Vadītāju nometne + konference 2021

Skautu un gaidu vadītāju nometne “Būsim modri 2021” un LSGCO biedru konference.

24.-26.09.2021. Sākums 24.09. pēcpusdienā, noslēgums 26.09. pēcpusdienā.

Vieta tiks precizēta. 

Nometne.

Šī gada nometnes tēma ir izaugsme. Kas ir katra personiskā, vienības un organizācijas galvenā izaugsmes sastāvdaļa? Kāda būs mūsu kustības izaugsme 2027.gadā?

Izaugsmes recepte slēpjas dažādu sastāvdaļu kvalitātē un daudzumā. Pasākumā būs dažādas darbnīcas. Domājot par dalību pasākumā aicinām laicīgi domāt par vienību vadības kopiem, dažus no uzdevumi ieteicams veikt uzreiz kā vienības vadības komanda. Programmā:

– mazskautu un guntiņu stāsta “Štābiņš” prezentācija;

– recepte personīgai izaugsmei, vienības izaugsmei, organizācijas izaugsmei;

– kāda būs skautu un gaidu kustība 2027.gadā Latvijā jeb stratēģijas “LSGCO2027” attīstība?

– pieredzes apmaiņa un kopā būšana.

Konference.

Sestdien 25.09.21.

Darba kārtība tiks izsūtīta LSGCO aktīvajiem biedriem ne vēlāk kā 14 dienas pirms pasākuma.

Pieteikšanās.

Pieteikšanās uz pasākumu tiks atvērta 8.09. un būs atvērta līdz 17.09.

Idejas rezolūcijām var jau iesniegt brīvā formā līdz 6.09. (lai 7.09. valdes sēdē tas var izrunāt un pārdomāt).

Otrs termiņš būs 15.09., bet ļoti iesakām iesūtīt pēc iespējas ātrāk, ja ir kāds urdošs jautājums.

Sīkāk info@skauti.lv

Pasākums tiek organizēts ar brīvprātīgā darba atbalstu un līdzfinansēts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Comments are closed.