Sirsnīgs sveiciens Starptautiskajā brīvprātīgo dienā!

Pateicamies visiem brīvprātīgajiem par jūsu laiku, enerģiju un atbildību, ko esat veltījuši darbam ar jaunatni skautu un gaidu kustībā savās vietējās kopienās pēdējā gada laikā!

Jūs esat demonstrējuši izcilas līderības prasmes, personīgu spēku un noturību, spēju pielāgoties mainīgiem apstākļiem, ātri apgūstot jaunas prasmes un pielietojuši tās dzīvē – dodot iespēju bērniem un jauniešiem pieredzēt skautismu un gaidismu! Jūs esat veidojuši Latviju un pasauli labāku, palīdzot citiem, un arī grūtākos brīžos kalpojuši sabiedrībai vietējā un nacionālā līmenī!

Šodien 126 brīvprātīgie veic darbu ar jaunatni 25 reģionālajās vienībās visā Latvijā, realizējot skautu un gaidu neformālās izglītības programmu vairāk nekā 1000 bērniem un jauniešiem, rada un vada apmācības jaunajiem līderiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem, lai tie varētu nodrošināt drošu vidi personīgai attīstībai, nodrošina organizācijas koordinēšanu un attīstību nacionālā un starptautiskā līmenī.

Paldies par jūsu iedvesmu, atbildību, radošumu un degsmi, ko turpiniet dod skautu un gaidu kustībai!

Paldies arī ziedotājiem, valsts un pašvadlības insitūcijām, uzņēmējiem un citiem atbalstītājiem, kuri palīdz nodrošināt resursus (zināšanas, finanses, u.c.) brīvprātīgo koorinēšanai, apmācībām un motivēšanai!

Comments are closed.