Projekti


2021

2020

2019

2018

NVO fonda projekts “Skautu un gaidu organizācijas attīstībai 2019” 

Projekts norisinās no 01.03. – 31.10. 2019. nacionālā līmenī.

Tā ietvaros tiek īstenotas 5 sadaļas:

 1. Notiek mājaslapas izstrāde, lai uzlabotu organizācijas iekšējo un ārējo komunikāciju, nodrošinātu saturīgu aktuālo informāciju un veicinātu izpratni par brīvprātīgo darbu sabiedrības labā.
 2. Tiek nodrošināts atbalsts brīvprātīgajiem -kopīgas plānošanas tikšanās dažādu darba grupu locekļiem.
 3. Projekta laikā ir izveidota finanšu piesaistes darba grupa, kas strādā pie veiksmīgas finanšu piesaistes un stratēģijas izveides organizācijai.
 4. Notikušas vairākas darbnīcas par pilsonisko līdzdalību, demokrātiju un balsošanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Realizēta kampaņa “Mana Eiropa, mana balss”, iesaistot jauniešus izglītojošās aktivitātēs.
 5. Vasarā notikusi Baltijas skautu un gaidu lielā nometne , organizēta sadarbojoties ar Lietuvas un Igaunijas skautu un gaidu organizācijām, iesaistījusi vairāk kā 600 jauniešu. Nometnes galvenā tēma – Ilgtspējīgas attīstības mērķi.

Projekta līguma nr.

No š.g. 31.05 līdz 03.06. LSGCO pārstāvji Agnija Jansone un Mikus Krams piedalījās WOSM rīkotajā seminārā par finansējuma piesaisti Eiropas skautu un gaidu organizācijām. Dalībnieki un eksperti dalījās pieredzē un konsultēja par potenciālajiem uzlabojumiem LSGCO darbībās. Galvenā atziņa bija tā, ka nevienai no Eiropas skautu organizācijām nepietiek iztikai tikai ar biedru naudām vai valsts finansējuma – ir jāpiesaista ārēji līdzekļi no dažādām atbalstītāju grupām. 

Pasākuma laikā arī tika iegūta pieredze pūļa finansējuma, ES grantu, un individuālu atbalstītāju piesaistē. Pasākums bija ļoti vērtīgs – tika iegūtas praktiskas zināšanas, lai veiksmīgi paplašinātu un uzlabotu finansējuma piesaistes aktivitātes. 

Pasākuma aktivitāte tika līdzfinansēta no NVO fonda (pr. nr. 2019.LV/NVOF/DAP/064) un Valsts jaunatnes politikas programmas 2019.gada projektu (pr.nr. VP2019/2.1-2 ) konkursos pieejamā finansējuma.

#NVOfonds


Neatstāj pēdas 2

Šogad Latvijas Skautu un gaidu centrālajai organizācijai turpinās sadarbība ar “Mežu attīstības fondu” – projekts “Neatstāj pēdas 2”, kas norisinās kopš 2019. gada marta un turpinās līdz 2019. gada decembrim.

Projekta ietvaros norisinās dažādas aktivitātes, ar mērķi veicināt vienotu izpratni par āra dzīves ētikas principiem Latvijā un ANO 2017. gadā izstrādātajiem Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Šajā laikā notikušas nodarbības baltijas valstu jauniešiem lielajā nometnē “Lēciens”  – Latvijas Valsts Mežu tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki” par “Neatstāj pēdas” un ANO Ilgtspējīgas Attīstības Mērķiem. Tūrisma salidojumā 07.09. novadīta nodarbība, iepazīstinot ar “Neatstāj pēdas” āra dzīves ētikas principiem. 28.09. septembrī gaidāms “Neatstāj pēdas” ģimeņu pārgājiens ar skautiem un gaidām pa Ķemeru apkārtni.

Skauti un gaidas ikdienā praktizē 7 #neatstājpēdas principus, kas palīdz saglabāt dabas daudzveidību un ļauj zemei vieglāk elpot.

Materiāls “Neatstāj pēdas” veidots, iedvesmojoties no āra dzīves ētikas centra “Leave no trace” (www.lnt.org).

Septiņi “Neatstāj pēdas” principi

1. Plāno un gatavojies laicīgi

2. Staigā pa iestaigātām takām un nometņo jau iekārtotās vietās

3. Atkritumus izmet tiem paredzētajās vietās; ko esi paņēmis līdzi, to aiznes atpakaļ

4. Atstāj visu tā, kā bija, pirms ieradies

5. Samazini ugunskura ietekmi uz dabu

6. Cieni dabu, dzīvniekus un apkārtējo vidi

7. Baudi dabu un ļauj to darīt arī citiem

Neatstāt pēdas nozīmē izbaudīt āra dzīves aktivitātes, pēc kurām neatstāt nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka šeit kāds ir bijis un darbojies. Neatstāt pēdas vai atstāt pēc iespējas mazāku nevēlamo ietekmi uz dabu pēc nometņošanas ir skautu un gaidu āra dzīves filozofija. Cilvēkiem jāmācas atstāt pēc iespējas mazāk pēdu vai neatstāt tās vispār, lai daba varētu priecēt vēl daudzus citus un daudzus gadus.

Kā par nometņošanu ir teicis skautu un gaidu kustības dibinātājs Roberts Beiden-Pauels: “Esi pateicīgs dabai, lai pēc tevis dabā paliek tikai paldies!”

“Neatstāj pēdas” pamatā ir 7 pamatprincipi, kas tiek izmantoti, lai iemācītu, kā atstāt vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz dabu, lai jūsu rīcība būtu atbildīga un jūs vienlaikus izbaudītu āra dzīves aktivitātes. Šie septiņi “Neatstāj pēdas” principi tika veidoti, lai palīdzētu izglītot un dotu norādījumus atpūtniekiem dabā par samazinātas negatīvās ietekmes praktizēšanu, un izvairītos no nevēlamas ietekmes atstāšanas uz vides un dabas atjaunošanās procesiem.

Šie principi ir visvairāk zināmie un visplašāk izmantotie visā pasaulē āra dzīves aktivitāšu laikā, lai rīkotos atbildīgi un ar cieņu pret dabu. Šos septiņus principus var un vajag pielietot, dodoties dabā: uz mežu, laukiem, parkiem. Katrs princips ietver sevī konkrētu tēmu un piedāvā informācijas izklāstu, lai varētu samazināt nevēlamo ietekmi uz dabu.

Āra dzīve ir neatņemama daļa no skautu un gaidu darbības, un tā praktizējama videi draudzīgā veidā, sadzīvojot ar dabu. Esot dabā — ejot pārgājienos, nometņojot, laivojot vai citādi izglītojoties un atpūšoties —, mēs praktizējam “neatstāj pēdas” principus.

Tā kā āra dzīves aktivitātes kļūst aizvien populārākas, ar šo materiālu vēlamies izglītot plašāku sabiedrības daļu dzīvot videi draudzīgākā veidā — “neatstājot pēdas” dabā.

Materiāls pieejams web versijā  un vieglākā – mobilā telefona – versijā.

Materiāls veidots projekta “Neatstāj pēdas” ietvaros un izdots ar “Mežu attīstības fonda” finansiālo atbalstu (2017).


Projekts “Lēciens”

No 07.07.-13.07.2019. ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta līdzfinansējumu noritējusi Baltijas skautu un gaidu lielā nometne “Lēciens” (4th Baltic scout and guide jamboree – THE JUMP), Latvijas Valsts Mežu tūrisma un atpūtas centrā “Ezernieki”, Meirānos, Lubānas novadā.

Nometnē piedalījās 650 dalībnieku, to skaitā brīvprātīgie un skautu un gaidu vadītāji. Dalībnieki 11-17 gadu vecumā bija no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Izraēlas. Brīvprātīgie no Austrijas, Vācijas, Zviedrijas, Francijas. 60 dalībnieki piedalījās no Rīgas.

