Rīgas 2., 66., 69. un Jūrmalas 3. jūras skautu un gaidu vienību sadarbības nometne “Tu vari un dari”

No š.g. 17. līdz 21. jūnijam Gātciemā jau trešo reizi norisinājās Rīgas 2., 66., 69. un Jūrmalas 3. jūras skautu un gaidu vienību sadarbības nometne “Tu vari un dari”.
“Tā bija ļoti gaidīta iespēja, pēc ilgstošās izolēšanās, pabūt dabā, sajust kopības garu un izbaudīt vasaras sniegtās iespējas. Aktīvā darbošanās nometnē palīdzēja atgūt enerģiju un dzīvesprieku, kas iedvesmo turpmākajiem vasaras piedzīvojumiem,” tā stāsta Rīgas 2.skautu un gaidu vienības priekšniece vad. Madara Skudra.
Paldies vad. Ivetai un vad. Valdim Ēlertiem par nometnes daudzpusīgo programmu, kas 22 jauniešiem piedāvāja gan apgūt jaunas prasmes, gan stiprināt skautiskās un gaidiskās vērtības, gan iesaistīties aktivitāšu vadīšanā arī pašiem.
Paldies arī Jaunzemju ģimenei par viesmīlību, izmitinot nometniekus lieliskā vietā pašā Lielupes krastā.
Lai veiksmīga vasara!

Comments are closed.