Skauti un gaidas darīs 100 labus darbus Latvijai

Skauti un gaidas no visā Latvijā organizēs akciju “100 labie darbi Latvijai” ar mērķi kopīgi paveikt 100 labos darbus līdz Latvijas Simtgadei, to pasniedzot Latvijai kā īpašu dāvanu svētkos. Labais darbs ir viens no skautu un gaidu kustības pamatelementiem.

Akcijas ietvaros pirmais veiktais labais darbs ir pašu gaidu veidota dāvana – tamborēti zābaciņi priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem Rīgas Dzemdību namā.  “Iespēja palīdzēt un paveikt ko labu kādam citam ir kas pavisam īpašs,” tā par akciju stāsta gaida Sanita Salguss no Rīgas 69. skautu un gaidu  vienības. “Esmu pārliecināta, ka mūsu tamborētās zeķītes priekšlaicīgi dzimušajiem bērniem būs noderīgas un nesīs pozitīvas sajūtas mazajiem un viņu vecākiem.” Teju simts pāri zābaciņi š.g.17.novembrī – Pasaules priekšlaicīgi dzimušo bērnu dienā – tika nodoti mediķiem.

Skauti un gaidas no visas Latvijas organizēs un piedalīsies līdzīgos lababojos darbos, pašu spēkiem darot ko nozīmigo sabiedrībai un vietējai kopienai, kurā tie darbojas.

“Ar šo akciju vēlamies rosināt sabiedrībā darīt labu un veidot izpratni par labo darbu kā tādu, akcijas ietvaros rosināsim skautus un gaidas darīt ko patiešām nozīmīgu un aktuālu sabiedrībai, nesot šo ideju arī tālāk. Atceroties skautu kustības sākumu – tā sākās ar mērķi padarīt šo pasauli labāku, domāju, ka tas mūsdienas ir kļuvis tikai vēl aktuālāk,” tā par akciju, tās idejas autors, skautu vadītājs Nils Klints.

Skautu un gaidu organizētā akcija “100 labie darbi Latvijai” ir daļa no pasākumu kopuma, ar kuru skauti un gaidas atzīmē latviešu skautu simtgadi un Latvijas valsts simts gadus.  Latvijas teritorijā pirmie latviešu skautu pulciņi tiki dibināti jau 1917. gadā, vienu gadu pirms Latvijas valsts izveidošanas. 2017. gadā tiks atzīmēta latviešu simtgade, svarīgajam notikumam noslēdzoties lielajā nometnē augustā.

Akcijai “100 labie darbi Latvijai” ir iespējams sekot līdz sociālajos tīklos, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas Facebook lapā “Latvijas skauti un gaidas”. https://www.facebook.com/skautiungaidas/

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir ap 800 aktīvu skautu un gaidu. Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)  dalīborganizācija.

Informāciju sagatavoja Mārtiņš Bakmanis, Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas valdes loceklis, mob.t. 27852614

 

2016_11_18_labiedarbi_zabacini 2016_11_18_labiedarbi1 2016_11_18_zabacini

Comments are closed.