Skauti un gaidas – atbildīgi pilsoņi

Skautu un gaidu kustība Latvijā pastāv jau kopš 20. gadsimta sākuma un, tāpat kā citviet pasaulē, arī šodien vieno cilvēkus, veicinot mīlestību pret savu valsti. Skauti un gaidas arī pirms 30 gadiem bija aktīvi barikāžu dalībnieki. Un, kā norāda vēsturnieks vad. Jānis Goldšmits, kurš veicis pētījumu par skautisma vēsturi Latvijā, skauti vienmēr bijuši aktīvi savas valsts aizstāvji.

Skautu un gaidu organizācijas nefromālās izglītības speciāliste Paulīna Latsone savukārt norādīja, ka “mūsu organizācijas vai kustības visā pasaulē mērķis ir veidot jauniešus par aktīviem un atbildīgiem savu vietējo valsts kopienu, starptautisko kopienu pilsoņiem. Varbūt tas, ko mēs šodien vairāk uzsveram, ir aktīvais pilsoniskums.”

Pēta skautisma vēsturi Latvijā

Skautu un gaidu kustība Latvijā pastāv jau kopš 20. gadsimta sākuma un, tāpat kā citviet pasaulē, arī šodien vieno cilvēkus, veicinot mīlestību pret savu valsti. Skauti un gaidas arī pirms 30 gadiem bija aktīvi barikāžu dalībnieki. Un, kā norāda vēsturnieks Jānis Goldšmits, kurš veicis pētījumu par skautisma vēsturi Latvijā, skauti vienmēr bijuši aktīvi savas valsts aizstāvji. https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vesture/vesturnieks-skautisma-vesture-latvija-ir-ari-parsteidzosas-lietas.a388948/

Posted by LTV Ziņu Dienests on Ceturtdiena, 2021. gada 14. janvāris

Sīkāk LSM rakstā: https://www.lsm.lv/raksts/dzive–stils/vesture/vesturnieks-skautisma-vesture-latvija-ir-ari-parsteidzosas-lietas.a388948/?fbclid=IwAR2zBINowTb-uFyUD_kNB7pSf_5KLr02ot4ze7IhDJkEZW7AYB0zsYwIJYw

Comments are closed.