Nometnes mērķis bija stiprināt Baltijas valstu jauniešu savstarpējo sadarbību un skautu un gaidu organizāciju lomu sabiedrībā. Nometnes vadmotīvs bija ANO izvirzītie Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Tie tika aktualizēti, iesaistot jauniešus nodarbībās, kā arī lielāka mēroga aktivitātēs – pārgājienā un lielajā spēlē. Nometnes laikā noritošajās aktivitātēs jaunieši apguva un attīstīja tādas prasmes kā patstāvību, atbildības uzņemšanos, spēju strādāt komandā un personīgo neatkarību.


Projekts “Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā”

Mērķis ir nodrošināt LSGCO darbības atbalstu, stiprināt administratīvo kapacitāti, lai tā varētu veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību jaunatnes politikas realizācijā.

Galvenie uzdevumi:

-nodrošināt kvalitatīvu neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un pieaugušajiem brīvprātīgajiem jaunatnes darbiniekiem, atbalstot ar metodisko darbu un organizējot 4. Baltijas džamboreju “The Jump” (Lēciens), aktualizējot un praktizējot ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķus;

Skatīt mājas lapas sadaļā BJAM.

– veicināt sabiedrības izpratni par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu un pilsoniskumu, skautu/gaidu kustību, kā arī veicināt jauniešu iesaisti Eiropas Parlamenta vēlēšanās;

Skatīt FB albūmā. 

– stabilizēt organizācijas darbību, piesaistot papildus finanses un veicinot interešu aizstāvību;

Rezultātā organizācija būs stiprinājusi savu darbību, organizējusi vairākas apmācības esošajiem un topošajiem skautu/gaidu vadītājiem, nodrošināta aktīva jauniešu līdzdalība visos līmeņos starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās un vairāk jaunieši būs piedalījušies Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Organizācija atzīmējusi savu 30 gadu darbību (2020.gadā) , parādot sevi kā mūsdienīgu un relevantu kustību un pilsoniski aktīvās sabiedrības daļu.

Mērķauditorija ir jaunieši un viņu (brīvprātīgie) vadītāji, kas ir organizācijas biedri, gan sabiedrība kopumā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Projekta līguma nr. VP2019/2.1-2

—-

Projekta “Atbalsts LSGCO darbībai 2019.un 2020.gadā” notikušo aktivitāšu kopsavilkums.

Notikušie pasākumi un realizētās aktivitātes laika posmā no 2019.gada 9.janvārim līdz 2019.gada oktobrim:

  • Ziemas nometne “Baltais Vilks” notika no 10. – 13. janvārim Ložmetējkalnā. Šogad nometnes tēma bija “miera sargs”. Dalībniekiem bija iespēja noklausīties lekciju par NATO lomu, izzināt dažādus miera aspektus – rakstura, ekonomiskos, politiskos, elpošanas, atjautības un sarunu prasmes, piedalīties nakts spēlē un svētbrīžos. Kā arī apgūt jaunas mākas no Latvijas, ASV un Kanādas armijas karavīriem, iepazīties ar karavīru ekipējumu un to ikdienas darbu. Daļa no dalībniekiem apmeklēja Ziemassvētku kauju muzeju un devās pārgājienā. Nometnē piedalījās 149 dalībnieki no 15 dažādām vienībām.
  • Mazskautu un guntiņu ziemas nometne “Supervaroņu Akadēmija” notika no 1.- 3. janvārim Mazsalacā. Šogad nometnes galvenā tēma bija ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi. Nometne pulcināja 137 nometnes dalībniekus – mazskautus un guntiņus, viņu vadītājus un brīvprātīgos palīgus no Valmieras, Kocēniem, Ogres, Ogresgala, Siguldas, Zaķumuižas un Rīgas. Paralēli līdzīga “Supervaroņu Akadēmija” notika arī Tukuma novadā, kurā piedalījās 20 Tukuma mazskauti un guntiņas.18 brīvprātīgajiem jauniešiem dota iespēja praktizēt savas prasmes, vadot nometnes aktivitātes un organizējot nodarbības bērniem
  • LSGCO vadītāju konference šogad notika 9. martā Rīgā, LU Zinātņu mājā. KOnferences vadmotīvs šogad bija “Atvērtība”, kas ir viena no organizācijas caurvijas prioritātēm. Konferencē organizācija atskatījās uz 2018. gada panākumiem un 2019. gada prioritātēm. Konferencē līdzdarbojās 52 organizācijas biedri.
  • “Mana Eiropa, mana balss” projekta aktivitātes norisinājās no 2019. gada janvāra līdz 2019. gada maijam, kuru mērķis bija veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019. gada 25. maijā. Februārī 5 jauniešiem bija iespēja piedalīties skautu un gaidu apmaiņas seminārā Francijā, aprīlī un maijā noritēja dažādas līdzdalības aktivitātes Valmierā, Ogrē un Rīgā, kurās jaunieši aktualizēja Eiropas vērtības vienaudžu vidū.
  • Baltijas skautu un gaidu džamboreja “Lēciens” notika no 07. – 13.07. Ezerniekos, Lubānas novadā. Tajā piedalījās 650 dalībnieki. Nometnes mērķis bija nodrošināt jauniešu līdzdalības iespējas ilgtspējas attīstības jautājumos, veidot sadarbību starp Baltijas valstu skautiem un gaidām, atzīmēt Baltijas ceļa 30 gadus.
  • Pasaules džamborejā ASV Latvijas skautus un gaidas pārstāvēja 10 dalībnieki, piedaloties pasaulē lielākajā skautu nometnē, kura pulcināja vairāk kā 45 000 dalībnieku. 
  • Latviešu diasporas skautu un gaidu nometnē “Solījums” ASV piedalījās 30 LSGCO biedri, iepazīstot latviešu trimdā / diasporā koptās tradīcijas, iepazīstot jaunus draugus no ārpus Latvijas dzīvojošo skautu un gaidu vienībām, viesojoties viesģimenēs.
 • Vecāko darbības pakāpju sagaitas (dižskautu, dižgaidu, roveru un lielgaidu) notiek divreiz gadā, pulcinot 15 – 23 gadus vecus dalībniekus.  Sagaitās tiek aktualizētas jauniešiem interesējošas tēmas un viņi tiek izaicināti dažādās aktivitātēs, pārbaudot savas spējas. 2019. gadā notikušas divas reģionālās dižskautu un dižgaidu un roveru un lielgaidu sagaitas pavasarī/vasarā – 04.-06.05.2019. (Rīgas reģiona) un 28.-30.06.2019. (Beverīnas roveru) un 3 rudens sagaitas – 04.-06.10.2019. Burtniekos, Tukumā un Ložmetējkalnā. 

Organizācija iesākusi un turpina darbu pie projekta aktivitātēm:

