Skautu un gaidu balss Latvijas Jaunatnes padomē!

Sestdien, 2019.gada 2. novembrī, Rīgā notika jaunatnes organizāciju apvienības Latvijas Jaunatnes padomes ikgadējais kongress.

Kongresā jaunatnes organizācijas:

–          iepazinās ar valdes ziņojumu, kurā galvenokārt bija minēti iekšējo izaicinājumi risinājumi un interešu aizstāvības aktivitātes. LJP ir veicis pētījumu par jaunatnes organizācijām Latvijā, kurš tiks prezentēts 7.novembrī Olainē (Latvijas Jaunatnes galvaspilsētā 2019);

–          pieņēma statūtu grozījumus, tai skaitā skautu un gaidu priekšlikumus par apvienības pārvaldības uzlabošanu un interešu konfliktu risku novēršanu;

–          vienojās par 2020.gada prioritātēm – stiprināt jaunatnes organizāciju kapacitāti un jauniešu balsi Latvijā;

–          diskutēja par apvienības pozīciju jautājuma “balsot no 16”, uzsverot pilsoniskās izglītības nozīmi un absolūti kritisko situāciju Latvijā šajā jomā.

Jaunatnes organizācijas ievēlējā arī 2 jaunus valdes locekļus, to starpā Latvijas skautu un gaidu izvirzīto kandidātu Matīsu Lāci, kuru apstiprināja arī kā apvienības viceprezidentu. Viņš kopā ar četriem citiem jaunatnes organizāciju pārstāvjiem (Emīlu Anškenu, Renāru Manuilovu, Edgaru Muktupāvelu un Raivi Gunāru Tauriņu) vadīs un koordinēs apvienību līdz 2020. gada beigām. Matīss ir LSGCO biedrs kopš 2004.gada, bijis aktīvs skauts Rīgas 155.skautu vienībā, šobrīd Rīgas 1.skautu vienībā. 2019. gada vasarā bija viens no 4. Baltijas Skautu un gaidu džamborejas brīvprātīgajiem. Viņš jau skolas laikā iesaistījies arī jauniešu apmaiņas organizācijā AFS, studējis starptautiskās attiecības Skotijā, šobrīd profesionāli strādā augstākās izglītības jomā.

Novēlām Matīsam skautu un gaidu modrību un panākumus, aktualizējot jauniešu dzīves un jaunatnes organizāciju darbību izaicinājumus un panākumus, gan dažādās institūcijās, gan sabiedrībā kopumā!

Latvijas Jaunatnes padome ir vienīgā bērnu un jaunatnes organizāciju apvienība Latvijā, tā ir dibināta 1992.gadā, tā apvieno 20  dalīborganizācijas.  LJP ir Eiropas Jaunatnes foruma biedre.

ENG

The voice of scouts and guides at the National Youth Council (NYC) of Latvia (LJP).

Youth organizations met at a General Assembly yesterday, in Riga. They looked at good governance questions and accepted constitutional changes with proposals from the Latvian Scout and Guide Central organization; reflected upon previous challenges and agreed on future development priorities – to strengthen the capacity and raise the role of youth organizations in citizenship education. NYC’s position on  the #vote16 issue was also reviewed.

The NYC also elected 2 new board members, and a candidate from Latvian Scouts and Guides – Matīss Lācis – were elected as Vice president of the NYC. Matiss is part of scout and guide movement since 2004, being a leading volunteer also at the youth exchange organization AFS, studied international relations in Scotland, working with academia issues as a professional. He came back as an active scout during the 4th Baltic Scout and Guide jamboree and is part of the external relations team currently.

LSGCO congratulates Matiss and wishes him and the rest of the board open minds and success in representing the voice of young people and youth organizations in institutions and society at large.

LJP is the only children and youth organization umbrella association in Latvia since 1992. LJP unites 30 members at the moment and is part of European Youth forum.

#youthvoice #participation #citizenshipEducation  #youthOrganizations #Volunteering #myEurpeMySay #myLatviaMySay

#jauniešuBalss #Līzdalība #pilsoniskāIzglītība #JaunantesOrganizācijas #NVO #BrīvprātīgaisDarbs #ManaEiropaManaBalss #ManaLatvijaManaBalss #100LabieDarbiLV#LV100  #Izaugsme #stāja

Comments are closed.