Rudens cerība 15

Šī gada 1. novembrī no 10:30 līdz 11:00 Ropažu pagastā, nometņu vietā „Norkalni” ieradās gan skauti un gaidas, gan mazskauti un guntiņas, protams arī vadītāji. Tie pulcējās, lai piecpadsmito reizi atzīmētu jauna gada sākumu ar nometni „Rudens cerība”, ar saīsinājumu  RC15. Jauni un zinātkāri vai veci un pieredzējuši, bet visi rosījās un centās iederēties.

Kad visas mantas no transportiem bija izkrāmētas, varēja sākties iekārtošanās darbi. Vispirms visi dalībnieki pulcējās iekštelpas lielajā zālē, lai noklausītos instruktāžu un tehniskas lietas, kā arī vēstījumu par RC15. Kad tas bija izdarīts skauti devās ārā, bet mazskauti un guntiņas palika iekštelpās, lai iekārtotos un uzzinātu vairāk par vietu, kur atrodas. Skautiem tika izrādīta apkārtne.

Abas apakšnometņu (mēness un saules) vietas atradās apmēram 100m attālumā, interesanti bija tas, ka tur pat līdzās atradās arī 2 dīķi un upīte, strauja upīte. Kamēr skauti cēla apkurināmās teltis un pavardus, mazskauti izlika guļammaisus siltajās iekštelpās. Teltis nebija vienīgais, kas bija jāuzceļ. Bija arī jānovieto podests, uz kura pēc tam tika nolikti dažādi priekšmeti, kā arī jāuzceļ nelieli vārti. Pēc tam bija laiks karoga ceremonijai. Līdz šim nekur un nekad nekas tāds nebija redzēts – karogs tika pacelts uz salas, kura atradās dīķa vidū, bet dalībnieku ierinda stāvēja vienā dīķa pusē. Pēc karoga ceremonijas bija mazliet laika būvju pabeigšanai. Kļuva tumšāks, un katra skautu apakšnometne saņēma pa kastei. Kas tur bija iekšā un kāpēc, bija jāsaprot pašiem. Pirmajā vēstulē bija uzdevums, lai saņemtu pārtiku. Produkti jau bija, bet vienai apakšnometnei bija makaroni, otrai – mērce. Izpildot vēstulē dotos uzdevumus, sākās vakariņu gatavošana. Taču tas nebija viss, kas atradās lādē. Uz pašu izveidotajiem podestiem bija jānovieto kāds priekšmets. Otra apakšnometne varēja šo priekšmetu nozagt. Tas skaitās nozagts, kad cilvēks ar priekšmetu rokās ieiet pa savas apakšnometnes vārtiem. Nodarbību laikā priekšmetu nedrīkstēja zagt.

Atkal karoga ceremonija. Tad vēstulē, ko drīkstēja atvērt tikai pēc 20:00, bija rakstīts par vakara ugunskuru. Ēdot vakariņas bija jādomā arī priekšnesums par tēmu  „No tumsas uz gaismu”. Ugunskura vakaru vadīja Pauls Iklāvs. Priekšnesums pēc sauciena un sauciens pēc priekšnesuma, ugunskura vakara stāsts, un tad jau ugunskura vakars ir noslēdzies. Pēc tā sekoja nakts spēle skautiem. Triju komandu uzdevums bija katrai aizdedzināt savu ugunskuru un to kurināt 5min. Sērkociņus iekurināšanai varēja saņemt atminot mīklu. Katrai komandai bija arī ūdens spainis un krūzītes ar kurām varēja apliet citu komandu iekurinātos ugunskurus. Pēc nakts spēles visi devās gulēt. Bet kā tad ar krāsniņām, kas tās kurināja? Priekšmetu taču arī varēja pa nakti nozagt! Tāpēc katrai skautu apakšnometnei bija jāizveido savas iekšējās naktssardzes krāšņu kurināšanai un priekšmeta sargāšanai. Pirmajā vakarā mēness apakšnometnei tika nozagts priekšmets (tas s ik pa 12 stundām tika mainīts).

