Atbalsti mūs

Latvijas Skautu un gaidu organizāciju var atbalstīt dažādos veidos:

1) Iesaistoties kā brīvprātīgais skautu / gaidu vadītājs/-ja.

Pievienojies kādam no LSGCO pasākumiem, izejot ievada semināru un pēc tā kopā ar organizāciju sastādot Tavu apmācību un iesaistes plānu. Sīkāk info@skauti.lv

2) Ziedojot līdzekļus Latvijas Skautu un gaidu fondam.

Latvijas Skautu un gaidu fonds ir biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) struktūrvienība, kuras mērķis ir ar ziedojumu līdzekļiem veicināt šīs organizācijas Logodarbību un attīstību ilgtermiņā. Fonds ir dibināts 2010.gada 5.oktobrī. Latvijas skautu un gaidu fonds saņemtos ziedojumus izmanto divējādi. Pirmkārt 70% no līdzekļiem tiek izvietoti finanšu instrumentos atbilstoši fonda valdes apstiprinātajam Ieguldījumu stratēģiskajam sadalījumam. Šis ir fonda neaizskaramais kapitāls, kurš nes procentu ienākumus, tādejādi nodrošinot fonda ienesīgumu ilgtermiņa. Otrkārt 30% no līdzekļiem izmanto atbalstāmo pasākumu finansēšanai. Nākotnē fonda mērķis ir 100% visus ziedojumus novirzīt fonda pamatkapitālā, un spēt nodrošināt stabilu finansējumu skautu un gaidu vajadzībām un fonda darbības nodrošināšanai tikai no neaizskaramā kapitāla procentu ienākumiem. Jau šobrīd procentu ienākumi pilnībā nosedz visas fonda saimnieciskās darbības izmaksas, kā arī nodrošina nelielu, bet stabilu finansējumu ikgadējiem projektiem.

Kāpēc  un kā ziedot?

Ar savu ziedojumu Tu parādi ka atbalsti skautu un gaidu brīvprātīgo vadītāju darbu, centienus veidot pasauli labāku, strādājot ar bērniem un jauniešiem, mācot viņiem praktiskās dzīves prasmes un attīstot līderību.

Savus atbalstītājus skauti un gaidas aicina uz savām nometnēm, pārgājieniem, kā arī speciāli fonda atbalstītājiem domātiem pasākumiem.

Ziedojot Tu vari kļūt par Latvijas Skautu un gaidu fonda biedru, iegūstot tiesības piedalīties skautu un gaidu fonda finansējuma iesniegumu izvērtēšanā.

Biedru līmeņi un tiesības

Mūža biedrs –  vienreizējs ziedojums no 1000 eiro un vairāk; katru gadu piedalās iesniegumu izvērtēšanā, piedalās fonda valdes vēlēšanās.

Gada biedrs-  vienreizējs ziedojums no 100 līdz 999,99 eiro; piedalās projektu iesniegumu izvērtēšanā vienu gadu.

Ziedotājs – individuāli ziedojumi  zem 99,99 eiro; nepiedalās projektu izvērtēšanā.

Kā tiek izlietots finansējums?

Reizi gadā tiek izsludināts projektu pieteikšanās konkurss. Fonda atbalstāmos pasākumus katram darbības gadam nosaka fonda valde sadarbībā ar organizācijas valdi. Par līdzekļu piešķiršanu lemj fonda valde kopā ar fonda Mūža biedriem un Gada biedriem (atbilstošajā gadā).

Kā ziedot?

Ziedojumus Latvijas Skautu un gaidu fondam var veikt naudas vai mantas veidā, kuru ziedotājs skautu un gaidu organizācijas rīcībā nodod bez atlīdzības. Naudas ziedojumus var veikt uz LSGCO kontu, kas tiek izmantots tikai Fonda darbībai:

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģistrācijas nr.40008000437

Banka “Swedbank”, AS, BIC/SWIFT kods HABALV22

Konta nr. (IBAN): LV29HABA0551030071532

__

Veicot ziedojumu, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt visu ziedotāju vārdus (ja tādi ir vairāki), kā arī e-pasta vai pasta adresi fonda korespondencei ar ziedotāju(iem). Šo papildus informāciju var nosūtīt arī uz fonds@skauti.lv.

_

Sīkāk par fonda darbību variet skatīt prezentāciju.

3) Ziedojot līdzekļus LSGCO:

  1. a) nenorādot konkrētu mērķi; šie līdzekļi tiks izmantoti organizācijas saimnieciskajām vajadzībām, balstoties uz ikgadējo darbības plānu un prioritātēm,
  2. b) norādot konkrētu mērķi, piemēram, konkrētas vienības vajadzībām, vienības biedru formu iegādei, dalības maksas segšanai organizācijas biedriem no mazturīgām ģimenēm, konkrētu pasākumu, nometņu vai apmācību organizēšanai, utt.

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”

Reģ. nr.: 40008000437, Juridiskā adrese: Dārziņu 9. līnija 11, Rīgā, LV-1063
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle, SWIFT: NDEA LV2X
konta nr. LV30NDEA00000 82056289

 

Organizācijai ir sabiedriskā labuma statuss, līdz ar to mūsu ziedotāji Latvijas Republikā var saņemt nodokļu atlaides.