Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā

Kopš šī gada janvāra Saeimā notiek diskusija par jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā, top likums “Par bērnu un jauniešu izglītošanu valsts aizsardzībā”.
Jaunatnes nevalstiskās organizācijas jau šobrīd attīsta tās prasmes, iemaņas, attieksmes, kas ir svarīgas valsts aizsardzībā, un šis fakts ir jānostiprina topošajā likumprojektā. Latvijas skautu un gaidu organizācija uzskata, ka jaunatnes NVO ir vienas no galvenajām pilsoniskās izglītības realizētajām valstī un pamats pilsoniski aktīvas un demokrātiskas sabiedrības veidošanā. Stipra pilsoniskā sabiedrība arī ir daļa no demokrātiskas valsts drošības paralēli militārajai aizsardzībai.
Viedokļu apmaiņa vakar, 6. maijā, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē parāda, ka joprojām sabiedrībā ir nepieciešama plašāka diskusija par šo jautājumu.

Comments are closed.