Rīgas 69. skautu un gaidu vienības nometne

Pēc ilgāka pārtraukuma Rīgas 69. skautu un gaidu vienība atkal rīkoja vienības nometni, kurā tika aicinātas arī citas skautu un gaidu vienības, lai kopīgi uz salas Lielupē pretī Baltajai kāpai mestos piedzīvojumos nometnē “Bagātību sala”.

Īpaši svarīga šī nometne ir trijiem vienības biedriem – Kristīnei, Sanitai un Jānim, kuriem šī ir pirmā pieredze nometnes programmas īstenošanā. Šī nometne tapa pēc viņu iniciatīvas un idejām.

Visa nometnes garumā norisinājās stāsts. Nometnes dalībnieki tika brīvprātīgi sadalīti trijās ciltīs, kurās tie iejutās bagātību meklētāju lomā. Cilšu uzdevums visas nometnes garumā bija sacensties savā starpā, lai iegūtu kartes posmus, kuri bija nepieciešami, salā apslēpto bagātību atrašanai. Netrūka izaicinājumu, saliedētības un cīņas spara.

Neskaitot bagātību meklēšanu, nometnes dalībnieki darīja arī citas lietas – rūpējās par kārtību nometnē, gatavoja ēst un papildināja savas zināšanas interesantās nodarbībās. Pirmajā nometnes dienā dalībnieki, atbraukuši uz jūras skautu un gaidu ostu, tika pārvesti un salu ar laivām, tie iepazinās ar nometnes teritoriju, iepazinās savā starpā, tad iekārtoja nometni tā, lai pašiem būtu ērti un patīkami tajā dzīvot. Tika uzbūvēts pavards, trauku mazgājamais, uzslietas teltis, izraktas nepieciešamās bedres, izveidots volejbola laukums, lai brīvajos brīžos būtu, ko darīt, kā arī tika nodrošinātas citas nepieciešamas lietas. Ciltīm bija arī savi pienākumi. Katru dienu kāda cilts bija atbildīga par ēst gatavošanu, kāda par kārtību nometnē, bet trešā cilts atpūtās no pienākumiem. Jau pirmajā dienā visi darbi ritēja ātri, tika pagatavotas gan pusdienas, gan vakariņas. Vakarā dalībniekus gaidīja pirmās sacensības, kurās dažādos punktos tiem bija jāpilda uzdevumi, lai iegūtu bagātību kartes posmu. Visas ciltis dabūja norādes, kur meklēt kartes posmu, taču labākajai ciltij šīs norādes bija precīzākas. Pēc tam arī tika dots laiks, lai pildītu šīs norādes. Tā kā nometnē bija laivas, daudzus uzdevumus bija iespēja veikt ar laivām.

Pirmajā dienā mazliet nebija paveicies ar laika apstākļiem. Ik pa laikam uznāca liels lietus gāziens, ik pa laikam spīdēja saule. Dienas beigās bija izvērtēšana un tas bija vienīgais, ko dalībnieki minēja pie tā, kas viņiem šajā dienā nav paticis. Diena noslēdzās ar naktssardžu izdali un naksniņām. Skatīsimies, ko atnesīs nometnes otrā diena!

Rīts iesākās ar saulīti, klabatām, kuras modināja dalībniekus augšā, ar priecīgām sejām un, protams, ar rīta rosmi un karoga ceremoniju. Katrai ciltij tika piešķirta sava pastkastīte. Tajās tika ziņots par cilšu pienākumiem. Tāpēc dalībniekiem bija jābūt modriem un bieži jāpavēro vai pastā nav atkal kāds jauns ziņojums. Otrās dienas kartes posma iegūšanai, ciltis piedalījās saliedējošā stafetē. Stafetes laikā varēja novērot, cik atjautīga ir katra cilts. Pēc aktivitātēm neatņemama bija kopīga pelde nu jau vēsajā Lielupē. Ar uzdevumiem par kartes posmu nebeidzās visa programma, jo pēcpusdienā dalībniekus gaidīja interesantas nodarbības. Laiks šajā dienā mūs lutināja, arī vakars ar spēlēm un volejbolu bija silts un patīkams. Diena noslēdzās ar karoga ceremoniju, kartes posma meklēšanu, naksniņām un naktssardžu izdali.

