Skauto un gaido mājās – marts 2021 – vide

Daba ir vide, kurā skauti un gaidas pavada daudz laika, jo darbošanās dabā aicina skautus un gaidas novērtēt pasauli, kas ir viņiem apkārt. Tāpat daba nodrošina piemērotu vidi un nepieciešamos materiālus skautiskām āra aktivitātēm. Tā var sagādāt dažādus izaicinājumus, kas skautiem un gaidām ir jāpārvar. Daba ir kas vairāk, kā tikai būšana ārā. Tā ir būtisks elements, kas palīdz saprast un attīstīt katra lomu sabiedrībā, izzināt garīgumu, apzināties un aizsargāt vidi un pilnveidot sevi raksturā.
Martā #DariMājās aktualizējam vides tēmu un ar dažādām aktivitātēm, gan dodoties dabā, gan domājot par savu dzīvesveidu, aicinām par to aizdomāties un iesaistīties:
✅ uzsākot “Zemes cilts” programmu, kurā uzzināsi vairāk par vidi un, iespējams, iegūsi “Pandas” uzšuvi,
✅ pagatavojot putnu būrīti dažādu sugu putniem, lai mazāk kaitīgo kukaiņu, kuri mums tuvējā apkārtnē it kā traucē, gan tāpēc, ka skaisti dzied, gan tāpēc, lai palīdzētu putniem mūsu urbanizētajā vidē ligzdot un kopīgi sadzīvot,
✅ dodoties pretim pavasarim un pamanīt pirmos tās vēstnešus – pirmos pumpurus, sulu tecināšanu, pirmos asnus, pirmos gājputnus, ledus iešanu upēs un vēl daudz brīnumainu dabas pārvērtību pavasarī,
✅ pārkārtojot skapi vai plauktu atrast ko vairs nelietojamu un dot tam otru dzīvi – pagatavojot ko lietderīgu, ziedojot kādam izmantošanai vai nododot otrreizējai pārstrādei,
✅ dodoties dabas talkās, lai Latvija kļūtu ne vien sakoptāka, bet arī skaistāka un pieejamāka,
✅ iesaistoties Latvijas Mazpulki – Latvian 4H organizētajā akcijā “Gada dārzenis” un iesēt podiņā uz palodzes ķirbi, ko vēlāk pārstādīt dobē vai kastē uz balkona. Lielākos ķirbjus sezonas noslēgumā ir aicinājums vest uz Rīgas zoodārzu dzīvnieku pusdienām,
✅ piedaloties zoom- nodarbībā “Dabas vērošana” (17.03.2021.)

Mēneša beigās aicinām visus pievienoties pasaules vides akcijai “Zemes stundai” – 27.martā uz stundu plkst. 20.30 izslēgt gaismu, tā parādot savu apņemšanos videi draudzīgākai rīcībai ikdienā via Pasaules Dabas Fonds

Visus mēneša uzdevumus Tu vari atrast šeit:

Pielikumi:

ℹ #DariMājās ir skautu un gaidu programma, kura nodrošina jauniešu brīvā laika pavadīšanu – socializēšanos un jaunu prasmju apguvi.

“Dari mājās” programmas veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Dari mājās” saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

SkautoMājās #GaidoMājās #DariMājās #BrīvprātīgaisDarbs #darbsArJaunatni #Vide #Daba #NVOCovid2021

Comments are closed.