Valde

LSGCO valdē darbojas 7 aktīvie biedri, kuri ievēlēti LSGCO biedru konferencē. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem. Valde pilda organizācijas pārvaldības mehānisma funkcijas.

Valdes sastāvs*

Paulīna Latsone, valdes priekšsēdētāja ( Saziņai – info@skauti.lv)

Foto: Andris Zariņš

Organizācijā darbojas kopš 2000. gada, kad uzsāka savas skautiskās gaitas Valmieras 4. skautu vienībā. Vairāk nekā 20 gadu laikā gūta vērtīga pieredze, gan kā dalībniekam – jaunietim, gan brīvprātīgajam vadītājam, gan valdē, gan dažādās nozarēs, gavenokārt, programmas un apmācību. Paulīnai ir maģistri vēsturē un izglītības zinātnēs, veiktie pētījumi saistīti ar skautismu un gaidismu. Paulīna absolvējusi līderības programmu “Iespējamā Misija”. Ikdienā Paulīna aktīvi sporto, piedalās triatlona sacensībās.

Inga Kuple, Latvijas Gaidu priekšniece

Mārtiņš Bakmanis, valdes priekšsēdētājas vietnieks

Matīss Lācis

Elizabete Katrīna Mihaševiča

Mārtiņš Spriņģis

Vakance, Latvijas skautu priekšnieks

* Kopš 2022. gada 19. februāra LSGCO valde darbojas nepilnā sastāvā, iztrūkst 1 valdes loceklis – Latvijas skautu priekšnieks