Pasaules vides diena 05. jūnijā

Skauti un gaidas ir dabas draugi!

Pasaules vides diena kopš 1974. gada ir lielākais vides aizsardzības pasākums, kas mobilizē valdības, uzņēmējus un iedzīvotājus meklēt kopīgus risinājumus dabas saglabāšanai. 🌍

Kopš 1973. gada Pasaules skautu kustības organizācija un Pasaules Dabas Fonds ir bijuši nozīmīgi spēlētāji vides izglītībā un izpratnē, pēdējos gados sadarbojoties tādās akcijās kā “Zemes stunda” un “Skauti un gaidas Ilgtspējīgas attīstības mērķiem” (ANO izdotie Ilgtspējīgas attīstības mērķi jeb Sustainable Development Goals), kurās iesaista jauniešus rīkoties un dot ieguldījumu Ilgstpējīgas attīstības mērķu sasniegšanā.

Viens no skautu un gaidu likumiem un darbības pamatprincipiem ir “skauts un gaida ir dabas draugs”. Organizācijas darbībā daba ir būtisks elements, tāpēc izturamies pret to ar cieņu, dodoties dabā, ievērojam un aicinām ievērot arī citus āra dzīves ētikas principus “neatstāj pēdas”. Tas nozīmē, ka ejot pārgājienos un nometņojot, mēs cenšamies aiz sevis atstāt vietu labāku, nekā tā bija pirms mēs tajā ieradāmies, tāpat arī neaiztiekam savvaļas augus un dzīvniekus, savācam ne tikai savus atkritumus, bet ja redzam arī citus – savācam un izmetam tiem paredzētajās vietās.

Organizējot pasākumus un nometnes, skauti un gaidas pievērš uzmanību tam, cik lielu ietekmi uz dabu atstājam. Nometnēs tiek šķiroti atkritumi, pārtikas atliekas kompostētas, izmantojam dabai draudzīgus materiālus, gan sadzīvē, gan nodarbībās un mācam bērniem un jauniešiem, kā šos principus ieviest arī viņu mājās. Piedalāmies ne tikai lielajās talkās, bet savu programmu, aktivitātes, nodarbības un pasākumus saistām ar Ilgtspējīgas attīstības mērķiem ik dienu. ♻️

2020. gada Vides dienas tēma ir bioloģiskā daudzveidība. Tās saglabāšana ir vienlīdz svarīga un attiecas uz ikkatru no mums. Tā nodrošina mūs ar tīru gaisu, tīru dzeramo ūdeni, saules gaismu, kas ļauj augt augiem, nodrošinot mūs ar pārtiku. Daba dod mums resursus, lai mēs varētu dzīvot. Mēs esam dabas daļa un tas ir mūsu pašu interesēs to saudzēt un saglabāt. Katram ir jāiesaistās, mainot savus ikdienas ieradumus un dzīvojot videi draudzīgākā veidā, tas nozīmē, ka mums jāturpina izglītot sevi un cilvēkus sev apkārt par klimata pārmaiņām, kā aktīviem pilsoņiem jāpauž sava balss un skatījums, un jāizvērtē savu paradumu ietekme uz klimatu. Tā var būt pavisam maza rīcība, jo kopā mēs varam radīt pozitīvas pārmaiņas!✌️

Pasaules skautu kustības organizācija un Pasaules dabas fonds aicina jauniešus iesaistīties dabas aizsardzības aktivitātēs – gan savās mājās, gan ejot dabā.
♻️

Comments are closed.