Piemiņas gājiens no Centrālcietuma līdz Ulbrokai.

25. marta svētdienas rītā, pie Centrālcietuma sākas piemiņas gājiens par godu vienīgā skautu prezidenta K. Goppera piemiņai. Bija sapulcējušies 15 skauti un gaidas. Vad. Nils Klints uzrunāja klātesošos un atgādināja par vēsturiskajiem notikumiem, kurus pieminam ar savu klātbūtni 25. martā. Īsi pēc plkst. 12 devāmies ceļā uz Ulbrokas mežu.

Vad. Nils gāja priekšgalā un viņam sekoja pārējie. Ejot pa Rīgas ielām, nemanījām neko interesantu, viss ritēja kā parasti. Kad bijām jau kādu laiku gājuši, mēs ieturējām nelielu pauzi kādā bērnu laukumiņā tuvējo daudzstāvu māju pagalmā. Iedzērām tēju, nedaudz parunājām un devāmies tālāk gar A.Deglava ielu. Varēja novērot, ka gājēji ir sadalījušies  nelielās domubiedru grupiņās. Nākošā apstāšanās vieta bija pie veikala, kur apstājāmies uz 10 minūtēm. Emīlam Gulbim, īsās zeķītes zābakos, berza kājas, tāpēc viņš nopirka sev normālas zeķes. Tālāk ejot mēs tuvojāmies Rīgas robežai, tāpēc daudzstāvu mājas nomaina koki.

Nākamā apstāšanās vieta ir autobusa pieturā Ulbrokā. Ēdot maizītes un dzerot tēju, negaidīti mums pievienojas skautu vad. Tālivaldis Jēkabsons. Nu jau mēs bijām par 1 cilvēku vairāk, arī garastāvoklis uzlabojās, jo vad. Tālis kā vienmēr stāstīja dažādus interesantus un smieklīgus stāstus. Vairs nebija tālu jāiet. Kad mēs jau bijām 100 metru attālumā no piemiņas vietas, mums pievienojas Dāvis Kiršfelds no 1. skautu vienības. Ierodoties piemiņas vietā mēs novilkām somas un iekurinājām ugunskuru. To kurināja 155. skautu vienības jaunie skauti, kuriem nebija liela pieredze ugunskuru kurināšanā, tāpēc vajadzēja pamācīt un arī palīdzēt. Beidzot ugunskurs bija iekurts un visi ēda maizītes.

Atbrauca Latvijas skautu priekšnieks vad. Andris Matisons un varēja sākties nelielais piemiņas brīdis.  Visi nostājās puslokā apkārt piemiņas krustam. Uzrunu teica vad. Nils, LSP vad. Andris un vad. Tālis.

25. marta gājiens bija noslēdzies, visi vēl sasildījās pie ugunskura un domāja par mājās braukšanu.

Aprakstu sagatavoja Mārcis Akmeņkalns (155. skv)

Comments are closed.