“Tīkls” 2020/09-2021/03

Projekta “Tīkls” darbības pirmajā pusgadā paveiktais: 

  1. Realizēta informatīva kampaņa “2 stundas brīvprātīgā darba nedēļā”, izplatīti 30 video stāsti par skautiem un gaidām, kas ir piemēri ilgtermiņa brīvprātīgā darba pozitīvajai ietekmei vietējā kopienā. Kampaņa bija arī kā organizācijas #LSGCO30 gadu atjaunošanas svinīga atzīmēšana. Video var skatīt šeit 
  2. Koordinēts un attīstīts skautu un gaidu reģionālais tīkls, īpaši darbības pielāgošana pandēmijas apstākļiem, nodrošinot nepārtrauktību.  
  3. Aktualizēts brīvprātīgais darbs politiskajā dienas kārtībā, piemēram: 
    1. Iestājoties par šīs tēmas iekļaušanu Ministru kabineta un NVO Memoranda padomes 2021.-2023.gada plānā; 
    2. Līdzdarbojoties diskusijās Saeimā par Brīvprātīgā darba likuma grozījumiem. 

Projekts “Tīkls” tiek realizēts no 2020.gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam. Sīkāk par projektu: http://skauti.lv/category/tikls/

Comments are closed.