Skautu un gaidu vizīte Briselē

No š.g. 8.-10.aprīlim Latvijas skautiem un gaidām bija iespēja piedalīties studiju vizītē Beļģijā –  apmeklēt Eiropas Parlamentu, WOSM un WAGGGS Briseles birojus, kā arī apmeklēt Flandrijas skautu un gaidu organizāciju.

No Latvijas bija liela delegācija, kuru pārstāvēja dažādi uzņēmumi un organizācijas, un ierodoties Briselē devāmies uz Eiropas parlamentu, apmeklētāju programmas ietvaros, lai tiktos ar Sandru Kalnieti. 25. maijā norisināsies Eiropas parlamenta (turpmāk EP) vēlēšanas, kurās Sandra Kalniete ir viena no kandidātēm, lai pārstāvētu Latviju Eiropas Savienībā. Vizītes ietvaros bija iespēja apskatīt plenārsēžu zāli, uzzinājām dažādus faktus kā notiek ikdienas darbs EP, cik tajā ir dalībvalstis, darba grupas, valodas u.c. Pēc tam delegācija tikās ar pašu EP deputāti – Sandru Kalnieti, kura pastāstīja par padarīto šajos gados, kādas ir viņas darba grupas un pienākumi, kā arī atbildēja uz jautājumiem un ieskicēja savus nākotnes mērķus un uzdevumus.

Izmantojot iespēju, skautu un gaidu delegācija apmeklēja arī Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) Briseles biroju, kas atrodas turpat netālu no EP. Tur latviešus sagaidīja Rekka, kas ikdienā strādā šajā birojā un ir projekta #MyEuropeMySay vadītāja. Iesākumā pārrunājām par to kā strādā WOSM Eiropas birojs, bet pēc tam nedaudz sīkāk par “Mana Eiropa, mana balss” projektu, kas cieši saisīts ar Latvijas skautu un gaidu vizītes galveno mērķi – jauniešu aktīva līdzdalība pilsoniskajā dzīvē, kas ietver arī piedalīšanos vēlēšanās un cik svarīga šajā jautājumā ir kritiskā domāšana, izvērtēšana un piedalīšanās vēlēšanās kā tādās, jo katra balss ir svarīga. Dalībnieki ieskiceja aktivitātes, ko organizācija plāno veikt Latvijā saistībā ar projektu, kā arī uzzinājām, kā šo projektu popularizē citās valstīs.

 

3 stāvus zemāk tajā pašā ēkā, kas ir dažādu jaunatnes organizāciju māja tikāmies ar Pasaules meiteņu skautu un meiteņu gaidu (WAGGGS) Eiropas biroju, šoreiz jau kuplākā pulkā, kur bija dažādu darba grupu koordinatori/-es. Pārrunājām Ilgtspējīgas attīstības mērķus, dažādus projektus drīzumā saistībā ar to, kā arī ar visu aktivitāšu plānu šī gada ietvaros. Pārrunājām WAGGGS Eiropas biroja mērķus un uzdevumus, sadarbības jautājumus saistībā ar Baltijas skautu un gaidu džamboreju un viņu aktuālākos projektus un programmas.

Vizītes laikā apmeklejām arī flāmu skautus un gaidas*- ar vilcienu devāmies uz Antverpeni, kur tikāmies ar Flandrijas skautu un gaidu starptautisko sakarnieku un dažādības projektu koordinatori – viņu skautu un gaidu mājā. Uzzinājām, ka viņu organizācijā ir 83 000 biedri, kas ir viņu lielākie izaicinājumi un kā noris darbs organizācijā. Izstaigājām ekskursiju pa viņu skautu un gaidu centru, kas ir iespaidīga 6 stāvus augsta ēka, kurā ir gan skautu un gaidu veikals, ļoti daudz dažādas nodarbību telpas, hostelis ar vairāk kā 100 guļvietām un lielu ēdināšanas telpu, tāpat pēdējos stāvos ir administrācija, kurā kopumā strādāja vairāk kā 30 cilvēku. Flandrijas orgnaizācijas pārstāvjie pastāstīja kā viņi administrē šo īpašumu, kā viņi iegūst finansējumu un kā noris darbs vienībās.

“Eiropas parlamenta vizītē es biju ļoti ieinteresēta, jo nu jau arī es varu vēlēt, tāpēc noderīgi bija dzirdēt kā strādā Eiropas Parlaments. Biju pārsteigta par WOSM un WAGGGS birojiem, jo tie bija salīdzinoši mazi, bet ar lieliem mērķiem un attīstības plāniem. Pieredzes apmaiņas laikā ar Beļģu skautiem un gaidām ar lielu pārsteigumu un interesi iepazinu viņu skautu centru. Šādi starptautiskie braucieni paplašina redzesloku jauniešiem un dod iespēju iepazīt gan tautas kultūru, gan tās skautu gaitas,” tā Egija Žindule, dižgaida, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienība.

 

Aicinām visus Eiropas Paralmenta deputātus arī turpmāk domāt par jaunantes līdzdalības jautājumiem iekļaujot tos politiskajā dienas kārtībā, kā arī iekļaut vienas skautu un gaidu vienības delegācija apmeklējumu katru gadu.

 

Vizīte tika finansēta no Eiropas Parlametna apmeklētāju programmas. Katrs deputāts var uzaicināt vizītēs līdz pat 120 personām/gadā apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē.  

Līdzfinasēta no Valsts jaunatnes politikas valsts programmas.

 

#MyEuropeMySay #EIropasParlaments #25.maijs – piedalies vēlēšanās!

 

*Flandrija – viena no Belģijas daļām. Katrā daļā ir sava skautu un gaidu organizācija.

Comments are closed.