Nometne “Tīkls” – latviešu gaidismam 100

Vakar, 2022.gada 8. augustā, Kuldīgas novadā, tika atklāta 8. lielā Latvijas skautu un gaidu nometne “Tīkls”, kas rīkota par godu latviešu gaidu kustības simtajai gadskārtai. Stiprinot savstarpējo draudzības, zināšanu un sadarbības tīklu, pasākumā skautu un gaidu mežā “Tigavā” pulcējas 270 bērnu, jauniešu un brīvprātīgo no 18 skautu un gaidu vienībām, tostarp arī pārstāvji no Latviešu skautu un gaidu kustības Austrālijā, kā arī ukraiņu skautu organizācijas.

Latviešu gaidisma pirmsākumi meklējami līdz ar mūsu valsts dzimšanu, oficiāli kā organizācija reģistrēta 1922.gadā. Gadsimta griežos caur kustības vērtībām un izglītības programmu izaugušas tūkstošiem meiteņu – gan Latvijā, gan trimādā un šobrīd arī diasporā.

Nometnē dalībnieki piedalās aizraujošā un daudzveidīgā programmā, atbilstoši nometnes vadmotīvam savstarpēji tīklojoties un apgūstot āra dzīves prasmes, piedaloties radošās darbnīcās, diskutējot par aktuālām tēmām, attīstot drošības un līderības iemaņas. Kopienu aktīvisti – gaidu un skautu vadītāji – dalās pieredzē, iepazīst arī citas organizācijas un paplašina draugu un redzes-loku.

“Pēc diviem gadiem pandēmijā atkal kopā satikšanās lielajā nometnē šoreiz ir vēl jo lielāks prieks un arī izaicinājums. Kopīgos piedzīvojumos mēs iegūstam jaunus draugus, pārbaudām esošās draudzības un gūstam iedvesmu organizācijas tālākai darbībai. Lai šodienas jaunās gaidas top par nākotnes Latvijas un pasaules vadītājam!”, tā vad. Paulīna Latsone, organizācijas vadītāja.

Nometne notiek no 7.-13. augustam, viesu diena, 12. augustā no plkst. 15.00, gaidīti gan esošie un bijušie organizācijas biedri, gan citi interesenti.

Nometni organizē skautu un gaidu brīvprātīgo komanda un tā ir tapusi ar Valsts jaunatnes politikas programmas 2022.gadam (IZM), Sabiedrības integrācijas fonda NVO fonda programmas (KM), Aktīvo iedzīvotāju fonda,  Nacionāli bruņoto spēku, 45. Kurzemes zemessardzes bataljona, Apvienoto Nāciju bērnu fonda, Latvijas Dabas fonda, Eiropas komisijas pārstāviniecības Latvijā, SIA “Rajaks”, SIA “EMENDO consulting”, SIA “PALUS” un citu uzņēmēju, pašvaldību, ziedotāju un draugu atbalstu. Paldies par sadarbību!

Skautisms un gaidisms ir pasaules lielākā jaunatnes neformālās audzināšanas brīvprātīga kustība, kas papildina skolu un ģimeni. Tās mērķis ir audzināt jaunatni par krietniem un derīgiem savas valsts un pasaules pilsoņiem. Skautisms un gaidisms attīsta pārliecību, vajadzību izzināt, atklāt un gribu mācīties. Šobrīd Latvijā ir vairāk kā 750 aktīvu skautu un gaidu. Biedrība “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācijā” ir pasaules skautu un gaidu organizāciju WOSM (World Organization of the Scout Movement) un WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) dalīborganizācija.

Organizācijas konti sociālajos medijos: www.facebook.com/skautiungaidas/ , www.twitter.com/skautiungaidas/ ,www.instagram/skautiungaidas/ , www.skauti.lv.

Informāciju sagatavoja nomentes organizatore vad. Agnija Jansone, 29157780

Comments are closed.