  • Tiek nodrošināta nacionāla mēroga biroja uzturēšana un tiek sniegts atbalsts brīvprātīgo funkciju nodrošināšanai. Kā arī tiek nodrošināta organizācijas dalība pasaules skautu un gaidu organizācijās, lai tajās varētu aktīvi līdzdarboties.
  • Notikušas 9 valdes sēdes, kas nodrošina efekīvu organizācijas pārvaldību. 
  • Regulāri notiek brīvprātīgo, valdes locekļu un jomu speciālistu darba grupu tikšanās par tēmām – Finanšu piesaiste, starptautiskās lietas, informācijas grupa, apmācību grupa, programmas grupa, saimniecības grupa, dažādu nometņu (Baltais Vilks, Supervaroņu Akadēmija, Lēciens, Mazais Namejs) vai aktivitāšu organizēšanas grupas. 
  • Jauni interesenti tiek iepazīstināti ar organizācijas darbību un tiek aicināti pievienoties organizācijai kā brīvprātīgie. Interesenti aicināti apmeklēt LSGCO rīkotos ievadseminārus, notikuši 3 ievadsemināri, piedaloties 20 dalībniekiem.
  • Organizācijas vadītājiem un vecākajiem biedriem ir iespēja pilnveidoties Vadītāju Akadēmijās, kas ir tematiskas nodarbības ~ 3h garumā. Notikusi Vadītāju Akadēmija par Skautu metodi. Tāpat organizācijas biedriem ir iespēja pilnveidoties citu organizāciju veidotajos un vadītajos kursos, LSGCO biedri piedalījušies nometņu vadītāju kursos, krīzes vadības apmācībās.
  • Organizācijas biedri piedalījušies dažādās starptautiskās apmācībās, lai gūtu jaunas zināšanas un pieredzi, lai veicinātu personīgo un organizācijas attīstību. Organizācijas biedri bijuši Briselē, Francijā, Serbijā, Slovākijā, Horvātijā, Igaunijā, Čehijā, ASV, arī vienības piedalījušās starptautiskos pasākumos – Vācijā, Skotijā. 
  • Lai atbalstītu darbu reģionos, tiek veiktas vizītes reģionos. Notikuši braucieni uz Rēzekni pie jaunizveidotās Rēzeknes vienības, kopā ar WAGGGS pārstāvi apciemotas vienības Tukumā un Jūrmalā, notikusi vizīte uz Valmieras 4.skautu vienības jubilejas nometni. Veiktas dažas izpētes vizītes un dalība citu organizāciju pasākumos. 
  • Tiek turpināts darbs pie LSGCO vizuālās identitātes maiņas. Notikušas vairākas tikšanās, novērtējot piedāvātos variantus, notikusi diskusija konferencē, turpināts darbs pie jaunā logo ieviešanas. 
  • Jauno vadītāju apmācības tiek rīkotas, lai jaunie un topošie skautu un gaidu vadītājii gūtu nepieciešamās kompetences, lai varētu veiksmīgi uzsākt pulciņu vadīšanu. Notikusi apmācību pirmā daļa 04.04. – 07.04.2019., piedaloties 19 topošajiem jaunajiem vadītājiem. 
 • Pārstāvot LSGCO Eiropas skautu un gaidu organizācijās, LSGCO valdes pārstāvji piedalījās  Eiropas skautu ārkārtas konferencē Maltā 28.03.-01.04.2019. Savukārt no 23. – 29.08.2019. notika Eiropas skautu un gaidu organizāciju konferencē Splitā, Horvātijā. Piedaloties šajos pasākumos tiek saglabāta organizācijas kā aktīva biedra statuss starp Eiropas organizācijām. 

Plānotie pasākumi projekta ietvaros no oktobra līdz decembrim:

  • 11. – 13.10.2019. notiks jauno vadītāju apmācību 2. daļa. 
  • 18.10.2019. paredzēts ievadseminārs par skautu un gaidu kustību, kurā aicināti piedalīties pieaugušie interesenti. 
  • 24.-26.10.2019. notiks rudens nometne, kurā pulcēsies daudzi organizācijas biedri. 
  • Plānotas arī vairākas reģionālās vizītes.
  • Turpinās iesāktais darbs gan valdes darbā, gan dažādās darba grupās, notiek regulāras tikšanās. Organizācijas biedriem tika dota iespēja iepazīties ar piedāvātajām darba grupām un pieteikties sev interesējošajās, lai palīdzētu veiksmīgāk attīstīties organizācijai.
  • Norit darbs pie LSGCO jaunatnes politikas konferences plānošanas un veidošanas. 
 • Paredzētas arī vēl 2019. gadā vienību vizītes reģionos, starptautiskās apmācības, atsākt un turpināt Vadītāju Akadēmijas nodarbības reizi mēnesī. 


Mana Eiropa, mana balss (2019)

No 2019.gada janvāra līdz 2019.gada maijam, Latvijas skauti un gaidas līdzdarbojas projektā “Mana Eiropa, mana balss”. Projekta mērķis veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību un piedalīšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanās 2019.gada 25. maijā. Projektā piedalās 14 skautu un gaidu organizācijas no visas Eiropas un tas norit ar Eiropas kopienas programmas Erasmus Plus, Eiropas Skautu un gaidu līderības fonda līdzfinansējumu. Februārī 5 jauniešiem bija iespēja piedalīties skautu un gaidu apmaiņas seminārā Francijā, aprīlī un maijā noritēja dažādas līdzdalības aktivitātes arī Valmierā, Ogrē un Rīgā.

Šajā albumā atradīsiet jaunumus par projekta aktivitātēm un jauniešu motivācijām piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Apmaiņas pasākums Francijā noritēja ar “Erasmus plus” programmas atbalstu.  Latvijas skautu un gaidu pirmsvēlēšanu kampaņa “Mana Eiropa, mana balss” un līdzdalība akcijā “šoreizESbalsošu” notika uz pašiniciatīvu bez finansējuma un tika realizēta ar brīvprātīgo atbalstu.

#manaEiropaManaBalss #MyEuropeMySay #šoreizEsBalsošu


“Atbalsts LSGCO 2017. un 2018.gadam”

No 2017.-2018.gadam biedrības “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācijas” (LSGCO) organizēja projektu “Atbalsts LSGCO 2017. un 2018.gadam”. Projekta izvirzītie mērķi tika sasniegti – nodrošināts atbalsts organizācijas darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā 2017. un 2018.gadā.

Tika realizēti projekta galvenie uzdevumi –  nodrošināts kvalitatīvs neformālās izglītības piedāvājumu jauniešiem un veicināta sabiedrības izpratne par ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, pilsoniskumu un skautu un gaidu kustību.

Projekta ietvaros tika atzīmēta un svinēta latviešu skautisma simtgade:

– noorganizēta nacionāla mēroga nometni ar viesiem no diasporas kopienām 2017.gadā;

– izveidota dokumentālā filma par skautu un gaidu kustību Latvijā “Arvien modri!”, tās pirmizrāde notika 16.02.2018. kinoteātrī Splendid Palace, tā divreiz rādīta LTV1 kanālā – 22.02. un 20.05. 2018. To noskatījušies vairāki desmiti tūkstoši skatītāju.

Organizācijas biedri aktīvi piedalījušies dažādos publiskos pasākumos, tā popularizējot skautu un gaidu kustību plašākai sabiedrībai, noorganizēti 10 ievadsemināri un divas nometnes “24. paralēle”, kuros piedalījās vairāk kā 60 pieaugušie, kas guva ieskatu par skautu un gaidu kustību un ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, aptuveni 1/3 no šiem iesaistās organizācijas rīkotajās aktivitātēs kā brīvprātīgie.

Pateicoties projektam, veiksmīgi tika celta administratīvā kapacitāte, tā vēl efektīvāk nodrošinot Latvijas skautu un gaidu pārstāvniecību nacionālās un starptautiskās jaunatnes politikas realizācijā.

Projekta gaitā organizācija stiprināja savu darbību, izveidoja vairākus metodiskos materiālus esošajiem un topošajiem skautu un gaidu vadītājiem, arī dalībniekiem, nodrošināja apmācību iespējas saviem brīvprātīgajiem gan profesionālos kursos (nometņu vadītāju, Pirmā palīdzība āra apstākļos), gan iekšējās apmācībās par programmu, “Vadītāju akadēmijās” ,vadītāju sagatavošanas apmācības (2.daļās) un citās apmācībās. Vadītāju apmācību rezultātā skautu un gaidu vadītāju solījumu deva 10 jauni skautu un gaidu vadītāji, 8 ieguva vadītāja vietnieka pakāpi. Pateicoties projektam tika nodrošināta aktīva līdzdalība starptautiskajās skautu un gaidu organizācijās, piedaloties vērtīgos pasākumos – gan pasaules skautu un gaidu organizāciju konferencēs un citos līdzdalības tipa pasākumos, gan dažādās apmācībās par programmu, organizācijas attīstību, jauniešu līderību un pieredzes apmaiņu. Latvijā uzņēmusi Eiropas un Baltijas līmeņa pasākumus.

Divu gadu garumā projekts deva lielisku iespēju attīstīties, kas atspoguļojas arī organizācijas biedru skaita pieaugumā un jaunu vienību izveidošanās, biedru skaits ir pieaudzis par vismaz 7% un vienību skaits par vairāk kā 20% – tādējādi apvienojot vairāk kā 800 biedrus, 23 skautu un gaidu vienībās visā Latvijā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.


Rīgas skautu un gaidu vienības. Sezona 2015/2016

No 2015.gada 15. decembra līdz 2016.gada 29. aprīlim, biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” realizēja projektu „Atbalsts Rīgas skautu un gaidu vienībām”.

