Skauti un gaidas – miera idejas vēstneši

„Miers nevar būt pilnīgs, kamēr miera ideja nav cilvēku prātos un viņu gribā.” – Roberts Beiden-Pauels (skautu un gaidu kustības dibinātājs)

Decembrī cauri visai Eiropai ceļo “Miera gaisma no Betlēmes”, kad skauti un gaidas uz valstu robežām viens otram nodod simbolisku “Miera gaismu” ar svecītes liesmiņām. Šī gada 19. decembrī Latvijas skauti un gaidas to saņems no Lietuvas skautiem, kuri to saņēmuši no Polijas un Austrijas skautiem un gaidām.

Akciju „Miera gaisma no Betlēmes” 1986. gadā aizsāka Austrijas radio ziņu aģentūra, un tā bija daļa no labdarības pasākuma bērniem ar īpašām vajadzībām un sociāli maznodrošinātajiem cilvēkiem. Akcijas mērķis ir nodot draudzības un miera vēstījumu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam, kas mudina ikvienu, īpaši skautus un gaidas, veicināt mieru un draudzību apkārtējā sabiedrībā.

No rokas rokā, no cilvēka cilvēkam, no valsts uz valsti – tā  Ziemassvētkos baznīcās nonāk Miera gaisma no Jēzus Kristus dzimšanas vietas Betlēmes, no kurienes tā ceļo uz Austriju, Vīnes katedrāli. Austrijas skauti un gaidas “gaismu” nodod tālāk citu Eiropas valstu skautiem un gaidām, tādējādi nesot miera un draudzības ideju visā pasaulē. Mēs ar prieku saņemam šo gaismu kā zīmi, ka esam gatavi būt miera nesēji vārdos un darbos. Garīgums ir viena no skautu un gaidu programmas daļām – dimensijām, kas tiek attīstīta bērnos un jauniešos. Caur dažādām aktivitātēm tiek dota iespēja piedzīvot  garīguma pilnus kopā būšanas brīžus un mācīties atklāt neredzamo.

Laikā pirms Ziemassvētkiem – “miera gaismiņa” vienību pavadībā tālāk tiks nodota kādam bērnu namam, patversmei, pansionātam, baznīcai vai jebkur, kur novērtētu šo pirms svētku dāvanu, kur tiek veikts kāds labais darbs, ar kuru tiek ienests miers un cerība viņu sirdīs. Jau piecpadsmit gadus skauti un gaidas šo “miera gaismu” padod tālāk līdzcilvēkiem Latvijā. Šogad gaismiņu varēs saņemt:

19.12. plkst. 18.30 Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas Lutera zālē (ieeja no otras puses, pagrabstāvā), Ģertrūdes ielā 8, Rīgā, kur skauti un gaidas, viņu ģimenes, draugi un atbalstītāji ir aicināti uz Miera gaismas svētbrīdi. Pasākuma laikā ikviens varēs izteikt savu pateicību sev nozīmīgajiem cilvēkiem un saņemt Miera gaismu, ko iedegt savās mājās.

20.12. Ogres ev. luteriskā baznīcā, Ogres novada pašvaldībā, Ogresgala Tautas namā, Ogresgala bērnudārzā un pamatskolā

22.12. Stāķu pamatskolā, vēlāk Gulbenes Evaņģēliski luteriskā baznīcā

20.12. Gaiķu pamatskolā un Ziemassvētkos Gaiķu baznīcā (Saldus raj.)

23.12., plkst.10.00 Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā, ekumēniskajā dievkalpojumā

24.12. plkst. 16.00 Baldones baznīcā, Ziemassvētku dievkalpojumā

20.12. – 24.12. Gaismiņa ceļos arī pa Dobeli, Tukumu,  Vaboli, Kocēniem, Valmieru u.c. Latvijā.

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustība, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 800 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ ,www.instagram/skautiungaidas/

Informāciju sagatavoja Linda Gulbe, info@skauti.lv , +371 27852614

Comments are closed.