#TĪKLS

Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija no 01.09.2020. līdz 31.08.2023. realizē Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu #TĪKLS

Projekta mērķis: Stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.