Vēsture

Skautu un gaidu kustības, kas šobrīd vieno ap 38 miljonus biedru visā pasaulē radušās vairāk kā pirms 100 gadiem Anglijā. Šajā laikā pasaulē daudz kas ir mainījies, taču skauti un gaidas vēl arvien ir uzticīgi savam solījumam un dzīvo saskaņā ar 10 likumiem, kas palīdz piepildīt skautu un gaidu kopīgo misiju – veidot pasauli labāku.

Šajā sadāļā iespējams vairāk uzzināt par skautu un gaidu pirmsākumiem pasaulē, kā arī par to, kā Latvijā veidojusies skautu un gaidu kustība. Atsevišķa sadaļa veltīta ar skautu prezidentam ģenerālim Kārlim Gopperam un Latvijas gaidu kustības dibinātājai vad. Vilhelmīnei Vilkai.