Pirmās palīdzības apmācības

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) saviem biedriem organizē Pirmās palīdzības apmācības, lai dotu iespēju biedriem pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas skautu un gaidu darbībā. 

Apmācības sastāvēs gan no teorijas, gan praktiskās daļas, to laikā būs iespēja apgūt pamatus pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī iegūt Pirmās palīdzības apliecību, tiem kuriem tā nav un ir nepieciešama. 

Apmācības notiks divās daļās

1.daļa – Teorijas mācības. 11.10. plkst. 18.30 – 21.30 , tiešsaistē;

2. daļa – Teorijas kopsavilkums un praktiskās mācības. 15.10. plkst. 19.00 (ierašanās no plkst. 17.00 – 16.10. līdz plkst. 18.00. ( prombraukšana pēc 18.00), klātienē.  Praktiskā daļa notiks gan telpās, gan ārā. Vieta – Tukums,74 – Talsu ielā viesu namā “Stelles”. (gulēšana istabiņās gultās)

Mērķauditorija ir aktīvie LSGCO biedri:

  • nepilngadīgie: kopnieki;
  • pilngadīgie: lg/rov, v.v., vad. un citi brīvprātīgie, kuri ir iesaistīt LSGCO (tai skaitā vienību) darbības nodrošināšanā. 

Apmācību noslēgumā ir iespēja iegūt Pirmās palīdzības apliecību atbilstoši LR tiesību aktiem (derīga nometņu vadītājiem, medniekiem, autovadītājiem). Tā kā apliecība maksā papildus 55 eiro, tad lūdzam pieteikuma anketā tās vajadzību norādīt tiem, kuriem ir nepieciešama šī apliecība. 

Apmācības tiks saistītas arī ar LSGCO neformālās izglītības programmas realizāciju – āra dzīves piedzīvojumu prasmes “Pirmā palīdzība un drošība”.

Apmācības vadīs pirmās palīdzības pasniedzēja, sporta ārste Anda Zvīgule. 

Dalībnieka līdz-maksājums LSGCO biedriem – 10 eiro.

Pieteikšanās līdz 30.09.2021., aizpildot pieteikuma anketu: 

https://ej.uz/LSGCO_PP_2021_anketa

Apmācību dalībniekiem, ierodoties uz apmācībām, būs jāuzrāda derīgs Covid19 sertifikāts, apmācībās var piedalīties dalībnieki ar negatīvu Covid19 testu, kas veikts ne agrāk kā 48h pirms apmācību sākuma. 

Apmācības tiek rīkotas ar Sabiedrības integrācijas fonda programmas “NVO fonds 2021 .gadam” finansiālu atbalstu. 

Sīkāk: info@skauti.lv, 27852614

Comments are closed.