Norit nometne militāro veterānu bērniem

Jau piekto gadu nodibinājums “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” sadarbībā ar biedrību “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” organizē starptautisko militāro misiju veterānu bērnu vasaras nometni “Mazais Namejs”. Pasākuma mērķis ir dot iespēju veterānu bērniem jēgpilni un aktīvi pavadīt brīvo laiku. Tas ir veids, kā atbalstīt un pateikt paldies misiju veterāniem par ieguldīto mūsu valsts drošībā. “Mazais Namejs” šogad notiek Gaujienā un šo gadu laikā sevi pierādījis kā tradicionālu vasaras vērtību šiem bērniem, puse no nometnes dalībniekiem ir jaunieši, kas “Mazajā Namejā” piedalās pirmo reizi, jo daļa no tiem ir brāļi, māsas, brālēni vai māsīcas “pieredzējušiem” dalībniekiem, kas ar nepacietību gaidījuši iespēju piedalīties.

Šogad 78 “mazie Nameji” piecu dienu nometnē kopā ar skautiem un gaidām iepazīst skautu un gaidu āra dzīves prasmes, jaunus draugus, attīsta patstāvību, spēju strādāt komandā, radošumu, spēju improvizēt, pielāgoties dažādiem apstākļiem un apgūst personisko neatkarību. “Mazais Namejs” bērniem sniedz iespēju jēgpilni pavadīt brīvo laiku, attīstīt pilsoniskumu, patriotismu, iepazīt skautu un gaidu ikdienu, to likumus un kustības vērtības. Gaujienu, tās vēsturi un apkārtni “mazie Nameji” iepazīst gan pārgājienā, gan caur dažādiem uzdevumiem. Vienā no nometnes dienām uzzina par Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku ikdienu, redzot Militārās policijas un Speciālo uzdevumu vienības paraugremonstrējumus, pavadot vakaru sarunās ar bijušo jūras flotes virsnieku, un Latvijas Nacionālo Bruņoto spēku komandieri, viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu un bijušo Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni.

Par nometni tās izveides idejas autors generālleitnants (atv.) Raimonds Graube saka: “Nometne “Mazais Namejs” šogad notiek jau piekto reizi. Šis, tāpat kā citi gadi, ir īpašs, jo šī nometne mums ļauj pateikt paldies mūsu karavīriem un apliecināt mūsu atbalstu viņu ģimenēm. Parādīt, ka mēs atceramies savējos! Šobrīd notiekošais Ukrainā mums parāda un māca, cik liela nozīme ir morālei un vērtību sistēmai, kuras nozīmīgi ir veidot jau bērnībā. Skauti un gaidas ir kustība, kas šādas vērtības ļoti prasmīgi spēj mācīt, attīstīt jauniešos un parādīt, kā tās ieviest savā iekdienā.” 

Kā atzīst paši “mazie Nameji” nometne nu ir kļuvusi par ļoti nozīmīgu notikumu viņu vasaras brīvlaikā. Jaunieši šo nometni lielākoties iemīlejuši, tāpec ka šī ir droša vide, kur viņi var iepazīt vēl citus bērnus, kas auguši militāristu ģimenēs. Šis ir nozīmīgs faktors, kas palīdz jauniešiem uzsākt un turpināt savstarpēju komunikāciju un draudzību, jo ir līdzīgas intereses, stāsti un piedzīvojumi, ar kuriem savstarpēji dalīties.

Pasākumu vada brīvprātīgie skautu un gaidu vadītāji, kuriem nometne ir lieliska iespēja praktizēt un pilnveidot savas vadītāju prasmes. Visi vadītāji piedalās jau ne pirmo gadu, un labprāt vada šo nometni, jo izjūt piederību “Mazā Nameja” saimei.

Pasākums tiek veidots ar Latvijas skautu un gaidu organizācijas brīvprātīgā darba ieguldījumu, kā arī ar fonda “Namejs” ziedotāju atbalstu. 

Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas brīvprātīga kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 750 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Organizācijas konti sociālajos medijos:

www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ ,www.instagram/skautiungaidas/ 

Nodibinājuma “Valsts aizsardzības un patriotisma fonds “Namejs”” mērķis ir veicināt patriotismu Latvijas sabiedrībā, uzturēt starptautiskajās operācijās cietušo karavīru piemiņu un atbalstīt nacionālo bruņoto spēku attīstību un to uzdevumu izpildi valsts aizsardzībā. Nodibinājuma darbība ir vērsta iniciatīvas rosināšanai un sabiedrības iesaistīšanai pilsoniskās un militāri patriotiskās audzināšanas pasākumos. Savukārt tā uzmanības lokā būs jauniešu militāri patriotiskās un ētiskās audzināšanas uzdevumi, kā arī karavīru piemiņas saglabāšanai veltītu projektu īstenošana.

Sīkākai informācijai: Agnija Jansone, info@skauti.lv, 29157780

Comments are closed.