Realizēts projekts “Stāja” Rīgas skautiem un gaidām

Projekta “Stāja” laikā tika īstenotas aktivitātēm, lai nodrošinātu darbu ar jaunatni Rīgā, jauniešu ideju un kopienas attīstību, iesaistot vērtīgās aktivitātēs organizācijas Rīgas jauniešus.

Semināra “Stāja” laikā (un citas projekta aktivitātēs) tika veicināta skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju motivācija. Tā sevišķi vajadzīga, lai nodrošinātu ilgtermiņa brīvprātīgo darbu ar jaunatni. Tajā tika apskatītas tādas tēmas kā pašmotivācija, refleksija darbā ar jaunatni, sevis stiprināšana kā indivīdiem.

 LSGCO birojā tika rīkotas tematiskās pēcpusdienas “Vēlā piektdiena” Rīgas skautu un gaidu vienību dalībniekiem vecumā no 13-17 gadi. To laikā veicināta viņu savstarpējā draudzība un sadarbība.  

Janvārī  un martā tika rīkoti ievadsemināri par skautu un gaidu kustību pieaugušajiem bez pieredzes skautu un gaidu darbībā.

Visa projekta laikā notika koordinēšanas darbs ar 7 Rīgas skautu un gaidu vienībām – brīvā laika aktivitāšu nodrošināšanai vairāk kā 200 bērniem un jauniešiem.

 Projektu “Stāja” atbalstīja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments,  līguma nr. DIKS – 17-3051 – lī

Comments are closed.