Rover net – aktualitātes roveru un lielgaidu pakāpē

No š.g. 9. līdz 12. maijam Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā risinājās “RoverNet” seminārs, kas pulcēja vairāk nekā 50 roverus, lielgaidas un vadītājus no dažādām Eiropas valstīm. Pasākuma mērķis bija dalīties un apmainīties pieredzē par roveru un lielgaidu pakāpju darbības programmām dažādās valstīs, par darbības principiem, pieredzēm un mērķiem. Latvijas skautus un gaidas seminārā pārstāvēja Beverīnas Roveru (Beverīnas roveri , Valmieras 4. skautu vienība ) cilts vecākais Krišjānis Pundurs un lielgaidu (Lielgaidas LV) vadītāja Linda Krustiņa. Pasākums paplašināja redzesloku par to, kā tiek attīstīta roveru un lielgaidu programma citās Eiropas valstīs un arī par dažādu valstu kultūrām un skautisma/gaidisma pozīciju tajās. Nozīmīga sastāvdaļa no pasākuma programmas bija arī jauniešu iespējas Eiropā. Kā nekā, arī pats projekts tika organizēts ar Erasmus+ programmas atbalstu. Dalībnieki izbaudīja iespēju nedaudz iepazīt vietējo Horvātijas kultūru un skaisto Zagrebu. Pārstāvot Latviju, Krišjānis un Linda dalījās savā pieredzē, prezentēja sevis realizētos projektus un stāstīja par roveru un lielgaidu tradīcijām Latvijā.

Pieredzes apmaiņas seminārs jaunatnes darbiniekiem (skautu un gaidu vadītajiem) tapa un Latvijas delegācijas līdzdalība tika nodrošināta ar Pasaules Skautu kustības organizācijas, Eiropas Komisijas Erasmus+ un Valsts Jaunatnes politikas programmas 2019.gadam līdzfinansējumu un skautu un gaidu brīvprātīgo darbu.

Comments are closed.