Tikšanās ar Mārupes Izglītības konsultatīvo padomi

Šī gada 15. jūnijā LSGCO pārstāve Agnija Jansone piedalījās Mārupes Izglītības konsultatīvās padomes sēdē, lai iepazīstinātu padomes locekļus ar skautu un gaidu kustību Latvijā. Tika izstāstīti organizācijas pamatprincipi un darbības veidi. Ceram, ka tikšanās ir sākums veiksmīgai sadarbībai Mārupes novadā!

Comments are closed.