Struktūra, struktūrvienības

LSGCO struktūra

LSGCO darbība tiek nodrošināta un īstenota, darbojoties noteiktām struktūrvienībām un pārvaldības mehānismiem, kuri organizē savu darbu.

VIENĪBAS

Vienība ir LSGCO struktūrvienība, kurā aktīvi darbojas vismaz divas darbības pakāpes. LSGCO darbojas trīs veidu vienības:

• Skautu;

• gaidu;

• skautu un gaidu.

Sīkāka info šeit

ROVERU UN LIELGAIDU CILTIS

Roveri un lielgaidas savu darbību izvērš ne tikai vienību, bet arī reģionālā līmenī, veidojot roveru un lielgaidu ciltis, kurās apvienojas vairākas tuvākās vienības.

VIEDSKAUTU UN VIEDGAIDU DZIMTAS

LSGCO viedbiedri savu darbību organizē, apvienojoties dzimtās, lai gan kopīgi, gan individuāli darbotos organizācijas attīstības labā.

VALDE

LSGCO valdē darbojas 7 aktīvie biedri, kuri ievēlēti LSGCO biedru konferencē. Valdes locekļus ievēl uz trīs gadiem. Valde pilda organizācijas pārvaldības mehānisma funkcijas.

http://skauti.lv/valde/

MUZEJS

“Latvijas gaidu un skautu muzejā” atrodas dažādi priekšmeti, dokumenti, fotogrāfijas, kas saistīti ar latviešu skautu un gaidu vēsturi.

FONDS

“Latvijas Skautu un gaidu fonda” mērķis ir, piesaistot ziedojumus, veicināt “Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas” darbību un attīstību ilgtermiņā.

SKAUTU OSTA

“Latvijas Skautu un gaidu osta” ir organizācijas struktūrvienība ar mērķi attīstīt jūras skautu un gaidu darbību Latvijā, veicināt bērnu un jauniešu burāšanas un citu ūdens sporta veidu mākas un iemaņas.

LSGCO Statūti

LSGCO statūti nosaka biedru uzņemšanas kārtību un struktūrvienību veidošanos.