Valde

LSGCO valdē darbojas 7 aktīvie biedri, kuri ievēlēti LSGCO biedru konferencē. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem. Valde pilda organizācijas pārvaldības mehānisma funkcijas.

Valdes sastāvs:

Agnija Jansone, valdes priekšsēdētāja, Latvijas gaidu priekšniece

Mārcis Akmeņkalns, valdes priekšsēdētāja vietnieks

Nils Klints, Latvijas skautu priekšnieks

Valters Liberts Muzikants

Mārtiņš Bakmanis

Mārtiņš Spriņģis

Linda Gulbe