Vadītāju akadēmija (11) – Meža izziņa 08.12.2020.

08.12.2020. notiks vienpadsmitā Vadītāju akadēmija – Meža izziņa

Mērķis: veidot padziļinātaku izpratni par mežu resursiem un metodēm meža izglītībā skautiem un gaidām.
Akadēmijas laikā varēs iepazīties ar Latvijas Valsts mežu metodiskajiem materiāliem, kā tos izmantot skautu un gaidu programā praksē.

1.daļā tikšanās ar LVM pārstāvi par izglītojošām iespējām un materiāliem par Latvijas mežiem.

2.daļā praktiskā darbošanās par to, kur un kā varētu izmantot gūtās zināšanas skautu un gaidu darbībā.


Laiks: 08.12.2020. plkst. 18:00 – 21.00
Vieta: tiešsaistes platformā ZOOM (saiti nosūtīsim pēc pieteikšanās)
Auditorija: skautu un gaidu vadītāji, vietnieki un lielgaidas/roveri, vecāku pārstāvji

Piesakies ej.uz/vad_akademija

Comments are closed.