Projekta laikā tika celta sešu Rīgas skautu un gaidu vienību kapacitāte, galvenokārt, atbalstot brīvprātīgos jaunatnes darbiniekus (skautu un gaidu vadītājus), kas ikdienā nodrošina darbu ar bērniem un jauniešiem.
Nodrošināta vide, kur vienību vadītāji var satikties, gatavoties nodarbībām, izmantot organzācijas bibliotēku, šī darba vide ir labiekārtota.
Projekta laikā Rīgas vienību brīvprātīgie ir apguvuši drošības pamatus, fokusējoties uz drošību pašākumu.
Brīvprātīgie ir apguvušu jaunu darbības metodi – stāstu metode, kā arī ir papildināta katras vienības nodarbību materiālu krātuve ar spēli „Stāstiem stāstu izstāstīju” .
Rīgas vienību vadītāji un biedri ir piedalījušies organizācijas stratēģiskajā plānošanā, vadītāji ir līdzdarbojušies LSGCO biedru kopsapulcē – diskutējot, lemjot par organizācijas, tai skaitā Rīgas vienību, tālāko attīstību.

Šorbīd Rīgā darbojas ap 200 skauti un gaidas.

Projekts „Atbalsts Rīgas skaut un gaidu vienībām” tika realizēts ar Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta finansiālu atbalstu.

13346231_1066683106748587_7072147397229134121_o


Vadītāju un vadītāju vietnieku nometne

Šī vasara vadītājiem bija ne tikai bagāta ar dažādiem piedzīvojumiem, nometnēm, ekspedīcījām, bet arī ar pavisam īpašu nometni, kurā pulcējās vadītāji un vadītāju vietnieki no visas Lavijas. Tikās, lai pārrunātu jaunāko, apgūtu jaunas metodes darbā ar bērniem un jauniešiem, diskutētu par organizācijai būtiskiem jautājumiem un galu gala gūtu iedvesmu jaunjai darbības sezonai.

Nometnē Vidzridžos, kādās skaistā laukā sētā, piedalījās 19 dalībnieki –modri un idejām atvērti vadītāji un vadītāju vietnieki. Nvaditajunometneoteikti lielāko prieku dalībnieku vidū raisīja programmas nozares vadītā nodarbība par jauno programmu, tās pamatnostādnēm un iespēju to izmantot jau sākot ar šo darbības gadu. Domāju, ka ikviens varēja just šo īpašo dzirksti nodarbības telpā, kad rosijās diskusija par šiem jaunumiem. Varētu pieņemt, ka jaunā programma tiks ieviesta jau ļoti daudzās no organizācijas vienībām. Tāpat vadītāju nometne neizpalika bez diskusijām par nākotnes plāniem – gan pavisam plāšā vērienā, skatoties, kur organizācijai stratēģiski būtu jābūt tuvāko piecu gadu laikā, gan jau ar nedaudz tuvākām aktivitātēm. Nometnes gaitā plaša uzmanība tika vērsta arī uz pavisam svarīgu un Latvijas skautiem būtisku notikumu – Latvijas skautisma simtsgadi 2017. gadā. Nometnes ietvaros jau tika apsriestas gan idejas nometnei, gan sākās jau reāls darbs pie darba grupu izveides. Redzot vadītāju entuziasmu, ar pārliecību var teikt, ka tā būs viena varena nometne, piedzīvojums, ko daudzi atcerēsies uz ilgu laiku. Vadītāji šajā nometnē piedalījās arī interesantā diskusijā par izmaiņām skautu un gaidu solījumā, kā arī nodarbībā par komunikāciju, tās svarīgumu, un runāja par metodēm, kā strādāt ar dažāda rakstura bērniem un jauniešiem.

Noteikti paies laiks līdz jaunā programma iedzīvosies pa īstam un tiks atklāta skautisma simtsgades nometne, bet atmiņas, piedzīvojumi un zināšanas, kas gūtas šajā nometnē, vēl vairāk motivēs vadītājus un vadītāju vietniekus pilnveidoties un vadīt skautu un gaidu pulciņus. Padarīt šo pasauli labāku.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy


Bebrāns Kārlis

Latgales apceļojums 2015

No 23. jūlija līdz 27. jūlijam, 14 skauti un gaidas piedalījās ekspedīcijā pa Latgali. Ekspedīciju unikālu padarīja tās ideja – maršrutu plānot pēc iespējas līdzīgu kāds tas bija 1939. gadā, kad norisinājas Lielais Latgales Apceļojums, tajā pulcējot vairākus simtus dalībnieku – smaiļotājus, velobraucējus un gājējus. Šoreiz jaunieši izvēlējās doties velobraucienā, kopā pieveicot 370 kilometrus un daudz tuvāk iepazīstot Latgales īpašo kultūru un dabu, audzinot savu raksturu un paplašinot redzesloku

Latgales apceļojuma jauniešu līdera rovera Pētera Murīsa pārdomas par Latgali un pašu ekspedīciju:

Trijos vārdos varētu teikt – interesanti, pārsteidzoši un viesmīlīgi. Latgale mūs pārsteidza ar daudz skaistām un pirms tam mums pašiem vēl neatklātām vietām. Lielais liepu kalns ar tā skatu torni, Rēzekne ar jauno koncertzāli un radošo centru, un Aglonas baziliks noteikti paliks atmiņā kā daži no iespaidīgākajiemm apskates objektiem. Turklāt izbaudījām arī iespēju apmeklēt mazākas pilsētas, kur vienmēr bija kas īpašs ko apskatīt un kur vienmēr varēja atrast kādu skaistu un iekārtotu vietu, lai papusdienotu vai nopeldētos. Noteikti, arī turpmāk visiem ieteiksim braukt un iepazīt Latgali, redzēt tās dabu un kultūru. Latgalē tiešām ir ļoti daudz vietu ar kurām lepoties.

Šis brauciens noteikti daļai no dalībniekiem bija fizisks izaicinājums, dienā vidēji nobraucām ap 70 kilometru, dažās pat 90, tādēļ jo svarīgāk bija vienam otru atbalstīt un uzmnudrināt. Var droši apgalvot, ka brauciens dalībniekiem deva to lielisko un neaprakstāmo kopības sajūta, kad izdodas sasniegt nospraustos mērķus. Tāpat dalībniekiem bija iespēja pilnveidot savas organizēšānas un komunikācijas prasmes, pašiem plānojot gan apskates objektus, gan sarunājot naktsmājas, gan veicot citas aktivatātes.

Latgale2015

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy

Glābšanas grupas apmācības

2015. gada 28. jūnijā, skauti un gaidas, roveri un lielgaidas, vadītāji pulcējās pirmajās drošības apmācībās (pirmajās no no daudzajām), lai apgūtu nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas ugnsgrēku dzēšanā un lokalizēšanā. Tāpat arī, lai padziļināti mācītos par drošību uz ūdens un pazudušu cilvēku meklēšanu. Turklāt, šobrīd turpinām arī aktīvi strādāt pie glābšanas komandas izveides.

DrosibasApmacibas

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy

Kopnieku apmācību kurss “Dzintarjūra”

Jau 23. maijā Rīģā vienuviet pulcējās 20 drosmīgi skauti un gaidas, kuri vēlējās sevi pierādīt, attīstīt un izglītot kopnieku kursos “Dzintarjūra”. Kopnieku kursu pirmais posms sevī iekļāva dažādas interesantas un izglītojošas nodarbības par sadarbību, komnunikāciju, par to, kas nu galu galā ir līderis un kā par tādu kļūt. Dodot jauniešiem iespēju redzēt lietas un procesus no cita skatu punkta, iepazīt sevi tuvāk un mācīties labāk saprast apkārtejos. Šie kopnieku kursi ir veidoti divās daļās un pirmajai – varbūt vairāk teorētiskai – sekoja dažādi individuālie uzdevumu. Kursi noslēdzās ar nometni, kas bija kā noslēdzošais posms ikkatram dalībniekam, kurš tajā piedalījās. Kursu nometne ir kā apkopojums visam ieguldītajam teorētiskajam darbam, lai to izmantotu praksē. Kā vieta tika izvēlēta skautiem jau ļoti pazīstamais Tigavas skautu mežs Kuldīgā, Padures pagastā, laikaposmā no 4.-9.augustam.

