Siguldas 83. skautu un gaidu vienības nometne “Gaujas cilts noslēpumi”

Atklāti Gaujas cilts noslēpumi – noslēgusies Siguldas vienības nometne.

No 25.-30.jūnijam Gaujas nacionālajā parkā notika Siguldas 83. Skautu un gaidu vienības nometne “Gaujas cilts noslēpumi”.

Gaujas senleja slēpj daudz un dažādus stāstus, noslēpumus un senus piedzīvojumus, izvēlētā nometnes vietas ietvēra trīs vēsturiskas pilis – Turaidas, Siguldas un Krimuldas. Dalībnieki nometnes laikā iepazina Gaujas senlejas vēsturi, apguva jaunas prasmes un radīja jaunus piedzīvojumus.
Skauti un gaidas devās pētniecības gājienā, piedalījās komandas spēlēs, laivoja pa Gauju un mācījās jaunas skautu un gaidu mākas. Šī bija pirmā patstāvīgā Siguldas vienības nometne, tā laikā solījumu deva 4 guntiņas, 6 mazskauti un 2 gaidas.
“Man visvairāk patika laivu brauciens, ugunskura vakars un tas, ka es pirmo reizi biju karodznieks karoga ceremonijā. Un vēl es pirmo reizi apguvu ierindas mācību,” pastāstīja nometnes dalībniece Emīlija Vikmane.
Nometnē piedalījās 41 dalībnieks, organizēja brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji, līdzdarbojās arī bērnu vecāki un citi skautu un gaidu kustības brīvprātīgie.
Pasākums tapa ar Siguldas pašvaldības finansiālu atbalstu, bērnu vecāku līdz maksājumiem. Paldies par veiksmīgo sadarbību laivu nomai “Mučas” , kempingam “Dainas”, SIA “Arseja”, biedrībai “Latvijas pludmales glābēju asociācija”, kā arī personīgs paldies vad. Atim Ķeņģim un roveriem – Jānim Viļģertam un Pēterim Reinkopam.
Siguldas 83.skautu un gaidu vienība tika dibināta 2018. gadā un šobrīd apvieno vairāk kā 50 bērnus un jauniešus, tās bāzes vieta ir Laurenču sākumskola un Siguldas Jaunrades centrs.
Paldies v.v. Silva Vikmane, v.v. Gatis Kalniņš un Māris Mežeckis par regulāru brīvprātīgo darbu Siguldas bērniem un jauniešiem!

Comments are closed.