Notikusi daudzskaitlīgākā skautu un gaidu nometne Latvijā

Sestdien, 14. jūlijā, noslēdzās 4.Baltijas Skautu un gaidu džamboreja, kas vienkopus Lubānas novada Meirānos pulcēja vairāk kā 650 skautu un gaidu. Šī pulcēšanās ir lielākā skautu un gaidu nometne, kas Latvijā notikusi pēdējo 20 gadu laikā. 

 “Džambo” āfrikāņu valodā nozīmē “Sveiks!”. Šajā lielajā Baltijas saietā jeb džamborejā Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija sveica bērnus un jauniešus no astoņām valstīm. Nometnes tēma “Lēciens” tika izvēlēta ar mērķi ielūkoties Baltijas skautu nākotnē.

 “Kopā esam nometņojuši, dziedājuši, dalījušies priekos, esam pārvarējuši stipru lietu un vēju, esam mācījušies un praktizējuši atbildību pret apkārtējo vidi, iepazinuši kaimiņtautu kultūru. Jūs esat Baltijas šodienas paaudze un jūs esat Baltijas aktīvo pilsoņu tālākā paaudze, jūs būsiet tie, kas arī tālāk iestāsies par mieru un attīstīs Baltijas nācijas arī tālāk! Esiet mūsu sabiedrības lēciens! Esiet modri!” tā nometnes idejas autore un Latvijas skautu un gaidu organizācijas vadītāja Agnija Jansone noslēdza nometni.

 Liels uzsvars nometnes programmā un sadzīvē tika likts uz ilgtspējīgas sadarbības veidošanu, pieminot Baltijas valstu kopējās tradīcijas un vēsturi, kā arī cildinot atšķirīgo. To uzsver arī nometnes dalībniece Emīlija Hermane:

“Mēs cenšamies sadarboties, par spīti kultūras atšķirībām, un iemācīties, kas ir šīs kultūras atšķirības. Iepriekšējā paaudze bija tā, kas veidoja Baltijas ceļu, taču mēs esam tie, kas nes to uz priekšu un iet vēl tālāk.” 

  “Šogad svinēsim Baltijas ceļa trīsdesmitgadi. Pēc nometnes varu apliecināt – esam gatavi arī nākamos 30 gadus bērniem un jauniešiem mācīt vērtības, kas svarīgas demokrātiskai sabiedrībai!” stāsta Agnija Jansone.

 Nedēļas garumā, skauti un gaidas praktizēja un iedziļinājās ANO Ilgtspējas attīstības mērķos, kas bija nometnes vadmotīvi. Dalībnieki devās gan pārgājienos, gan iesaistījās dažādās ar vidi un savstarpējo komunikāciju saistītās aktivitātēs. Arī veidoja paši savas aktivitātes un rokdarbus viens otram, apmainoties ar simbolisko nometnes naudu, tādējādi saprotot naudas vērtību, to pelnot un tērējot. Katra diena noslēdzās ar īpašu kultūras programmu un ugunskura vakaru, ko tika uzticēts veidot katrai Baltijas valstij. Nometnes laikā skautus un gaidas apciemoja arī valsts augstākās amatpersonas: Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, piedalījās “Latvijas vakarā”, novēlēja visiem dalībniekiem cienīt vienam otru un palūkoties uz katru lietu no vairākām perspektīvām. Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Staķis piedalījās nometnes viesu dienā, ar kuru tika pārrunāta skautu un gaidu organizācijas darbības specifika un loma sabiedrībā. Organizācija saņēma rakstiskus apsveikums arī no Valsts prezidenta Egīla Levita un ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa.

 Vērienīgā nometne ir kalpojusi arī par labu atskaites punktu kopīgas visu trīs valstu skautu un gaidu organizāciju nākotnes attīstībā un turpmāko projektu veidošanā. Baltijas džamborejas tradīciju pēc 4 gadiem, turpinot sadarbību, rīkos skauti un gaidas Lietuvā.

4.Baltijas Skautu un gaidu nometne īstenota ar daudzu brīvprātīgo nesavtīgu darbu. Organizācija pateicas par atbalstu a/s Latvijas valsts mežiem, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem, kā arī uzņēmējiem: Rimi Latvija, Dobeles dzirnavnieks, Kreiss, Balticovo u.c.  #nvofonds

Pasākums daļēji līdzfinansēts dažādu projektu ietvaros – Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, Nevalstisko organizāciju fonda “NVO darbības stiprināšanas” programmas ietvaros, Mežu attīstības fonda vides izglītības programmas ietvaros un Rīgas Domes vasaras nometņu atbalsta programmas ietvarā. 

Informāciju sagatavoja:

Reinis Frēlihs, +371 26398601, 27852614, info@skauti.lv

 —

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ ,
www.instagram/skautiungaidas/
 

Pasākuma tēmturi sociālajos medijos: #bjam #bejam #bejump #thejump 

Skautisms un gaidisms ir jaunatnes neformālās audzināšanas kustības, kas papildina skolu un ģimeni. To mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pašpaļāvību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Baltijā ir apmēram 7000 aktīvu skautu un gaidu. Baltijas skautu un gaidu organizācijās ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācijas.

Comments are closed.