Tukuma 12. skautu un gaidu vienības nometne

No 14.08.- 18.08.2021. Tukuma skautu un gaidu apmetnē “Meža māja” risinājās nometne “4 elementi”.

Katrā no nometnes dienām tika iepazīti kādi no ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 globālajiem mērķiem, kas veidoja katras dienas galveno caurviju: Uguns diena, kurā tika apgūtas ugunskuru kuršanas iemaņas, Ūdens diena, kurā izzinājām dažādas lietas par ūdeni un tā tīrību. Gaisa dienā tika aktualizēta informācija par gaisa piesārņojumu un Zemes diena, kurā apguvām par augiem mežā un to izmantošanu.

Papildus nācās būt modriem un izturīgiem, lai nepagurtu no laika apstākļu uzliktajiem pārbaudījumiem. Brāzmainam vējam mijoties ar lietu, laiks tomēr pagāja ļoti ātri. Prātā paliek sirsnīgās sarunas un dziesmas pie vakaru ugunskuriem, malkas gādāšana un ēst gatavošana āra apstākļos, alpīnisma nodarbības, izturības stafetes, kuras organizēja gaidas Katrīnas tētis.

Nometnes komanda novēl visiem vēl izbaudīt vasaras izskaņu un uz tikšanos nodarbībās!

Nometne notika valsts finansējuma programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” ietvaros.

Comments are closed.