Skautiem un gaidām, protams, ir pierasts dzīvot pilnīgos āra apstākļos un patstāvīgi taisīt sev ēst, tomēr tāpēc, ka šī bija kursu nometne, viņiem vis tik viegli negāja. Līdztekus ierastajiem ēdiena pagatavošanas darbiem un virtuves iekārtas izveidošanai, viņiem bija arī pilnībā jāizveido sava apakšnometne, ar visām tām piederošajām būvēm, kā arī visam bija jābūt kārtīgi. Tomēr tas nebija vienīgais uzdevums- nedēļas laikā iekārtot apakšnometni. Ikvienam skautam un gaidai notika arī nodarbības, par vairākām, ļoti dažādām, tēmam, kā piemēram, uguns kuršana, pirmā palīdzība, sējumi, ēdiena pagatavošana no dabas materiāliem un daudzas citas. Liels uzsvars šājā apmācību ciklā tika likts radošās pasaules pilveidi un nacionālās identitātes apzināšanos. Spēcīgi pamati ir atslēga uz stipru valsti, stipru sabiedrību, stipru organizāciju

Nometne dalībniekiem bija tiešām grūta, un ne tikai dalībniekiem, bet arī vadītājiem, kuri jau pirms nometnes veica sagatavošanās darbus. Nepilnās trīsdesmit stundās bija jāuzbūvē „ideālā” apakšnometne. Nometnes beigās nogurumu izjuta pilnīgi visi, kā vadītāji, tā dalībnieki. Jau otro gadu laika apstākļi bija ļoti atbilstoši vasarai, kas spēja pacelt dalībnieku un vadītāju emocionālo līmeni, taču nospieda fizisko.

Tomēr, noslēdzoties nometnei, tika izsniegtas 18 apliecības, par kursu beigšanu. Latvijas Skautu un Gaidu Centrālā Organizācija ir ieguvusi 18 jaunus, spējīgus, patstāvīgus skautus un gaidas, kuri katrs ir spējīgs vadīt cilvēku grupu, tādējādi jūtoties gandarīts pats, un palīdzot vadītājam ikdienas gaitās.

Kopnieki

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy

vad. Jānis Iklāvs

Roveru un lielgaidu sagaida “Mūsa un Mēmele”

2015.gada 1.-3.maijā norisinājās roveru un lielgaidu pavasara sagaita “Mūsa un Mēmele”.

Šī bija atšķirīga no iepriekšējām reizēm ar pašu pasākuma konceptu. Leģenda – senos laikos lielgaidas dzīvojušas Aužeļu pilskalnā, savukārt roveri apdzīvojuši Kamrades pilskalnu. Šie pilskalni bija simbolisks sākums divu dienu laivu braucienam. Lielgaidas ar kandidātēm dienu laivoja pa Mēmeli, ceļu sākot no Aužeļu pilskalna, savukārt roveri ar kandidātiem laivoja pa Mūsu, sākot no Kamrades pilskalna. Ceļā ar kandidātiem tika pārrunāti roveru/lielgaidu likumi, klintis un dūkstis. Vakarpusē upes puišus ar meitenēm upes saveda kopā un turpmākais ceļš tika veikts pa Lielupi. Vakarā, pie ugunskura tika izrādīti priekšnesumi, kopīgi pārrunāti likumi, klintis un dūkstis. Roveri un lielgaidas ar kandidātiem dalījās savā pieredzē un domās.

Kopumā pasākumā uzmanība tika vērsta uz drošību uz ūdens, komandas saliedēšanu, darbību nestandarta situācijās, sadarbības un izpalīdzības veicināšanu, Latvijas vēstures apzināšanu (dalībniekiem bija jāsameklē info par iepriekš minētajiem pilskalniem), bija iespēja noklausīties lekciju par personības tipiem un izpildot testu, uzzināt savu.

Trešās dienas izvērtēšanā dalībniekiem bija pozitīvas atsauksmes par visu pasākumu, iespēju lieliski pavadīt laiku, fiziski izkustēties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi. Dažiem no dalībniekiem šis bija pirmais laivu brauciens.

Rezultāts – no nākamajām sagaitām tiks sagaidīts tikpat un vēl vairāk.

Roveri_laivas

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy

v.v. Rolands Dūdiņš

LSGCO konference 2015

Sestdien, 2015.gada aprīli notika Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) ikgadējā biedru konference. Tajā bija pulcējušies skautu / gaidu vadītāji un vadītāju vietnieki no visas Latvijas.

Pasākuma laikā tika vērtēts iepriekšējā gadā padarītais programmas, kursu, informācijas, saimniecības un finanšu jomā. 2014.gadā organizācijas biedru skaits audzis par 10 %, ir palielinājies piesaistītā finansējuma apjoms.

Plašas diskusijas izvērtās par organizācijas apmācības sistēmu, tās regularitāti un izpildījumu. Tika pārrunāti iespējamie statūtu grozījumi, precīzāk atrunājot biedru iedalījumus, tiesības un pienākumus, struktūrvienību nosaukumus un balsošanas kārtību, vadītāju kluba atjaunošana un iedzīvināšana. Tika nolemts paaugstināt biedra naudu uz 1eiro/mēnesī, līdzšinējo 0,60LVL (0.85Eiro) vietā.

Mazliet tika pārrunāti arī nākotnes plāni: Baltijas Džamboreja, latviešu skautisma 100 gade, Latvijas valsts 100. Tika nolemts iesaistīties fonda „1836” projektā „Aplido, apceļo, aplido Latviju”, kura ietvaros plānots izvedot taku 1836km apkārt Latvijas pierobežai.

Konferences laikā tika ievēlēti arī 2 jauni valdes locekļi – Agnija Jansone un Jānis Goldšmits, Agnija turpmāk rūpēsies par organizācijas starptautisko sadarbību un pildīs Latvijas Gaidu priekšnieces pienākumus, turklāt Jāņa pārraudzībā būs organizācijas ārējā sadarbība. Abi ir kustībā bijuši kopš bērnības un pildījuši mazākas vai lielākas atbildības organizācijā. Apsveicam!

Konference

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

pilns_pilnkrasu_rgb_h_lv_39_copy

Nākošais vadītāju pasākums būs augustā vadītāju nometnē.

Uz tikšanos!

vad. Līna Lauberte

Programmas tikšanās 27. 09.2014.

2014.gada 27.septembrī  Rīgas Jaunajā Sākumskolā pulcējās skauti un gaidas, roveri un lielgaidas, vadītāji un vadītāju vietnieki, kas 2014. / 2015.g. darba sezonā strādās ar saimēm un kopiem savās vienībās. Pašreiz tiek turpināts nopietns darbs pie skautu un gaidu visu 3 pakāpju programmas atjaunošanas un  pārstrādes, kas tiem vadītājiem un vadītāju vietniekiem, kas ikdienā strādās vienībās, atvieglos viņu darbu un izpratni par to, kā strādāt, kā strukturēt savu darbu, kam pievērst uzmanību un kā virzīties uz mūs organizācijas izvirzītajiem mērķiem. Pasākuma ietvaros  gan atskatījāmies  uz iepriekšējos gados paveikto, analizējām programmas atjaunošanas 5. soļa sešu attīstības jomu mērķus – katrā no pakāpēm. Klātesošie tika iepazīstināti ar iecerēm programmas realizācijai šajā darbības gadā, veidojot katra mēneša  programmu – vai nu izmantojot sešas personības attīstības jomas vai 8 tematus, kas tiek realizēti katrā no mēnešiem. Notika diskusijas arī par gada pārbaudījumiem katrai no pakāpēm un aroda zīmju prasību izstrādes uzsākšanu. Paldies visiem, kas atrada laiku – jūsu domas mums ir ļoti svarīgas.

Šādas tikšanās esam iecerējuši veidot regulāri!

Vad. Vita Karule

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

GOLD projekta trešais gads iesācies ar vairākām nodarbībām un roveru un lielgaidu sagaitu

GOLD – Guiding Overseas Linked with Development ir sadarbības projekts starp Latvijas skautiem un gaidām un Lielbritānijas gaidām, kura ietvaros Latvijā uz trīs nedēļām viesojas sešās angļu gaidu vadītājas, lai ne tikai dalītos savā pieredzē un iepazīstinātu mūs ar jaunām lietām, bet arī mācītos no mums.

