#TĪKLS

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” no 01.09.2020. līdz 31.08.2023. realizē Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu “Tīkls”.

Projekta mērķis ir stiprināt sabiedrības iesaisti regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Projekta laikā tiks stiprināta pilsoniskā sabiedrība Latvijā, palielinot cilvēku skaitu, kas iesaistās regulārās un ilgtermiņa brīvprātīgā darba aktivitātēs, tai skaitā:

  1. attīstītas pilsoniskās sabiedrības/brīvprātīga darba iniciatīvas;
  2. izveidotas jaunas skautu un gaidu vienības – vismaz 6 pašvaldībās;
  3. stiprināts sadarbības tīkls starp organizācijām, kuras ikdienā strādā ar regulāriem un ilgtermiņa brīvprātīgajiem – gan nodrošinot laiku un vietu labās prakses apmaiņai, gan kopradot un īstenojot jaunas iniciatīvas demokrātijas stiprināšanai;
  4. aprēķināts brīvprātīgā darba ieguldījums Latvijas ekonomikai no projektā iesaistītajām organizācijām un to tīklojumiem, balstoties uz Slovākijas (un citiem) piemēriem;
  5.  nodrošināta līdzdalībā politiskā un ierēdniecības līmenī jautājumos, kas skar ilgtermiņa un regulāro brīvprātīgo darbu un organizācijas, kas strādā ar šādiem brīvprātīgajiem;
  6. nodrošināta sabiedrības informēšana un ieinteresētība par brīvprātīga darba aktivitātēm īstermiņā un ilgtermiņā.

Sadarbība ar donorvalstīm: projekts tiek īstenots sadarbībā ar Islandes organizāciju “The Icelandic Boy and Girl Scout Association” un Slovākijas skautu un gaidu organizāciju.

Projektu ”Tīkls” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopējais projekta finansējums ir 82 636,46 EUR.

Dažādas projekta aktivitātes var tik līdzfinansētas arī no citiem grantiem un/vai ziedojumiem.

The Net

We believe that long-term voluntary work is one of the core elements for sustainable democratic society.

The idea of the project is to promote regular and long term voluntary work. The actions:

1.Local volunteering. To develop and strengthen voluntary work at a local level – by opening new scout and guide units and making them as role models of volunteering on local level, as part of national scout/guide network. Scouting and guiding DNA is active citizenship – it is part of their mission. By growing scouting and guiding in the country, youth democracy is growing.

Icelandic Scout and guides will be partners, as they are working on the local growth initiatives as well.

2. Networking. To support network of NGOs who organize work with volunteers – Red Cross, WWF, NYC and few others – by giving time and space for good practice exchange, also exchange with Slovakian partner about IT systems for better management of volunteers, as well as data gathering. Partner NGOs will be part of “partners-village” during next scout and guide national jamboree “The Net” as place for inspiration – understanding and new ideas come with collaboration.

3. Advocacy – to enlarge understanding about role and value of volunteering into development of the society, we would like to adopt and implement the formula of how to calculate economic value (into the concept of social capital) ( collaboration with Slovak partner). Also to ensure regular advocacy activities.

4. Communication – to organize 3 campaigns about volunteering (2020- Information and inspiration, engagement, 2021 – about – (economical) value of volunteering, 2022 – will decide about it after 2020 and 2021) + regular communication about volunteering.