Valde

LSGCO valdē darbojas 7 aktīvie biedri, kuri ievēlēti LSGCO biedru konferencē. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem. Valde pilda organizācijas pārvaldības mehānisma funkcijas.

Valdes sastāvs*

Mārcis Akmeņkalns, valdes priekšsēdētāja vietnieks ( Saziņai – info@skauti.lv)

Nils Klints, Latvijas skautu priekšnieks

Mārtiņš Bakmanis

Mārtiņš Spriņģis

*
(kopš 2021.gada 25.septembra LSGCO valde darbojas nepilnā sastāvā, iztrūkst 3 valdes locekļi, tai skaitā Latvijas gaidu priekšniece)