Skauti atgriežas no pasaules džamborejas gatavi veidot pasauli labāku

Divas nedēļas 40 061 skauts no 146 valstīm ar vienotu skautisma garu sirdīs nometņoja Zviedrijā 22. Pasaules skautu džamborejā, kuras moto bija „Vienkārši skautisms”. Džamboreja sniedza dziļu iespaidu un radīja izpratni, kas maina daudzu šīs nometnes dalībnieku dzīves. Atgriežoties mājās viņi, ir gatavi veidot pasauli labāku.

Skauti dzīvoja 580 hektāru lielā telšu pilsētā, kurā viņiem bija iespēja piedalīties daudzās nodarbībās, kas balstītas uz trim elementiem: tikšanās, daba un vienotība. Džamborejas nodarbību programma palīdzēja skautiem saprast pasaules dažādību, kā arī izprast vienam otru. Latviju un mūsu skautismu šajā nometnē pārstāvēja trīs Valmieras skauti un divi vadītāji no Rīgas. Mūsu skauti dzīvoja vienā apakšnometnē un nodarbībās piedalījās kopā ar Nepālas un Indonēzijas skautiem. Nometnes laikā tika stiprinātas saites arī ar Igaunijas un Lietuvas skautiem.

Džamborejā tika uzsākat vispasaules miera vēstnešu kampaņa „Messengers of Peace”. Skauti izprata to pienesumu, ko pasaules skautu kustība dod mieram visā pasaulē un mācījās katrs dot savu ieguldījumu atgriežoties mājās. Zviedrijas karali Kārlis XVI Gustavs un Zviedrijas karaliene Silvija abi apmeklēja džamboreju un būtiski atbalstīja šo kampaņu. Saūda Arābijas princis Faisal bin Abdullah ibn Saud sava džamborejas apmeklējuma laikā vadīja diskusiju par miera vēstnešu kampaņas ietekmi un mērķiem.

Skauti ar būtiskām kultūru atšķirībām džamborejas laikā kļuva par draugiem, tādejādi pierādot, ka skautisms ir miera un saticības spēks tautu starpā. Valstīm, kuras nespēj savstarpēji vienoties ir jāmācās no saviem skautiem. Šīs džamborejas iezīme, kas saliedēja skautus, bija nodarbību nometne „Camp In Camp”. Tā deva iespēju jauniešiem jauktos kopos diennakti nometņot kopā ar zviedru skautiem un iepazīt tradicionālu zviedru skautu nometni. Šī starpkultūru apmaiņas pieredze sniedza spēcīgu pozitīvu iespaidu visiem skautiem un veidoja labāku izpratni vienam par otra kultūru.

Būtiska skautu tradīcija džamborejās ir došana. Skauti no turīgākām valstīm ziedoja savas teltis un nometņu aprīkojumu skautiem no mazāk pārtikušām valstīm. Atbalstot skautisma mērķus, vairākas prominences, tai skaitā vairāku valstu vēstnieki un premjerministri, apmeklēja šo nometni.

22. Pasaules skautu džamborejas noslēguma ceremonija 6. augusta vakarā bija šīs lielās skautu nometnes kulminācija, kas atspoguļoja džamborejas skautisko garu un vienu no galvenajām skautisma vērtībām – vienotību. Skauti devās mājup ar kopības un svētku sajūtu, uzlādēti skautu gaitām un gatavi uzņemties izaicinājumus kā savās mājās, tā arī citās valstīs.

Comments are closed.