Starptautiskā meiteņu diena

Foto: Inga Kuple

Priecīgu Starptautisko meiteņu diena!

Starptautiskā meiteņu diena
(International Day of the Girl – IDG) ) ir ikgadēji, 11. oktobrī notiekoši svētki, kuru mērķis ir veicināt meiteņu iespēju paplašināšanu un pievērst uzmanību problēmām, ar kurām saskaras meitenes visā pasaulē.

Šī ir īpaša diena, lai parādītu, ka meitenēm nav jāgaida, līdz viņas kļūs pieaugušas, lai mainītu pasauli – viņas var paveikt lielas lietas jau tagad!

Katru gadu gaidas un skauti atzīmē IDG un izmanto to kā iespēju mācīties, kā kļūt par interšu aizstāvjiem un veido pasauli labāku, runājot par jautājumiem, kas viņām rūp un rīkojoties savās kopienās.

Kāpēc IDG ir svarīga Pasaules meiteņu gaidu un meiteņu skautu asociācijai (WAGGGS)?

WAGGGS ir lielākā brīvprātīgo kustība, kas veltīta meitenēm un jaunām sievietēm pasaulē, tāpēc IDG ir īpaša nozīme mūsu organizācijā! Katru dienu meitenes un jaunas sievietes caur gaidismu un skautismu mācās ticēt savam spēkam palīdzēt sev un citiem. Noturība, kas veidojas caur gaidismu un skautismu, palīdz meitenēm uzplaukt mainīgajā pasaulē, nevis kā nākotnes līderēm un aizstāvēm, bet kā šodienas līderēm un aizstāvēm.

Kāda ir WAGGGS tēma IDG 2023?

Šogad WAGGGS izmanto IDG svinības, lai palīdzētu meitenēm attīstīt noturību, kas nepieciešama, lai stātos pretī spiedienam un izaicinājumiem, kas rodas, augot mainīgajā pasaulē. Pateicoties emocionālai un fiziskai noturībai, mēs varam attīstīt pārliecību būt drosmīgām, ieviest jauninājumus un patiesi justies gatavas vadīt pārmaiņas mūsu kopienās. Šajā IDG mēs radām drosmīgu telpu, kurā meitenes var justies gatavas mainīt pasauli. #PreparedToChangeTheWorld!

Jau no pirmajām gaidisma un skautisma dienām lords Roberts Beiden- Pauels aicināja mūs visus “būt modrām/modriem”, jo viņš zināja, ka, stiprinot savu fizisko, emocionālo un kopienas spēku, mēs varam pārvarēt šķēršļus un kopā veidot labāku pasauli!

Comments are closed.