Reģionālā vizīte Latgalē

Šonedēļ, no 31.10.-01.11. Latvijas Skautu priekšnieks vad. Gundars Krīpēns ar komandu viesojās Pelēču pamatskolā un Rēzeknes 3. vidusskolā. Abās minētajās skolās darbojas skautu un gaidu vienības. Tikšanās laikā vietējie bērni tika iepazīstināti ar skautu un gaidu kustību, tās vērtībām un darbības dažādību, vadīja praktiskas nodarbības par iešanu dabā – savstarpējā saskarsme, ugunskura iekurināšana, dažādi sējumi, ētikas principi “Neatstāj pēdas”.
Reģionālās vizītes Latgalē norisinājās skautu un gaidu attīstības programmas ietvarā, ar mērķi atbalstīt Pelēču 26. un Rēzeknes 85.skautu un gaidu vienības darbību, lai tās varētu dot iespēju pēc iespējas vairāk bērniem un jauniešiem līdzdarboties pasaules lielākajā bērnu, jauniešu un brīvprātīgo organizācijā.

Aktivitāte tika līdzfinansēta no Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes politikas programmas 2019.gadam un Mežu attīstības fonda vides izglītības programmas, un realizēta ar Latvijas skautu un gaidu brīvprātīgo darbu.

Paldies visiem brīvprātīgajiem par ieguldīto enerģiju, īpašs paldies vienību priekšniecēm (p.i.) Ilzei Platacei un Ingunai Žmičerevskai, pārējiem brīvprātīgajiem Andim Trapšam, Adriānam Vilcānam, Elizabetei Katrīnai Mihaševičai un Mihailam Fjodorovam!

#NeatstājPēdas #izaugsme #vietējāKopiena #Rēzekne #Peiļi #attīstība #skauti #gaidas #arvienModri


The Regional Visit to local units in East part of Latvia took place this week. Volunteers from National level organized some activities at the local schools where units are based in Pelēči and Rēzekene. Pupils got chance to get to know the world biggest youth and volunteer’s movement, they took part also in practical workshops about outdoors – communications, how to make fireplace and outdoor ethics “Leave no trace”.

This activity is part of Latvian Scout and Guide Growth plan and were supported by voluntary work and governmental project funding.
#scouting #guiding #growth #volunteering #localCommunity #leaveNoTrace Scouting in Europe Europe Region

Comments are closed.