Projekts aizsākās 2012. gada vasarā un kopš tā laika grupa ar sešām gaidu vadītajām ir viesojusies Latvijā trīs nedēļu garumā katru gadu. Šī gada galvenais uzsvars tiek likts uz palīdzību vienībās – lielākoties pasākumos saistītos ar sezonas uzsākšanu. Meitenes apciemo dažādas vienības, lai kopīgi veicinātu izpratni par starptautisko gaidismu, dalītos pieredzē un stāstītu par to, kā gaidu kustība darbojas Lielbritānijā. Meitenes ir apciemojušas vienības gan Ogrē, gan arī vairākas vienības Rīgā un Jūrmalā. Tāpat meitenes palīdz arī programmas grupas darbā, daloties ar zināšanām par to, kā izglītības programma darbojas Lielbritānijā.

Šajā nedēļas nogalē gaidu vadītājas piedalījās roveru un lielgaidu sagaitā Ložmetējkalnā, kur pulcējās līdz šim neredzēti liels skaits dalībnieku (aptuveni 40). Šajā pasākumā meitenēm bija iespēja vadīt svētbrīdi un vērst mūsu uzmanību uz labam vadītājam piemītošajām īpašībām un to izkopšanu. Tāpat meitenes vadīja nodarbību par tēmu dažādība (diversity), kuras laikā dalībniekiem bija iespēja aizdomāties par to, ka mēs visi neesam vienādi un mums nav vienādas vajadzības. Pašas meitenes par šo raksta: „For us, one of our highlights was definitely our diversity training. Coming from the UK, we have a highly diverse society, but here in Latvia, it’s not discussed much at all. We split the group in two (alphas and betas), provided each “culture” with different rules, and then sent “scientists” from each culture to the other to see what they could discover. Amongst other rules, the alphas really liked personal contact, but the betas didn’t, and covered their ears shouting “wakka, wakka” every time someone touched them, creating some very funny scenes for all involved! The Rangers, Rovers and Candidates all really got into this, and everyone (including the GOLD team) learnt a lot from the process. “

Liels prieks par šo sadarbību un ceram, ka tā turpināsies arī tālākajos gados. Paldies visām vienībām, kuras iesaistās šajā projektā.

Meitenes cītīgi raksta blogu par piedzīvoto Latvijā. Ar viņu rakstīto var iepazīties šeit: http://goldlatvia2014.blogspot.fi/

1898201_705799586170276_4650442084682234893_n

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

RoverNet un VentureNet 2014

Pasākumi RoverNet un VentureNet norisinājās 2014. gada 18. – 21. septembrim, Islandē Ulflotsvjatn skautu centrā, kas atrodas apmēram 40km attālumā no Reikjavīkas. Pasākumi pulcēja 53 dalībniekus no 23 Eiropas valstīm, dalībnieki bija dažādu valstu roveru un venture skautu programmas izstrādes atbildīgie un savas nacionālās komandas pārstāvji. Pasākuma mērķi ir dalīties pieredzē, diskutēt un apgūt visu jaunāko, kas saistīts ar roveru un venture skautu programmu un darbu ar jauniešiem, sakaru veidošana un jaunu ideju radīšana.

Vienuviet vienlaicīgi norisinājās divi pasākumi, daļa dalībnieku bija iesaistīta RoverNet programmā, otra daļa darbojās VentureNet programmā, taču bija arī kopīgas programmas daļas, tās bija gan lekcijas, gan dažādas darbnīcas, kurās tika spriests par dažādām aktuālām tēmām, kas saistītas ar abu šo programmu darbību.

18. septembrī bija ierašanās, vakarā notika kopīgā iepazīšanās, kas sākās ar dažādiem uzdevumiem un kopīgu spēli, kuras laikā varēja iepazīties ar cilvēkiem no dažādām valstīm un, kaut ko nedaudz uzzināt par viņiem. Tālākajā vakara programmā dalībnieki paši sadalījās darba grupās, kurās viņi strādās atlikušās dienas, katrs varēja izvēlēties, kādas tēmas viņu vairāk interesē un tajā grupā pieteikties.

19. septembra rītā ieradās tie dalībnieki, kas bija atbraukuši vēlāk, rīta cēlienā bija atklāšanas uzruna, pēc kuras sekoja darbnīcas un lekcija par tēmu – Jauniešu tendences, šeit tika pārrunāts, vai un, kā atšķiras tendences dažādās valstīs, bija iespēja salīdzināt, Latviju ar citām Eiropas valstīm un saprast, ka atšķirības nav tik lielas, kā tas varētu šķist. Pēc tam sākās programmas daļa, kurā katra valsts prezentē savu programmu jauniešiem gan venture skautiem, gan roveriem. Pēcpusdienā bija uzdevums savā darba grupā, bija dažādi iespēju varianti – varēja doties pārgājienā, braukt ar velosipēdiem vai ar kajakiem, šis uzdevums nebija ilgs tikai pāris stundas, bet tas bija patīkams un atsvaidzinošs, bija iespēja vismaz nedaudz pabaudīt Islandes dabu. Tam sekoja prezentācijas un dienas noslēgumā bija iespēja katrai valstij prezentēt gan savu programmu, gan pasākumus, kas tajā drīzumā norisināsies un veidot kontaktus ar citu valstu pārstāvjiem.

20. septembrī bija darbnīcas par – Jauniešu iedrošināšanu un Skautisma ietekmi, kā arī pasākumu Roverway 2016 un Scout MOOT 2017 prezentācijas. Pēcpusdienā bija iespēja dažādās grupās pārrunāt tēmas, kas katram šķiet svarīgas un interesējošas, ar citu valstu pārstāvjiem, kam jau iespējams bija pieredze konkrētajā tēmā. Vakarā bija noslēguma vakariņas, pēc kurām uzreiz sekoja interesants stāsts par Islandiešu glābējiem, no kuriem liela daļa ir bijušie skauti un roveri.

Visā pasākumā valdīja brīva un nepiespiesta atmosfēra, bija daudz debašu un sarunu par interesantām un aktuālām tēmām pasaulē un arī skautismā. Šie pasākumi ļāva izprast to, kā programmas darbojas citur pasaulē un ko mēs varam mācīties un aizgūt no jau pieredzējušajiem.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

40. Pasaules skautu un gaidu konference Ļubļanā, Slovēnijā

2014, gada 11.-15.augusts

Katrus trīs gadus kāda no pasaules valstīm tiek organizēta Pasaules skautu konference, kurā tiekas pārstāvji no visām pasaules skautu organizācijām, lai kopīgi lemtu par svarīgākajiem skautu kustības jautājumiem. Konferences galvenie uzdevumi ir lemt par kopējo kustības politiku un stratēģiju visā pasaulē, noformulēt WOSM nostāju un darīt visu nepieciešamo, lai spētu piepildīt kustības mērķi. Konference tiek rīkota reizi trīs gados. Iepriekšējā konference notika 2011. gadā Brazīlijā, un nākošā konference notiks 2017. gadā Baku, Azerbaidžānā.

Šīs konferences darba kārtībā ietilpa ne tikai jaunās stratēģijas (Strategy 2023) apstiprināšana, bet arī trīsgades plāna apstiprināšana un jauno pasaules komitejas locekļu ievēlēšana (12 locekļi). Ar prieku jāsaka, ka no Eiropas reģiona komiteja tika ievēlēti četri kandidāti: Karin Ahlbäck (FIN), Lidija Pozaic Frketic (HOR), João Armando Gonçalves (POR) un Craig Turpie (UK), kurš arī ilgus gadus bija Eiropas komitejas priekšsēdētājs un LSGCO kontaktpersona. Par komitejas priekšsēdētāju tika iecelts João Armando Gonçalves.