Otrā diena sākās ar brokastu gatavošanu un pēc brokastīm sekoja karoga ceremonija. Tad iekštelpās visi skauti sadalījās 3 grupās un no visdažādākajām lietām, šķietami nesavienojamām, bija jāizveido pielietojama lieta. Tad notika nodarbība par dažādām vērtībām, ko vadīja viesvadītājs Ulvis. Noteikti daudziem kļuva skaidrākas dažādas lietas un domās tika izvirzītas dažādas apņemšanās. Pēc tam tika uzspēlēts futbols un bija jau laiks pusdienām. Šoreiz abām apakšnometnes saņēma visu pārtiku. Pēcpusdienā, nodarbībā Mārcis (155.), Mārtiņš (155.) un Jānis (155.) iepazīstināja ar ideju par jaunu biedru uzņemšanu organizācijā. Brīvā stilā visi sēdēja, klausījās un vēroja dažādus izveidotus stendus, un aktivitātes, kuras nākotnē var izmantot dažādos brīvdabas pasākumos. Nodarbības mērķis bija uzzināt dažādu skautu viedokli par šo ideju.

Pēc tam karoga ceremonija, pēc kuras gatavošanās vakara cēlienam. Kamēr skauti gatavoja vakariņas un domāja sev tērpus saistītus ar rīta nodarbībā veidotajām lietām, mazskautiem norisinājās šķēršļu gājiens. Kad bija paēstas vakariņas, visi devās uz iekštelpām, lai piedalītos modes skatē. Lielajā telpā tika izveidota improvizēta mēle pa kuru visiem bija jāiet. Katra skautu grupa parādīja savu priekšmetu un tērpus, staigājot pa mēli, izrādīja kā nu mācēja. Arī vadītāji bija sagatavojuši savu rudens tērpu kolekciju. Žūrijā sēdēja 3 mazskauti, kuri novērtēja tērpus. Mazskauti bija daudz, visi aktīvi izrādīja savus tērpus. Kad modes skate bija noslēgusies dalībnieki varēja iedzert tēju, pacienāties ar kādu našķi un jauki parunāt ar saviem biedriem.

Taču tā vakars vis nebeidzās. Visi devā laukā, lai gaisā palaistu 15 lukturus, par godu Rudens cerības 15. dzimšanas dienai. 14 lukturi gaisā pacēlās viegli un skaisti, bet pats 15. lukturis ilgu laiku gaisā negribēja celties, tas tāpēc, ka uz tā balstījās vissmagākā vēlēšanās. Pēc labi pavadītā laika bija jādodas gulēt. Skautiem atkal bija jāatceras par krāšņu kurināšanu un mantas sargāšanu. Tajā vakarā atkal mēness apakšnometnei palika bez priekšmeta. Saules apakšnometne bija jau ieguvusi 3 punktus.

Pamostoties nometnes 3. dienā atkal bija jāgatavo brokastis. Pēc brokastīm karoga ceremonija, un varēja sākties novākšanās darbi. Tika sakārtotas teltis, novākti tenti un sakopti pavardi, kā jau katras nometnes pēdējā dienā. Kā jau pienāktos, bija jāpaveic arī labais darbs. Tajā ietilpa malkas krāmēšana šķūnī, zaru un vecu dēļu savākšana no zāliena, gāzbetonu sakrāmēšana un būvniecības palešu sakārtošana. Bija paveikts lielisks darbs. Tad vajadzēja pilnībā pabeigt apakšnometņu kārtošanu.

Nometnes slēgšanas ceremonija nebeidzās kā ierasti. Pēc tās visi dalībnieki ar plostu cēlās pāri uz salas, lai kopā nofotografētos karoga masta pakājē. Pārceļot pēdējos cilvēkus, plosts sāka gāzties. Visi centās palīdzēt kā spēja, ķēra ar rokām, vilka. Vad. Nils (155.) pat paspēja vienu zābaku ielikt ūdenī. Viss beidzās labi un visi kārtīgi izsmējās par šo atgadījumu. Pēc tam jau arī atbrauca vecāki pakaļ savām atvasēm un visi palēnām devās mājup. Skautu saules apakšnometne priekšmetu zagšanā bija uzvarējusi ar 3 pret 1 un par to ieguva konfekšu maisiņu. Tā arī noslēdzās Rudens cerība 15!

Aprakstu sagatavoja Mārcis Akmeņkalns (155. skv)

Comments are closed.