Starptautiskā brīvprātīgo diena

Šodien, 5. decembrī, pasaulē atzīmē Starptautisko brīvprātīgo dienu. Apvienoto Nāciju organizācija izveidoja šo dienu, lai pateiktos brīvprātīgajiem par viņu ieguldījumu un skaidrotu plašākai sabiedrībai brīvprātīgā darba nozīmi. Skauti un gaidas, svinot savas darbības atjaunošanas trīsdesmitgadi, izveidojuši 30 dokumentālus video stāstus, lai  iedvesmotu ikvienu Latvijas iedzīvotāju veltīt vismaz divas stundas nedēļā brīvprātīgajam darbam. 

Latvijas skauti un gaidas ir pārliecināti, ka brīvprātīgais darbs ir spēcīgs instruments demokrātijas stiprināšanai un to praktizē jau vairāk nekā gadsimtu ilgajā kustības darbībā, ik nedēļu organizējot saturīga brīvā laika pavadīšanas aktivitātes bērniem un jauniešiem. Vidēji desmit stundas nedēļā brīvprātīgie vadītāji velta savas kopienas jaunākai paaudzei un organizācijas darbības un attīstības nodrošināšanai. Aktīvākie parasti ir iesaistīti arī citās kopienas iniciatīvas – tas atspoguļots video stāstu sērijā, cerot, ka tie iedvesmos arī citus Latvijas iedzīvotājus iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.  

“Tas var sākties ar labā darba spēli bērniem, vēlmi būt piederīgiem pusaudžiem, cīņu ar netaisnībām vai savu brīvā laika interešu attīstību  pieaugušajiem. Brīvprātīgais darbs var būt dažāds – kultūrā, zinātnē, aizsardzībā, sociālajā palīdzībā, darbā ar jaunatni un citur. Jebkur tu velti savu laiku, sirdi, zināšanas, tu jūtu pret to atbildību un gādību, Tu esi līdzdarbojies procesā un sajūti arī gandarījumu. Esmu pārliecināta, ja katrs Latvijas iedzīvotājs veltītu vismaz divas stundas nedēļā brīvprātīgajam darbam, Latvija būtu stiprāka un gudrāka, un cilvēki būtu laimīgāki” 

Latvijā brīvprātīgajā darbā iesaistās tikai 10 % iedzīvotāju*, tas ir ļoti zems rādītājs, salīdzot citām valstīm, vidēji pasaulē katrs piektais pieaugušais iesaistījās brīvprātīgā darba aktivitātēs pēdējā dekāde.Izaicinājumi ir iedzīvotāju līdzdalības kultūrā, jomas neskaidra politiskajā atbildībā, teju neesošā pētniecībā. 

 “Brīvprātīgais darbs mudina sadarboties, domāt, darīt un uzņemties atbildību. Brīvprātīgais darbs ar jaunatni, ko veici skautu un gaidu vadītāji ir tas pienesums, kas stiprina mūsu un starptautisko demokrātiju, jo skauti un gaidas ir pasaules mēroga organizācija, “ tā Egils Levits, Latvijas prezidents, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas goda prezidents

2020. gada novembrī Latvijas skauti un gaidas atzīmēja savu 30. savas darbības atjaunošanas gadadienu (Latvijā darbojas kopš 1917. gada), izveidojot 30 sekunžu garus īsstāstus par dažādu organizācijas biedru brīvprātīgo darbu ārpus skautu un gaidu kustības. Video mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu Latvijā, veidojot mūsu valsti un sabiedrību stiprāku, iejūtīgāku un demokrātiskāku. Dokumentālajos video skauti un gaidas stāsta par savu pieredzi, veicot darbus, kas palīdz kopienai, aicinot ikvienu Latvijas iedzīvotāju vismaz divas stundas nedēļā veltīt brīvprātīgajam darbam.

Brīvprātīgā darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Starptautiskā brīvprātīgo diena ir 1985. gadā ANO izveidota starptautiski atzīmējama diena, kuru atzīmē 5. decembrī, to atzīmē vairumā pasaules valstu, arī Latvijā. 

Video ir pieejami: Skautu un gaidu sociālajos medijos ( (at) skautiungaidas) – Facebook, Instagram, Twitter,  YouTube: Skautu un gaidu kanāls 

*Pētījums par labdarību: https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf_wgi_10th_edition_report_2712a_web_101019.pdf

** Video sērija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Video sērijas par brīvprātīgo darbu izplatīšanu līdzfinansē EEZ un Norvēģijas grants.

Comments are closed.