Konferencē LSGCO pārstāvēja vad. Līga Jagmane un v.v. Mārtiņš Lauberts. Līgas galvenā darbības sfēra ir starptautiskā nozare, un Mārtiņa galvenā darbības sfēra saistīta ar finansēm – projektu vadīšana, finansu piesaiste. Abi organizācijas pārstāvji varēja izmantot visu konferences laiku, lai padziļinātu zināšanas savās darbības sfērās, uzzinātu aktuālāko, dalītos ar pieredzi un gūtu jaunas idejas no kolēģiem citās valstīs.10615374_10203746041045285_3311576094877759476_n

Konferencē tika izmantoti arī visi brīvie brīži, lai tiktos ar LSGCO kontaktpersonām, veidotu jaunus kontaktus, stiprinātu jau esošos kontaktus, līdz ar to dienas programma bija ļoti piepildīta. Šī bija lieliska iespēja, lai stiprinātu sadarbību ar Baltijas valstu skautu organizācijām un skautu organizācijām no valstīm apkārt Baltijas jūrai. Tika apspriesti ne tikai plāni nākošajām divām Baltijas jūras valstu tikšanās reizēm, bet arī nākošajai Baltijas džamborejai, kas notiks 2015. gada jūlijā Igaunijā. Abi LSGCO pārstāvji atgriezās no konferences pilni jaunu ideju tam, kā attīstīt tālāk organizāciju, kādu atbalstu var gūt no WOSM, kā arī pilni motivācijas turpināt iesāktos darbus.

Vairāk bilžu te: https://www.facebook.com/wsc2014/photos_stream

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

Vadītāju vietnieku kursi „Sauleszīme”

No šā gada 3.- 8. Augustam Dagdas novadā, Andrupenē norisinājās skautu un gaidu vadītāju vietnieku kursi. Ir nometņots visādā laikā, taču tāda svelme, kāda dalībniekus sagaidīja šoreiz, vēl nebija pieredzēta. Šeit kātējo reizi praksē pierādījās sklautu/ gaidu likums- skauts/ gaida ir možs/ -a grūtībās. Nometne tika sadalīta vairākās daļās- darba, pārgājiena un nodarbību. Pirmajā tika pārbaudīts kā ierobežotā laikā dalībnieki tiek galā ar lielu uzdevumu apjomu, otrā daļa tika tendēta uz katra kursanta personības attīstīšanu, trešā- uz nodarbībām, kuru mērķis bija pilnveidot zināšanas par nodarbībās izmantojamām mācību metodēm, programmas plānošanu, vienības saimniecības vadīšanu, darbu ar mēdijiem. Ne tikai vadītāji, bet arī kursanti bija vienisprāt, ka attālums nedrīkst būt šķērslis, lai nometņotu Latgalē, jo apmeklējot Mākoņkalnu, Rāznas ezeru, Lielo liepu kalnu, dižakmeņus visi nācām pie secinājuma- šis reģions ir tik tiešām skaists un lielai daļai no mums vēl neatklāts. Neraugoties uz to, ka kursi bija ar ļoti augstu intensitāti, vairāk nekām 90%, atlika laiks arī savstarpējām sarunām un netika aizmirsts par cilvēcību, kurai jāvalda starp abām pusēm. Šī bija tik tiešām emocionāla nometne, kura katram tās dalībniekam un dalībniecei lika pārdomāt savas tālāk gaitas, apzināties savas spējas un robežas un pieņemt jaunus izaicinājumus.

Vēlos no visas sirds pateikties tiem, bez kuriem šī nometne mums nebūtu izdevusies:

Vad. M. Bakmanim

Vad. P. Latsonei

Vad. K. Kļavam

Vad. E. Upeniekam

V.V. A. Kazeļņikai

V.V. M. Laubertam

V.V. G. Rudzītim

V.V. Renātei Bendikai

Kā arī visiem, kuri ieguldīja savas pūles, pirmo v.v. kursu „Sauleszīme” tapšanā.

Zinu gan, bet nesaprotu, kra!
Savs ir tas, kas ir priekš cita, kra!
Ņems, kas atdos, veiks, kas zaudēs,
Pastāvēs, kas pārvērtīsies, kra! kra!

/Rainis/

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

Latvijas – Japānas skautu apmaiņas projekts

28.jūlijs – 10.augusts

Projekts starp Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju un Japānas skautu organizāciju tika uzsākts 2007. gadā, kad tika noslēgts sadarbības līgums uz pieciem gadiem par ikgadējām jauniešu apmaiņām.

Šovasar Latvijā viesojas trīs gaidas un viens skauts no Japānas – Mai Kurokawa, Yui Gushiken, Yuma Yatsukura un Kenzaburo Satowa. Jaunieši ir izmitināti viesu ģimenēs, kas arī nodrošina aktīvu programmu divu nedēļu garumā. Mūsu mērķis ir parādīt Latvijas dabu, kultūru, tradīcijas un vērtības, kā arī Latviešu skautu un gaidu modro garu. Programmas ietvaros jaunieši ir bijuši gan Rīgas Zooloģiskajā dārzā, aktīvi atpūtušies „Meža kaķī”, laivojuši pa Daugavu un divas dienas pa Gauju („Gauja Aa” projekta ietvaros), apmeklējuši skautu ostu, jūru, Laimas šokolādes fabriku un muzeju, „Lāču” maizes ceptuvi. Šajā nedēļas nogalē jaunieši apmeklēs Ventspili.
Jauniešu vizītes laikā esam tikušies ar Japānas vēstnieku Latvijā, Ārlietu ministrijas pārstāvjiem un 11. Saeimas priekšsēdētāju Solvitu Āboltiņu.
LSGCO saka lielu paldies visām viesu ģimenēm (Līna Lauberte, Līga Jagmane, Emīls Krustiņš, Linda Barkāne, Dāvis Kiršfelds, Liene Kiršfelde), kuras uzņēma jauniešus! Paldies Valdim Ēlertam un Jasuhiko Kavašimam par projekta organizēšanu un visiem vecākiem, kas palīdz mums izmitināt, pabarot un izvizināt lieliskos japāņu jauniešus.

Atskats par padarīto skautu un gaidu vadītāju vietnieku kursos „Sauleszīme” 2014.

Lielākajai organizācijas daļai vasara iesākās ar vieglu atelpu, jo mācības bija beigušās un varēja gaidīt tik ļoti iemīļotās vasaras nometnes, taču daļa no organizācijas biedriem uzsāka ceļu uz vadītāja vietnieka pakāpes iegūšanu. Pirmajā tikšanās reizē kursanti tika iepazīstināti ar kursu norisi, noteikumiem un tika veikta savstarpēja vienošanās par tālāko darbību. Gan kursanti gan kursu vadītāji piedalījās atklātā diskusijā, kuru vadīja Ernst and Young pārstāvis Dzintars Kalniņš, par to, kādēļ svarīgi ir mācīties jebkurā vecumā. Tajā pat laikā kursanti saņēma pirmo mājasdarbu- uzdevumus ilgākam laika periodam, kurus veikt patstāvīgi, kas vēlāk viņiem pašiem kalpos kā personīgā rokasgrāmata vai metodiskais materiāls darbā savās vienībās.

Jūnija beigās norisinājās teorētisko apmācību cikls. Tika dota iespēja piedalīties lekcijās par nometņu vadīšanu, komandas dinamiku un darbu komandā, pareizu ēdienkartes plānošu, projektu vadību un administrēšanu, ieskatu organizācijas finansēs, jauno biedru rekrutēšanu, jaunantes politku, vadības stiliem, skautisma un gaidisma ētisko pusi. Lekcijas pasniedza LSGCO pārstāvji V. Karule, L. Kiršfelde, M. Bakmanis, G. Rudzītis, P. Latsone, D. Kiršfelds, A. Kazeļņika, M. Lauberts, L. Lauberte, E & Y pārstāvis DZ. Kalniņš un LaIPA valdes loceklis K. Būmeistars.

Šobrīd kursanti turpina veikt mājasdarbus, kā arī gatavojas pēc dažām dienām gaidāmajam jaunajam pārbaudījumam – nometnei, kura notiks netālu no Dagdas, Andrupenē.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

LSGCO Valdes saliedēšana

Šā gada 8.martā LSGCO konferencē tika ievēlēta jaunā Valde, tās sastāvam nomainoties gandrīz pilnībā, tāpēc jūnija sākumā (8.06.) notika Valdes saliedēšanās pasākums, kuru vadīja pieredzējušais skautu vadītājs un komandu veidošanas treniņu uzņēmuma „Sense of team” treneris Nils Klints.

