Skauto un gaido mājās – maijs 2021 – pilsoniskā aktivitāte

Maijs ir lapu mēnesis, ko šogad patiešām ievada koši zaļi plaukstošas lapas. Līdz ar tām maijā aicinām aizdomāties par Pilsonisko aktivitāti gan Latvijas, gan Eiropas mērogā – cik būtiski ir apzināties, pastāvēt un rūpēties par savām vērtībām, brīvību un, ka tā nav pašsaprotama un kas ir Latvija Eiropas mērogā – paraudzīties plašāk.
Maijā #DariMājās aktualizējam Pilsoniskās aktivitātes tēmu, aicinot iesaistīties praktiski, radoši, izzinot, sadarbojoties un svinot:
✅ fiziskais izaicinājums – izstaigāt Latvijas kontūru vai izveidot to no kādiem dabas materiāliem,
✅ nofotografēties pie dižkoka ar Latvijas karogu,
✅ pagatavot knaģi no lazdas koka,
✅ doties dabā un atrast kādu ievērojamu koku vai gaiļbiksīšus,
✅ piedalīties Eiropas eksāmenā,
✅ piedalīties virtuālā Kahoot spēlē, lai pārbaudītu savas zināšanas par Latviju un Eiropu,
✅ pagatavot gardu plātsmaizi vai Eiropas valstu maizītes svētku rītam vai kādam pārgājienam vai pinkikam,
✅ piedalīties virtuālā diskusijā par skautismu un gaidismu kā pilsoniskās izglītības realizētāju (09.05.)


Visi maija uzdevumi šeit:


Pielikumi:

ℹ️ #DariMājās ir skautu un gaidu programma, kura nodrošina jauniešu brīvā laika pavadīšanu – socializēšanos un jaunu prasmju apguvi.

“Dari mājās” programmas veidošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par “Dari mājās” saturu atbild biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

#SkautoMājās #GaidoMājās #DariMājās #BrīvprātīgaisDarbs #darbsArJaunatni #Vide #Daba #NVOCovid2021

Comments are closed.