Starptautiskajā Jaunatnes dienā – par līdzdalību un sadarbību!

Šodien, 12. augustā tiek atzīmēta Starptautiskā Jaunatnes diena. Šī gada Apvienoto Nāciju Organizācijas noteiktā tēma ir jaunatnes līdzdalība un iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos vietējā, nacionālā un globālā līmenī.
Uzskatām, ka veiksmīgas līdzdalības pamatā ir izpratne un vēlme sadarboties!
Latvijā darbs ar jaunatni ir sadarumstalots un veiksmīgākas sadarbības (starp visiem spēlētājiem) rezultātā tam ir potenciāls būt par ļoti veiksmīgu sabiedrības integrācijas un attīstības instumentu, kurā operatīvāk varētu risināt izaicinājumus, ar ko sastopas jaunieši un jaunatnes nevalstiskās organizācijas.

Daži izaicinājumi:
📌Jauniešu fiziskā un mentālā veselība;
📌Vērtību izkopšana;
📌Piemērotu telpu pieejamība brīvprātīgajam darbam ar jaunatni pašvaldībās;
📌Neprognozējamais un nepārdomātais valsts budžeta sadalījums darbā ar jaunatni;
📌Jauniešu balss un viņu piedāvāto risinājumu sadzirdēšana, risinot globālas krīzes;

Neskatoties uz izaicinājumiem visos līmeņos, daudz kas, ieskaitot globālas krīzes, ir risināms ar sadarbību. Jāsadarbojas ir mums visiem – jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, lēmumu veidotājiem, pieņēmējiem un masu medijiem.
Būsim drosmīgi un sadarbosimies, veidojot pasauli labāku!

Comments are closed.