Sēru vēsts

Mūžībā aizgājusi gaidu vadītāja Valisa Bahmane 100 gadu vecumā.

(26.08.1922.-06.05.2023.)

Gaidu rindās iestājusies 1937. gadā un gaidu solījumu pieņēma Latvijas pirmā gaidu priekšnece vad. Vilhelmīna Vilka. Otrais pasaules karš aizrāva viņu uz Krieviju, vēlāk atgriezusies Latvijā. Valisa profesionāli bijusi medmāsa un vēlāk ārste – ginekoloģe. Aktīvi iesaistījās skautu un gaidu kustības atjaunošanā 1990.tajos gados, dibinot un ilgstoši vadot Rīgas 69.gaidu vienību un sengaidu dzimtu “Dzintarietes”. Ar savu sirsnību, dzīves gudrību un degsmi, devusi ieguldīju meiteņu un jaunu sieviešu izaugsmei Latvijā!

Izsakām visdziļāko līdzjūtību meitai Artai, ģimenei un izaudzinātajām gaidām!
Atvadīšanās no vad. Valisas Bahmanes notiks trešdien, 10.maijā, plkst. 14.00 no Lāčupes kapiem Rīgā. Pulcēšanās pie vārtiem (ne kapličas).

Ar atmiņām par vad. Valisu dalās arī vad. Sanita Salgus, lasīt zemāk.

vad. Valisa Bahmane

Šūpulis kārts 1922. gada 26. augustā, Rīgā.
Mirusi 2023. gada 6. maijā, Rīgā, 100 gadu vecumā.

Gaidu rindās iestājusies 1937. gadā un gaidu solījumu pieņēma vad. Vilhelmīna Vilka.

Nākot no daudzbērnu ģimenes, vasarā bijis jāiet ganos, jānopelna nauda formas tērpam un citām vajadzībām, tāpēc nav varējusi nometņot ar savām gaidām. Turpinājusi mācīties Raiņa vakarskolā. 1941. gadā karš aizrāva uz Padomju Savienību kopā ar Burtnieku nometnes fizkultūras jauniešiem. Tālu no dzimtenes strādājusi dažādus darbus, līdz izdevies pabeigt divgadīgo medicīnas māsu skolu, sūtīta darbā par medicīnas māsu krievu evakuācijas hospitālī, kur strādājusi līdz 1944. gada 13. oktobrim. Saņemot izsaukumu braukt atpakaļ uz Latviju, tūlīt devusies uz Rīgu, kur strādāja par sekretāri un darbvedi. Rīgā sākusi mācīties Rīgas juridiskajā skolā. Valisa bija pateicīga Dievam, ka varējusi izsargāties no komjaunatnes neatlaidīgiem aicinājumiem. Skolu beigusi 1951. gadā, paralēli mācoties neklātienes vidusskolā, ko beigusi 1952. gadā. Pēc tam mācījusies Medicīnas institūtā, kuru pabeidzot strādājusi par ārsti – ginekoloģi Siguldas slimnīcā, vēlāk Rīgas 11. un 1. poliklīnikā. Darbu pārtraukusi 1990. gada 1.maijā.

Sirdī arvien kvēlojusi gaidisma dzirkstelīte, gribējies būt atkal gaidu rindās. Un tā, vad. Lilijas Braunas ierosināta,  sākusi atkal aktīvi darboties gaidu organizācijā. Sākumā kā sengaida, pēc tam devusi lielgaidas solījumu.

1990. gadā dibinājusi 69. gaidu vienību pie Rīgas 69. vidusskolas, ko sekmīgi vadīja, atdodot visu sevi šim darbam, audzinot guntiņas un gaidas labos tikumos un darbos, pildot doto solījumu un likumus. 

1992. gada 15. marts (gaidisma 70gade) sākās ar vadītājas solījuma došanu Rīgas pilī, vēlāk Doma katedrālē tika iesvētīts gaidu vienības karogs.

Vienību turpināja vadīt kopā ar vienībā uzaugušo vadītāju Ilzi Riži, līdz 2008. gadā Rīgas 69. gaidu vienība apvienojās ar Rīgas 69. skautu vienību un vienības meitenes turpināja darbību vadītāja Arta Berkmaņa vadībā Rīgas 69. skautu un gaidu vienībā. 

Vad. Valisa Bahmane sekmīgi vadīja arī Rīgas sengaidu dzimtu “Dzintarietes”, kurā bija  dzimtas vecākā. Valisa Bahmane iedegusi visām dzintarietēm gribu darboties, palīdzēt jaunākām māsām. Par sevi teica: “Tādas nu mēs esam, visvecākās sengaidas Latvijā, mēs ne slimībās, ne arī dzīves grūtībās nenokaram degunus, bet esam modras, modras cerībā labākajam!” 

LSGCO novērtēja vad. Valisas Bahmanes nesavtīgo darbu piešķirot II. šķiras Ziemeļzvaigznes ordeni. 

Biogrāfijas apraksts tapis izmanotojot: 1993.08.01 izdevums “Zīle”; 1992.11.01 izdevums “Zīle”; 1992.05.01 izdevums “Zīle”;

Paldies par atmiņām arī meitai Artai Bahmanei, Vad. Ilzei Rižei, Vad. Sanitai Salgus.

Vad. Sanita Salgus dalās atmiņās par savu gaidu vadītaju Valisu:

“Mīļā vadītāja Valisa man asociējas ar gaidu dziesmām, ko ik katru reizi tiekoties dziedājām. 2009. gadā vasaras nometnē kopā ar Valisu dziedājām dziesmu, kas man šajās dienās turpina skanēt prātā:

“Gaidas, māsas, kopā nākat
Kādu brīdi kopā sērst,
Lai tad līksmām dziesmām sākam,
Tumšu nakti gaismā vērst.

Labs bij’ darbs, ko šodien veicām,
Labāks rītu tas vēl būs:
Neaizmirsīsim, ko teicām –
Gaidas solis neaprūs.

Rītu sveiksim jaunu dienu,
Labiem darbiem sāksim to,
Sirdī nesot līksmi vienu:
Dzimtai zemei veltīto!” “


Comments are closed.