Pasaules talkas diena

Pasaules talkas dienā, 18. septembrī, Valsts prezidents Egils Levits ir devies vizītē uz ASV, lai ANO Ģenerālajā asamblejā runātu arī par klimata jautājumiem. Kā Latvijas skautu un gaidu goda prezidents E. Levits ir deleģējis Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju iestādīt koku 2. Laimes koku parkā Jelgavā. Šogad Pasaules talka Latvijā tiek rīkota jau ceturto […]

Lasīt tālāk

Liepājā tiek atjaunota skautu un gaidu darbība

Pēc vairāk kā desmit gadu pauzes, 2021.gada rudens sezonā Liepājā darbību atsāk pasaules lielākais jaunatnes organizācijas atzars. Skautiem un gaidām Liepājā ir sena hronika, bet jaunu vēstures lapu uzsāk rakstīt tieši jaunieši! Galvenie iniciatori ir divi starptautisko militāro misiju veterānu nometnes “Mazais Namejs” dalībnieki Elizabete Alise Auza un Pauls Ģēģeris, kuri nometnēs piedalījušies kopš 2018.gada, […]

Lasīt tālāk

Vadītāju nometne + konference 2021

Skautu un gaidu vadītāju nometne “Būsim modri 2021” un LSGCO biedru konference. 24.-26.09.2021. Sākums 24.09. pēcpusdienā, noslēgums 26.09. pēcpusdienā. Vieta tiks precizēta.  Nometne. Šī gada nometnes tēma ir izaugsme. Kas ir katra personiskā, vienības un organizācijas galvenā izaugsmes sastāvdaļa? Kāda būs mūsu kustības izaugsme 2027.gadā? Izaugsmes recepte slēpjas dažādu sastāvdaļu kvalitātē un daudzumā. Pasākumā būs […]

Lasīt tālāk

Pirmās palīdzības apmācības

Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) saviem biedriem organizē Pirmās palīdzības apmācības, lai dotu iespēju biedriem pilnveidot prasmes, kas nepieciešamas skautu un gaidu darbībā.  Apmācības sastāvēs gan no teorijas, gan praktiskās daļas, to laikā būs iespēja apgūt pamatus pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī iegūt Pirmās palīdzības apliecību, tiem kuriem tā nav un ir […]

Lasīt tālāk

Jautājumu kartītes “Kā Tu jūties?”

Šīs jautājumu kartītes ir paredzētas grupu vadītājiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, ar mērķi sekmēt savstarpējo iepazīšanos, satuvināšanos, saliedēšanos. Jautājumi palīdz jauniešiem atraisīties un dalīties savās domās un emocijās ar pārējiem. Kā lietot šīs kartītes? Daži no veidiem: • Lūdz katram izvilkt vienu kartīti un viens pēc otra jaunieši atbild uz jautājumiem pārējiem; • […]

Lasīt tālāk

Tukuma 12. skautu un gaidu vienības nometne

No 14.08.- 18.08.2021. Tukuma skautu un gaidu apmetnē “Meža māja” risinājās nometne “4 elementi”. Katrā no nometnes dienām tika iepazīti kādi no ANO Ilgtspējīgas attīstības 17 globālajiem mērķiem, kas veidoja katras dienas galveno caurviju: Uguns diena, kurā tika apgūtas ugunskuru kuršanas iemaņas, Ūdens diena, kurā izzinājām dažādas lietas par ūdeni un tā tīrību. Gaisa dienā […]

Lasīt tālāk

Pēteris Aivars (1948 – 2021)

Kad ugunskurā beidz kvēlot ogles….. 2021. gada 21. jūlijā no mums aizgāja latviešu skautu vadītājs vad. Pēteris Aivars, ilggadējs latviešu skautu priekšnieks trimdā/diasporā. Vad. Pēteris Aivars iestājās Latviešu skautu kustībā kā mazskauts 1955. gadā Jelgavas (75.) skautu vienībā Kalamazū, Mičiganas pavalstī. Izgāja skautu un roveru pakāpes, un deva roveru solījumu 1967. gada augustā. Vadītāju sagatavošanas […]

Lasīt tālāk

Aizritējusi nometne “Mazais Namejs 2021”.

Pagājušajā nedēļā norisinājās starptautisku militāro misiju dalībnieku bērnu nometne “Mazais Namejs”, ko jau ceturto gadu organizē fonds “Namejs” un biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.Šogad “Mazie Nameji” pieredzēja izaicinājumus, kuru pārvarēšana nestu godu arī vecākiem – Gaujas forsēšanu, tulznas uzdzenošu pārgājienu, nakšņošanu zem pašu taisītas pajumtes un laivu braucienu pērkona negaisa laikā. Neizpalika arī […]

Lasīt tālāk

Atklāta nometne “Mazais Namejs 2021”

Šodien tika atklāta nometne “Mazais Namejs 2021”, kas šoreiz notiek Valmieras novadā. Trīsdesmit pieci militāro misiju veterānu bērni tiekas ekspedīcijas nometnē, lai iepazītu skautus un gaidas, izzinātu Latvijas dabu, pārbaudītu sevi un iepazītu viens otru. Šodien dalībnieki apgūst praktiskās āra dzīves iemaņas, lai dotos divu dienu ekspedīcijā. “Mazais Namejs” ir skautu un gaidu labais darbs […]

Lasīt tālāk

Aicinām komandā biroja administratoru/-i

Meklējam biroja administratoru/-i (50 -100% slodze – atkarībā no pieredzes un iespējām)  Pozīcijas mērķis: nodrošināt biedrības ikdienas administratīvo pārvaldību;  Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) ir nacionāla mēroga jaunatnes organizācija Latvijā, kura savu pamatdarbību – darbu ar jaunatni, kas bāzēta uz skautu un gaidu metodi- nodrošina uz brīvprātības principa. LSGCO ir Pasaules Skautu […]

Lasīt tālāk