Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti

Bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām iesaistās skautu un gaidu aktivitātēs tāpat kā citi – ar prieku un aizrautību!

3.decembrī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā diena cilvēkiem ar invaliditāti, kas ir ANO iniciatīva, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Viens no skautu un gaidu darbības principiem ir atvērtība, būt atvērtiem dažādajiem un viņu vajadzībām, būt atvērtiem dažādām darbības metodēm. Arī skautu un gaidu vidū ir bērni un jaunieši (un brīvprātīgie) ar invaliditāti, kas netraucē viņiem darboties organizācijā.

Ar šo dienu ir iespējams aktualizēt problēmas, ar kurām ikdienas dzīvē sastopas cilvēki ar invaliditiāti, mums ir iespēja padomāt, ko mēs paši varam darīt, lai cilvēki ar invaliditāti sabiedrībā justos droši, vajadzīgi un līdzvērtīgi.
Arī ANO Ilgtspējas attīstības mērķi aicina mazināt nevienlīdzību.

Comments are closed.