Skauto un gaido mājās – janvāris 2021 – pie ugunskuriem

Pie ugunskuriem

Ir pagājis klusais, pārdomu un svētku laiks, sācies Jauns gads. Iespējams, Tu esi sev izvirzījis kādus jaunus mērķus, apņemšanās. 

Janvāris Latvijas vēsturē ir nozīmīgs mēnesis pagājušajā gadsimtā – gadsimta sākumā ar Ziemassvētku kaujām, kas bija nozīmīgas ar latviešu strēlnieku drosmi, apņēmību cīnīties skarbajos ziemas apstākļos par savu zemi un tās brīvību, savukārt gadsimta pašās beigās – Barikādēs – lai atgūtu savas valsts neatkarību un brīvību, kas bijusi atņemta pusgadsimta garumā. Abos šajos notikumos neiztrūkstošs elements, kas ļāva uzturēt možu garu, sasildīties, pagatavot ēdienu, uzvārīt siltu tēju, bija ugunskurs. 

Arī skautiem un gaidām ārā dzīvē, nometņojot, dodoties pārgājienos, solījumos, ugunskuri ir neiztrūkstoša sastāvdaļa. Tādēļ šomēnes aicinām Tev piedalīties šo svarīgo vēstures notikumu izzināšanā pie ugunskura.

Visa mēneša uzdevumus Tu var atrast šeit:

Pielikumi:

Ugunskuri

Ugunskura stāsts “Nometne”:

“Baltais Vilks” animācija:

Ugunskuru iekuršanas pamācība skautu un gaidu Youtube kanālā:


Comments are closed.