Rīgas skautu un gaidu vienības. Sezona 2015/2016

No 2015.gada 15. decembra līdz 2016.gada 29. aprīlim, biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” realizēja projektu „Atbalsts Rīgas skautu un gaidu vienībām”.

Projekta laikā tika celta sešu Rīgas skautu un gaidu vienību kapacitāte, galvenokārt, atbalstot brīvprātīgos jaunatnes darbiniekus (skautu un gaidu vadītājus), kas ikdienā nodrošina darbu ar bērniem un jauniešiem.
Nodrošināta vide, kur vienību vadītāji var satikties, gatavoties nodarbībām, izmantot organzācijas bibliotēku, šī darba vide ir labiekārtota.
Projekta laikā Rīgas vienību brīvprātīgie ir apguvuši drošības pamatus, fokusējoties uz drošību pašākumu.
Brīvprātīgie ir apguvušu jaunu darbības metodi – stāstu metode, kā arī ir papildināta katras vienības nodarbību materiālu krātuve ar spēli „Stāstiem stāstu izstāstīju” .
Rīgas vienību vadītāji un biedri ir piedalījušies organizācijas stratēģiskajā plānošanā, vadītāji ir līdzdarbojušies LSGCO biedru kopsapulcē – diskutējot, lemjot par organizācijas, tai skaitā Rīgas vienību, tālāko attīstību.

Šorbīd Rīgā darbojas ap 200 skauti un gaidas.

Projekts „Atbalsts Rīgas skaut un gaidu vienībām” tika realizēts ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

13346231_1066683106748587_7072147397229134121_o

Comments are closed.