Veiksmīgi aizritējusi skautu un gaidu vadītāju konference “Izaugsme”

LSGCO konfernece 2018, Foto Atis Ķeņģis

Veiksmīgi aizritējusi skautu un gaidu vadītāju konference “Izaugsme”. Dalībnieki atskatījās uz intensīvo un produktīvo 2017. gadu, latviešu skautisma simtgades gadu, pārrunāts organizācijas prioritātes 2018. gadā, par Latvijas gaidu priekšnieci otrreiz ir ievēlēta vad. Agnija Jansone.

2018. gada 10. martā Rīgā, Latvijas Universitātes “Dabas mājā”, notika biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” ikgadējā biedru sapulce jeb LSGCO konference. “Dabas māja” ir vieta, kur zinātnieki rada inovācijas ekonomiskai izaugsmei, reizē saglabājot dabas vērtības un tās daudzveidību. “Izaugsme” skautu un gaidu organizācijas darbībā ir viena no 5 caurvijus prioritātēm stratēģijā LSGCO2020. Tā ir arī prioritāte, uz ko tiecas pasaules skautu un gaidu organizācijas – stiprināt savu darbību kvalitātē un kvantitātē.

2017. gads organizācijai bija ļoti intensīvs – tika svinēta latviešu skautisma simtgade. Tika prezentēta “Latviešu skautu kustības” izdotā grāmata “Ziemciešu cilts”, noorganizēta nometne “Simtgades ugunskurs” vairāk nekā 440 dalībniekiem un 200 viesiem un veicināta diskusija sabiedrībā par vērtībām jauniešu vidū konferencē “Kas ir jauniešu vērtību formula?”, kas tika organizēta kopā ar “Latvijas mazpulkiem” un kopā pulcināja vairāk nekā 100 dalībniekus. Aizvadītajā gadā uzņemta arī dokumentālā filma par skautu un gaidu darbību “Arvien modri!”, kuras pirmizrāde bija 2018. gada februārī kinoteātrī “Splendid Palace” un Latvijas Televīzijā.

Aizvadītais ir bijis arī izaugsmes gads – ir izveidotas 2 jaunas vienības Zaķumuižā un Staķos, ir bijis biedru skaita pieaugums par 7%, ir uzsākti jauno skautu un gaidu vadītāju sagatavošanas kursi. Skaitliski lielākās vienības titulu godam var nest Kocēnu 38. skautu vienība, apvienojot 90 biedrus. Noticis darbs arī pie dažādām iekšējām sistēmas pilnveidēm – organizācijai ar simts gadu vēsturi ir daudz tradīciju un procesu, kuri ir jāizvērtē un jāpilnveido 21. gadsimta vajadzībām.

Konferencē dalībnieki pieņēma vairākas rezolūcijas, kas pilnveidos organizācijas darbību arī turpmāk, kā arī rezolūciju pret vieglo narkotiku dekriminalizāciju Latvijā. Organizācijas konference vienojās, ka organizācijai jāveic aktīvāks skaidrojošais darbs par vieglo narkotiku kaitīgumu un turpmāk arī publiski jāiestājas pret vieglo narkotiku dekriminalizēšanas procesu Latvijā.

Pasākuma laikā dalībniekiem bija iespēja dalīties domās darba grupās: par atbalstu vienību vadītājiem, par skautu un gaidu apmācību centra izveidi, par darbu ar skautu un gaidu vecākiem, par jaunu biedru piesaisti, kā arī par “Draugu komitejas” un “Latvijas Skautu un gaidu fona” aktīvāku darbību.

Dalībnieki ievēlēja arī organizācijas amatpersonas – uz otro vadīšanas termiņu par Latvijas gaidu priekšnieci tika ievēlēta vad. Agnija Jansone, kura pēdējos 2 gadus pildīja arī organizācijas valdes priekšsēdētajas funkcijas; revīzijas komisijas sastāvam pievienojās vad. Liene Trapenciere un v.v. Rihards Bolgzds. Paldies visiem kandidātiem!

2018. gadā organizācijas prioritārajā darbībā ir Latvijas Simtgades svinēšana, aktīvi piedaloties akcijās “Lai top Likteņdārzs!”, “Izgaismo Latviju” un pašiem realizējot akciju “100 labie darbi Latvijai”. Svarīgs akcents tiek likts arī uz biedru neformālās izglītības apmācībām – brīvprātīgo jaunatnes darbinieku (skautu un gaidu vadītāju) apmācībām un roveru un lielgaidu lielo nometni jūlijā.

Pasākums tika noslēgts ar svinīgam vakariņām un pozitīvām sarunām par tālāko izaugsmi.

Organizācija izsaka paldies visiem skautu un gaidu brīvprātīgajiem vadītajiem, kas ik nedēļu brīvprātīgi vada nodarbības bērniem un jauniešiem vietējās kopienās visā Latvijā!

LSGCO konference “Izaugsme” tapa ar Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju ieguldījumu, Latvijas Universitātes “Dabas mājas” atbalstu, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējumu.

#daba #izaugsme #stāja #atvērtība #labaisDarbs #skauti #gaidas

—–

ENG

There were the annual conference of Latvian Scout and Guide organization last weekend.  The theme of the event was Growth. It is one of the scout and guide organization’s priority worldwide, as well as national wise.

2017 had been a very busy year, it was the Centenary of Latvian Scout movement – the history book was published, National Jamboree was organized, National level youth policy conference about values and environment was organized together with 4H club. The documentary about scouting and guiding “Always prepared” was shoot over last 12 months, it was premiered at the cinema and National Television at the Founders day/ Thinking day this year.

Latvian Scout and Guide Central Organization had 7% membership growth last over the last year, opened 2 new units and started a new leadership course.

During the annual conference members agreed on few resolutions, including decriminalization of light drugs, adjusted of scout and guide leaders promise and re – elected for another mandate Chief Guide Agnija Jansone, who served also as Chair of the board over the last 2 years.

Rovers and rangers program, including National Camp for this age group, will be the internal priority of 2018. An external priority will be Celebration of Latvian State Centenary, scouts and guides will take part in several campaigns, including will do 100 good deeds for the country.

Scout and guide leaders participated at several workshops – about role of unit leaders, development of scout and guide training centre, work with parents, openness to new members and strengthening of the Friends of Scouting and Guiding work.

LSGCO konference, 2018 Foto Atis Ķeņģis

LSGCO konference, 2018 Foto Atis Ķeņģis

LSGCO konference, 2018 Foto Atis Ķeņģis

LSGCO konference, 2018 Foto Atis Ķeņģis

Comments are closed.