Trešajā dienā dalībniekus gaidīja interesantas un lietderīgas nodarbības. Visiem bija iespēja iemācīties grebt un pagatavot sev karoti vai ko citu, ko sirds kāro. Tāpat bija iespēja piedalīties nodarbībā par drošību uz ūdens, kurā teorētiski tika izstāstīts par cilvēku glābšanu un katram bija iespēja pamēģināt to arī praktiski, kā arī bija iespēja iemācīties pašiem taisīt makšķeres un mēģināt ar tām kaut ko izmakšķerēt. Dažiem tas izdevās, dažiem nē, tomēr katram bija prieks mēģināt un censties. Paralēli nodarbībām atkal risinājās kartes posma iegūšanas uzdevums. Šo uzdevumu katra cilts veica atsevišķi. Atkal visi dalībnieki sēdās laivās un gar salas krastu meklēja 20 dažādas zīmītes, kuras visas vajadzēja atcerēties, lai krastā tās varētu likt kopā un veidot attēlu. Nometnē mūs apciemoja dažādi ciemiņi, tajā skaitā arī Latvijas gaidu priekšniece vad. Liene Kiršfelde. Vakarā dalībnieki pēc kartes posma meklēšanas gatavoja priekšnesumus ugunskura vakaram par tēmu: „Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot gūtais neatņemams. /Rainis/”Noritēja jauks ugunskura vakars ar naksniņām tajā.

Pēdējā nometnes dienā tika pārbaudītas cilšu zināšanas par Latvijas vēsturi, skautu un gaidu vēsturi, viņu precizitāte un atjautības spējas. Kā arī tika meklēta lielā bagātību lāde. Tomēr atrodot lādi dalībniekus sagaidīja vilšanās, jo lāde bija aizslēgta un dārgumiem piekļūt nevarēja.

Tuvojoties nometnes noslēgumam visi dalībnieki centās cik spēja, lai novāktu visas pirmajā dienā izveidotās būves. Dienas gaitā tika veikts arī skautu un gaidu labais darbs – atkritumu savākšana, jo sala bija diezgan piesārņota. Cik nu varēja, katrs centās savākt salu uz kuras šīs četras dienas atradāmies. Visi kopā mēs šo salu padarījām kaut nedaudz tīrāku, kā jau skauti un gaidas dara – atstāj vietu, kurā bijuši, labāku, nekā tā ir bijusi pirms tam. Pēc labā darba sekoja nometnes slēgšanas karoga ceremonija, kurā nometnes priekšnieks izsniedza atslēgas no lādes, kurās slēpās simboliski un garšīgi dārgumi. Noslēguma ceremonijas laikā visi sapratām, cik ļoti negribas uz mājām, cik ļoti laba ir bijusi nometne, jo nometne bija izdevusies vēl labāka kā gaidīts. Tika izdalītas nometnes uzšuves, izteiktas pateicības dalībniekiem par čaklo darbu, Rīgas 69. skautu un gaidu vienības priekšniekam par pārtikas piegādi, par nodarbību vadīšanu un par neskaitāmām citām lietām, jo bez viņa mēs, vienības jaunieši, nebūtu uztaisījuši tik jauku nometni. Pēc nometnes uztaisījām kopbildi. Paldies jāsaka arī Reinim Krastiņam par neatlaidīgi mūsu iemūžināšanu visā nometnes garumā.

Pēc nometnes noslēguma savācām pēdējās mantas un vedām dalībniekus un viņu mantas atpakaļ uz skautu ostu, lai dodos māju virzienā no šī četru dienu piedzīvojuma.

Rīgas 69. skautu un gaidu vienības nometne īstenota projekta “Nometņu maratons” ietvaros, kas īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2013.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 Aprakstu sagatavoja Kristīne Grīnberga un Sanita Salgus (69. skgv.)

Comments are closed.