Otro gadu pēc kārtas “Labākais darbā ar jaunatni – līdzdalības stiprinātājs

Otro gadu pēc kārtas “Labākais darbā ar jaunatni – līdzdalības stiprinātajs nacionālā līmenī” balvu saņem “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

“LSGCO ir kā līdzdalības fabrika, ņemot vērā, ka daudzi no mums, kas šobrīd esam šeit sanākuši, lai viņus godinātu, esam sastapušies, ka viņi veicina ne tikai jauniešu līdzdalību, bet arī nākas pasist ar plecu pa citu jaunatnes jomas spēlētāju rokām, lai būtu šī te iesaiste un aktīva darbība jomas labā, un es domāju, ka mēs visi varam smelties lielu iedvesmas avotu no Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas.  Apsveicu!”  tā Raivis Tauriņš, Latvijas Jaunatnes padomes projektu vadītājs, pasniedzot balvu. 

“Līdzdalības elements ir iekļauts mūsu kustības mērķī – veidot aktīvus un atbildīgus pilsoņus. Mūsu organizācijā jauniešu līdzdarbošanās ir būtiska, tā tiek realizēta caur “mācīties darot” skautu un gaidu metodes elementu, kas tiek uzskatīts arī par vienu no elementiem kvalitatīvas pilsoniskās izglītības procesa nodrošināšanai. Piemēram, izpratne par demokrātiju tiek veicināta caur darbību vienībās, kur katram ir iespēja izteikt savu viedokli, pienākumu un atbildību sadali pasākumos un kopos, dažādām spēlēm un aktivitātēm. Šī pieeja pierāda skautisma un gaidisma fenomenu, ka caur spēli un jautrību tiek likti pamati fundamentālai izpratnei par pilsoniskumu un tā praktizēšanu. Arī 2021.gadā laikā, kad mūs darbība bija ierobežota pandēmijas dēļ, mēs atradām veidu kā darboties, lai jauniešiem nodrošinātu iespēju līdzdarboties:

  • iestājāmies par skaidru tiesisko vidi darbam ar jaunatni COVID19 pandēmijas laikā;
  • organizējām 3 attālinātas nacionāla mēroga nometnes, programmas #DariMājās ietvarā;
  • devām socializēšanās iespējas jauniešiem un ģimenēm, kuri nav iesaistīti mūsu darbībā;
  • uzņēmām dokumentālo filmu jauniešiem par dabai draudzīgu došanos dabā “Neatstāj pēdas”, iedvesmojot jauniešus doties dabā – izzināt sevi un Latviju;
  • turpinājām vadīt nodarbības 25 skautu un gaidu  vienībās, organizēt apmācības un realizēt citas idejas klātienē un tiešsaistē;
  • popularizējusi veselīgu un aktīvu dzīvesveidu jauniešu  un jaunatnes darbinieku vidū, aktualizējot fiziskās un mentālās veselības nozīmi mūsu labbūtībā un ikdienas darbībā. 

Paldies!

  • Paldies visiem mūsu brīvprātīgajiem skautu un gaidu vadītājiem, kuri pašaizliedzīgi veic darbu ar jaunatni vietējā līmenī!
  • Paldies projektu komandai, kas  urda un virza mūs uz priekšu nacionālā līmenī!
  • Paldies visiem sadarbības partneriem, ar kuri gatavi iesaistīties un lekt kopā realizējot vērtīgas iniciatīvas;
  • Paldies visiem atbalstītājiem, kas kopīgi palīdz mums veidot pasauli labāku! ,”

tā Mārcis Akmeņkalns, LSGCO valdes priekšsēdētaja vietnieks, saņemot balvu.  

Lepojamies arī ar pieteikumiem citās kategorijās:

“Labākais darbā ar jaunatni” – jauniešu centrs –  “Latvijas Skautu un gaidu osta” ir bijusi vieta, kur tiekas skauti, gaidas un citi bērni un jaunieši – no skolām, citām organizācijām, pat orķestriem. Tā ir bijusi droša vide jauniešiem socializēties, attīstīt vērtību sistēmu un praktizēt dažādas prasmes saistītas ar ūdens aktivitātēm.

“Labākais darbā ar jaunatni 2021” – viedais projekts – Pandēmijas laikā tapušais projekts “Dari mājās” izvērtas par galveno programmu attālinātai darbībai. Visa gada garumā bērni un jaunieši individuāli iesaistījās dažādu aktivitāšu veikšanā individuāli, kopā ar savām mājsaimniecībām, kad bija iespējams ar saviem vienības biedriem. Atsevišķi, bet kopā – bija caurvija vadmotīvs, kas vienoja un bagātināja piederību skautu un gaidu kopienai Latvijā un pasaulē. Projekts veicināja fizisko un mentālo veselību, veicināja zaļo domāšanu un attīstīja arī digitālās prasmes.

Paldies konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2021” žūrijas komisijai.

Skauti un gaidas ir supervaroņi darbā ar jaunatni līdzdalības stiprināšanā.

Comments are closed.