Par likumprojektu – “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”

Šodien, 12.02.2020. Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija pirmajā lasījumā skatīja likumprojektu “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”.
Skautu un gaidu organizācija pozitīvi novērtē Aizsardzības ministrijas un Saeimas pievērsto uzmanību jauniešu pilsoniskai izglītībai, kā arī atzinīgi vērtē Aizsardzības ministrijas atbalstīto interešu izglītības programmu “jaunsardze”, īpaši mūsdienu ģeopolitiskajā situācijā.

Tomēr organizācija uzskata, ka virzītā likumprojekta saturs ir nepilnīgs, mērķa sasniegšanai izceļot tikai “jaunsardzes” tālāko attīstību. Skautu un gaidu organizācija rosina veikt plašāku diskusiju sabiedrībā par bērnu un jauniešu (un jaunatnes nevalstisko organizāciju) lomu valsts drošībā un aizsardzībā. Augstāk minētais likumprojekta nosaukums un vispārīgais mērķis likumprojekta saturā atspoguļojas tikai Aizsardzības ministrijas atbalstītajā interešu izglītības programmā “jaunsardze”.

Comments are closed.