Zemes cilts – videi draudzīgu jauniešu kopiena

 2021. gadā biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” uzsāk realizēt vides izglītības programmu “Zemes cilts” ar “dabas čempionu” izaicinājumu un “pandas uzšuvi”.

Daba mūs piesaista gan ar atpūtas aktivitātēm, gan tā ir vieta, kur mācīties, iepazīt dažādas kultūras un pilnveidoties garīgi. Šobrīd mēs katrs dalām mūsu planētu ar vēl 30 miljoniem citu sugu. “Dabas čempionu” izaicinājums ved jauniešus ceļā, lai atklātu un apzinātos bioloģiskās daudzveidības nozīmi visai dzīvajai radībai, palīdzētu jauniešiem savienoties ar dabu, kā arī iesaistīties projektos, lai aizsargātu un uzlabotu mūsu attiecības ar dabu. 

 Zemes cilts ir Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) un Pasaules Dabas fonda (WWF) programma, kas ietver vairākus izaicinājumus, kurus veicot ir iespēja gūt apliecinājumu – uzšuvi, kā arī izpildot vismaz vienu no tiem – kļūt par “Zemes cilts” dalībnieku.

“Dabas čempionu” izaicinājums palīdzēs jauniešiem saprast, kā veikt ietekmi uz dabu caur atbildīgu patēriņu, kā veikt labākas izvēles un attīstīt ilgtspējīgus ieradumus. 

Dabas čempionu izaicinājums ir veidots, lai bērni un jaunieši:

·       izpētītu un izprastu dažādus vides jautājumus, kas saistīti vai rodas no patēriņa paradumiem, mācīšanās virzienu Labākas izvēles un Daba un bioloģiskā daudzveidība ietvaros;

·       spētu izpētīt vajadzības un izaicinājumus, kas saistīti ar personiskajiem paradumiem, atbildīgu patēriņu un mūsu saikni ar dabu, kopā ar citiem strādājot pie ilgtspējīgu risinājumu izveides vietējā kopienā;

·       spertu soļus, lai risinātu konkrētas problēmas programmās Labākas izvēles un Daba un bioloģiskā daudzveidība, strādājot ar galvenajām iesaistītajām pusēm: vietējā kopiena, paši jaunieši un partneri.

 “Dabas čempionu” izaicinājums, kuru veicot var iegūt apliecinājumu “Pandas uzšuvi”, ir tapis sadarbībā ar Pasaules Dabas fondu projekta “Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana” ietvarā. Projekta ietvaros tiek veidota arī dokumentālā filma jauniešiem par vides aizsardzības tēmu un aktualizēta āra dzīves ētika.

 #DabāEjot -> #NeatstājPēdas, #DabāEjot -> #KoIenesiToIznes.

 Projekts tiek realizēts ar Latvijas Vides Aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.

Comments are closed.