#TĪKLS

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” no 01.09.2020. līdz 31.08.2023. realizē Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Tīkls”.

Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Projekta laikā tiks stiprināta pilsoniskā sabiedrība Latvijā, palielinot cilvēku skaitu, kas iesaistās regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs, tai skaitā:

  1. attīstītas pilsoniskās sabiedrības/brīvprātīga darba iniciatīvas;
  2. izveidotas jaunas skautu un gaidu vienības – vismaz 6 pašvaldībās;
  3. stiprināts sadarbības tīkls starp organizācijām, kuras ikdienā strādā ar regulāriem un ilgtermiņa brīvprātīgajiem – gan nodrošinot laiku un vietu labās prakses apmaiņai, gan kopradot un īstenojot jaunas iniciatīvas demokrātijas stiprināšanai;
  4. aprēķināts brīvprātīgā darba ieguldījums Latvijas ekonomikai no projektā iesaistītajām organizācijām un to tīklojumiem, balstoties uz Slovākijas (un citiem) piemēriem;
  5.  nodrošināta līdzdalībā politiskā un ierēdniecības līmenī jautājumos, kas skar ilgtermiņa un regulāro brīvprātīgo darbu un organizācijas, kas strādā ar šādiem brīvprātīgajiem;
  6. nodrošināta sabiedrības informēšana un ieinteresētība par brīvprātīga darba aktivitātēm īstermiņā un ilgtermiņā.

Sadarbība ar donorvalstīm: projekts tiek īstenots sadarbībā ar Islandes organizāciju “The Icelandic Boy and Girl Scout Association” un Slovākijas skautu un gaidu organizāciju.

Projektu ”Tīkls” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopējais projekta finansējums ir 82 636,46 EUR.

Dažādas projekta aktivitātes var tik līdzfinansētas arī no citiem grantiem un/vai ziedojumiem.