Pasākuma laikā Valdes dalībnieki, veicot dažādus uzdevumus, labāk iepazina gan sevi (veidojot savas dzīves kolāžu), gan viens otru, tādējādi saprotot kādus pienākumus katrs labprātāk uzņemtos darbojoties Valdē un kādus ne, kā arī iepazina labāk katra Valdes locekļa darbības metodes un īpatnības.

Pasākuma mērķis bija Valdes locekļiem labāk iepazīt vienam otru, izrunāt savstarpēji nesaprotamo, tādējādi stiprinot Valdi, lai tā spētu pēc iespējas kvalitatīvāk veikt savu darbu.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

JSPA

Ģen. K.Goppera piemiņas diena Stūra mājā

.jūnijā skauti un gaidas devās uz “Stūra māju”, jeb Valsts Drošības Komitejas galvenajā ēku, lai ne tikai pastāstītu par sevi, bet arī godinātu mūsu pirmo un vienīgo Latvijas skautu prezidentu – ģen. Kārli Gopperu.
Kārlis Goppers – cilvēks, kurš bija īsteni patiess savas valsts, savas tautas un skautisma patriots, kurš visu savu mūžu un darbu atdeva tiem.
“Pasākuma simbolisms slēpjas tanī, ka šeit ir zināma pat konkrēta vieta, kur ir nošauts mūsu Ģenerālis. Čekisti savos ļaunākajos murgos nespēja iedomāties, ka pienāks reiz diena, kad skauti/gaidas stāstīs par sevi šajā namā, tādējādi godinot sirmo Ģenerāli viņa nāves vietā. Loks būs noslēdzies tad, kad pie šīs mājas tiks uzstādīta plāksne mūsu Ģenerālim, kuru viņi tā arī nespēja salauzt…. “ tā Vad. Nils Klints.

Visas dienas garumā Stūra mājas pagalmā skauti un gaidas apmeklētājiem piedāvāja dažādas aktivitātes, kas ļāva izmēģināt savas spējas gan mezglu siešanā, gan morzes rakstīšanā, gan telts celšanā, kopumā tika izveidoti vairāk kā 10 aktīvi un atraktīvi uzdevumi, kas ļāva iepazīties ar skautu un gaidu pamat mākām.

1
Apmeklētāji veic dažādus uzdevumus, lai iepazītos ar skautu un gaidu mākām. Foto: Nils Klints
 

Pateicoties vad. Nila Klinta kolekcijai, tika izveidota ekspozīcija par ģen. K. Gopperu, kur bija apskatāms gan ģenerāļa cimds, gan iemutis.

2
Ekspozīcija par ģen. K. Gopperu. Foto: Nils Klints
 

Arī Stūra mājā ir izveidota neliela ekspozīcija godinot ģen. K.Gopperu, kur ir apskatām viņa etvija, godinot ģenerāli skauti un gaidas nolika Lilijas ziedus.

3
Pēc ziedu nolikšanas ģen. K. Gopperam veltītajā ekspozīcijā. Foto: Nils Klints
 

Latvijas Skautu un gaidu organizācija saka vislielāko paldies viesiem, kuri piedalījās pasākumā un palīdzēja to realizēt.

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
JSPA
 

Apmācības 19.10. – 20.10.2012

Pēdējā apmācību posma galvenais mērķis bija dot iespēju dalībniekiem izmantot visu apmācību laikā gūtās zināšanas, vadot nodarbības, tādējādi stiprinot savu pašpārliecinātību.

Papildus iegūto zināšanu pielietošanai praksē, dalībniekiem bija iespēja piedalīties pilsētas spēlē, bez sakaru līdzekļiem meklējot kopīgu satikšanās vietu. Daļa šī apmācību posma tika veltīta apmācību izvērtēšanai un svinīgai apmācību noslēgšanai.

Apmācības tika īstenotas kā viens no etapiem projekta ietvaros. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.

 New Image1

Apmācības 14.09.-15.09.2012

Apmācību ceturtajā pasākumā dalībnieki varēja pilnveidot savas vadības prasmes.

Dalībniekiem bija iespēja izvēlēties kādu tēmu, par kuru apmācīt savus biedrus, kā arī vadīt spēles. Tāpat viņiem bija iespēja vairāk uzzināt par grupas vadīšanu un par to, kā nodrošināt katram grupas dalībniekam piemērotu darbu, lai tas uzlabotu kopējo komadas darbu.

Apmācības tika īstenotas kā viens no etapiem projekta ietvaros. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.

New Image1

„Zināšanu medības” 07.04.2012

Šī apmācību posma mērķis bija dalībnieku sadarbības stiprināšana.

Dalībnieki darbojās četrās grupās, kopīgi veidojot šķēršļu gājienu. Trīs no grupām pildīja uzdevumus dažādās pilsētas vietās, iegūstot šķēršļu gājiena veidošanai nepieciešamos materiālus. Ceturtā komanda koordinēja pārējo komandu darbu. Veicot visus uzdevumus un pielietojot praktiskās zināšanas un iemaņas, apmācību dalībnieki izveidoja šķēršļu gājienu.

Apmācības tika īstenotas kā viens no etapiem projekta ietvaros. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.

New Image1

Teorētiskās apmācības 12.03. – 15.03.2012

No 12. līdz 15. martam notika otrais apmācību posms. Tajā galvenais uzsvars tika vērst uz dalībnieku teorētisko zināšanu papildināšanu un tādām tēmām, kā ideāla jaunā līdera tēls vai cilvēku vadība un ar to saistītie izaicinājumi.

Katram apmācību dalībniekam bija jāsagatavo mājasdarbi. Pirmais mājas darbs bija  stāsts, kas apmācību laikā jāpastāsta citiem dalībniekiem. Tādējādi viņiem bija iespēja trenēties runāt publikas priekšā, ka arī saņemt vērtīgus ieteikumus savu prasmju pilnveidošanai.

Citi mājas darbi bija saistīti ar kādas aktivitātes sagatavošanu un novadīšanu citiem apmācību dalībniekiem, kas deva dalībniekiem iespēju pārbaudīt savu pieredzi un spējas vadīt dalībniekus.

Apmācības tika īstenotas kā viens no etapiem projekta ietvaros. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.

New Image1

Praktiskās apmācības 24.02. – 26.02.2012

No 24. līdz  26. februārim norisinājās pirmais apmācību pasākums. Tā galvenais mērķis bija dalībnieku praktisko zināšanu pārbaude un jaunu prasmju apguve.

Apmācību pirmajā dienā, dalībnieki nelielās grupās devās pārgājienā. Katram grupas dalībniekam bija neliela kartes daļa, pēc kuras tam bija jāved pārējie grupas biedri.

Lai veicinātu dalībnieku sadarbību tika spēlētas iepazīšanās spēles, kā arī tika izmantota buddy sistēma, kad katrs dalībnieks ir atbildīgs un rūpējas par kādu citu dalībnieku.

Otrā un trešā pasākuma diena tika veltīta praktisko prasmju uzlabošanai, apgūstot/atkārtojot tādas tēmas kā  sk/g vēsture, ceļa zīmes, pirmā palīdzība,  šifri un kodi,  signalizēšana,  mezgli un sējumi, azimuts un soļa garums un dziesmas.Lai izvērtētu katru apmācību dienu tika izmantotas dažādas metodēs, ka piemēram, emociju karte, kurā katrs dalībnieks var parādīt savu atrašanās vietu.

Apmācības tika īstenotas kā viens no etapiem projekta ietvaros. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.

New Image1

Zināšanu medības

2012. gadā LSGCO īsteno projektu “Zināšanu medības”, kura mērķis ir apmācīt jaunos līderus darbam ar jauniešiem, kā arī stiprināt darba grupā iesaistīto jauno vadītāju zināšanas un prasmes, attīstīt jauniešu – līderu sadarbības tīklojumu, tā attīstot Rīgas skautu un gaidu vienību kapacitāti.

Projekta ietvaros tiek īstenoti vairāki apmācību etapi. Tās aptver jaunajiem līderiem nepieciešamās zināšanas un apmācību laikā tiek izmantotas neformālās izglītības metodes.

Projekts tiek veidots ar Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA pārrobežu sadarbības programmas 2007. ‑ 2013. gadam Projekta „Youth Space” atbalstu.


New Image1