Skautisma pirmsākumi Latvijā

  • 1917. gadā pirmie skautu pulciņi uzsāk darbību Latvijā
  • 1921. gadā tiek reģistrēta Latvijas Skautu centrālā organizācija (LSCO)
  • LSCO pirmais priekšnieks ģenerālis Kārlis Goppers
  • 1933. gadā Latvijā viesojas lords Roberts Bēden-Pouels
  • 1940. gadā organizācija tiek likvidēta
  • 1945. gadā latviešu skauti atjauno savu darbību trimdā
  • 1990. gadā tiek izveidota Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija – LSGCO
  • 1993. gadā Latvijas skauti tiek atjaunoti Pasaules skautu organizācijā WOSM

Skautisma idejas Latvijā no Krievijas atveda latviešu jaunieši, kas Pirmā pasaules kara laikā, atrazdamies bēgļu gaitās Krievijā, iepazinās ar skautisma idejām. Jauniešiem atgriežoties no bēgļu gaitām, 1917. gadā pirmie skautu pulciņi sāk savu darbību Rīgā, Cēsīs un Alūksnē, drīz pēc tam arī Jelgavā un Talsos.

1920. gada 13. septembrī atzīto pasaules skautu organizāciju sarakstā ir arī Latvijas vārds.

1921. gada 6. aprīlī tiek reģistrēta Latvijas Skautu centrālā organizācija. Maijā notiek LSCO biedru sapulce, kurā tiek ievēlēta pirmā Centrālā pārvalde un tās priekšnieks ģenerālis Kārlis Goppers, kurš vēlāk kļūst par pirmo un vienīgo Latvijas skautu prezidentu. Skautu kustība Latvijā strauji attīstās. Līdz 1940. gadam Latvijā notikušas 4. Lielās nometnes, 1933. gadā Latvijā viesojas R. Bēden – Pauls, un kā atzinību par savu darbu viņš saņem 1.šķiras Triju Zvaigžņu ordeni. 1938.gadā notiek skautisma 20 gadu jubilejas parāde, kurā piedalās 2400 skautu. Pēc 1938. gada datiem Latvijā darbojas 205 skautu vienības, organizācijā kopumā ir 8114 dalībnieki.

1940. gadā, kad Latviju okupē Padomju Savienība, skautu organizācija tiek likvidēta. Tiek apcietināti un nošauti skautu prezidents ģen. K. Goppers un vad. T. Baltpurviņš. Daudzi skauti un vadītāji tiek apcietināti, nogalināti vai izsūtīti.

1945. gadā latviešu skauti atjauno savu darbību trimdā – zemēs, kurās kara beigās nonāca daudzi latvieši. Sākumā latviešu skauti darbojas Vācijā, Beļģijā, Dānijā, Austrijā un Zviedrijā. Latviešiem izceļojot tālāk pasaulē, skautu vienības radās arī citās valstīs – Kanādā, Austrālijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Šajās valstīs joprojām darbojas latviešu skautu vienības.

Sākoties Atmodai, Latvijā atdzimst arī skautisma idejas, izveidojas Latvijas skautu un gaidu atjaunošanas klubs. Daudz atjaunošanas darbā palīdz latviešu skauti un gaidas no ārzemēm, kas turpinājuši savu darbību visus garos okupācijas gadus, savās mītnes zemēs. 1990. gadā apvienojoties Latvijas skautu un gaidu kustībām tiek izveidota Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija – LSGCO.

1993. gadā Pasaules skautu konferencē Taizemē Latvijas skauti tiek atjaunoti Pasaules skautu organizācijā WOSM. Oficiālo atzīšanas rakstu organizācija saņēmusi 1996. gadā Pasaules skautu konferencē Oslo, Norvēģijā.