Rēzeknē atjaunota skautu un gaidu kustības darbība

Š.g., 10.decembrī, tika atjaunota skautu un gaidu darbība Rēzeknē.

Šī iniciatīva nāca no jaunieša Mihaila un, ar Rēzeknes 3.vidusskolas vadības un skolotājas Ingunas atbalstu, tika dibināta Rēzeknes 85.skautu un gaidu vienība.
Šobrīd organizācijā aktīvi darbojas 22 skautu un gaidu vienības, 5 no tām darbību uzsākušas un/vai atjaunojušas darbību šogad.

We re-established a new scout and guide unit in Rēzekne today.

Comments are closed.