Skauti un gaidas pārstāv Latviju pasaules lielākajā skautu nometnē

45 000 skauti un gaidas no visas pasaules pulcējas, lai pieredzētu vienreizēju piedzīvojumu Pasaules lielākajā skautu un gaidu džamborejā* kustības vēsturē. Latviju pārstāvēs 11 skautu un gaidu delegācija.

24. Pasaules skautu džamboreja vienos skautus, gaidas un viņu brīvprātīgos vadītājus no vairāk kā 150 valstīm. Šī ir lielākā džamboreja skautu un gaidu kustības vēsturē, kopš 1907.gada. Pasākums notiek Rietumu Virdžīnijā, ASV no š.g. 22.jūlija līdz 2.augustam. Jaunieši no 14-17 gadiem, piedalīsies dažādās izglītojošās aktivitātēs, kas veicina mieru, starpkultūru izpratni un attīsta līderību, kā noderīgu dzīves prasmi.

Lielo jauniešu pasākumu organizē ASV, Kanādas un Meksikas skautu organizācijas kā arī 9 000 skautu un gaidu brīvprātīgie no visas pasaules. Pasākuma tēma ir “Atver jaunu pasauli!”, kura iedvesmos jauniešus būt aktīviem savas kopienas pilsoņiem un radīt ilgtspējīgāku pasauli mācoties par dažādām globālām tēmām, kā piemēram, klimata pārmaiņām un dzimuma vienlīdzību.

Dažādās personīgas izaugsmes un piedzīvojumiem bagātās aktivitātēs, sākot no trošu pārbraucieniem un pārgājieniem līdz publiskās runas un līderības nodarbībām, jaunieši attīstīs savas prasmes, lai palīdzētu viņiem augt strauji mainīgajā pasaulē.

Aktivitāšu pamats ir ANO Ilgtspējas attīstības mērķu iniciatīva, sadarbības partneri – dažādas apvienoto nāciju programmas, Pasaules Dabas fonds un citas organizācijas. Nometnes teritorija ir kā autonoma pilsēta (apmēram Ventspils pilsētas lielumā), kuras teritorija ir vairāk kā 4000 hektāri, un ir viena no visattīstītākajām jauniešu āra dzīves bāzēm pasaulē.

Latvijas delegācijas sastāvā ir astoņi skauti un gaidas no Rīgas, Valmieras un Jūrmalas, divi skautu un gaidu brīvprātīgie vadītāji un viens skauts no latviešu diasporas skautu vienības Ņujorkā. Latviešu skauti teju vienmēr ir pārstāvējuši Latviju pasaules skautu saietā, arī padomju okupācijas laikā. Tā ir unikāla iespēja pārstāvēt Latviju vienā no pasaules lielākajiem tautu saietiem. Latvijas skauti un gaidas godam nes Latvijas valsts vārdu pasaulē.

**Džamboreja – liels saiets no afrikāņu valodas, tās mērķis ir pulcināt jauniešus no dažādam kultūrām, lai tie kopā pavadītu laiku un iepazīstot viens otru, kopīgi tiktu galā ar nometnes radītiem izaicinājumiem (daba, sadzīve u.c. ), tādējādi gūstot jaunas draudzības un savstarpēju cieņu. Džamboreja ir kā skautu un gaidu olimpiskās spēles, kopīga vide mieram, kur jaunieši neatkarīgi no politiskās un kultūras piederības darbojas harmoniskā sadarbībā. Tās notiek reizi četros gados.

Latvijas delegācijas dalību Pasaules Džamborejā līdzfinansēja, galvenokārt, dalībnieku vecāki,  ziedotāji. Šis pasākums daļēji tika līdzfinansēts  arī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Vairāk informācija  https://www.2019wsj.org

Informāciju sagatavoja: Agnija Jansone, +371 27852614, info@skauti.lv

Pasākuma tēmturis sociālajos medijos: #ScoutJamboree

Organizācijas konti sociālajos medijos: www.facebook.com/skautiungaidas/,www.twitter.com/skautiungaidas/ , www.instagram/skautiungaidas/

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Pasaulē ir vairāk kā 50 miljonu skautu un gaidu. Latvijas skautu un gaidu organizācija ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Comments are closed.