Nometne „24. paralēle” – iepazīsti skautu un gaidu kustību!

Nomente „24.paralēle” ir domāta 11-17 gadus veciem jauniešiem, kas līdz šim nav darbojušies skautu/gaidu kustībā, vēlas to iepazīt, praktizējot aktīvu dzīvesveidu.

 

Skauti un gaidas

Skautu un gaidu kustība visā pasaulē darbojas vairāk kā 100 gadus, arī Latvijā.  Šī kustība ir ar tādu kā mazu noslēpumu, stāstiem, pat mazliet mistēriju. Vai gaidas cep cepumus? Un skauti skrien šortos pa mežu?

Šī nometne ir iespēja jauniešiem iepazīt šo tradīcijām bagāto organizāciju, attīsīt jaunas prasmes un iemaņas, izbaudīt āra dzīvi, praktizēt veselīgu dzīves veidu un iepazīt jaunus draugus.

24.paralēle – paralēle ir gan zemeslodei, gan mūsu ikdienai. 24h stundas diennaktī būs iespēja izdzīvot skautu/gaidu piedzīvojumu, paralēli ikdienas dzīvei.

 

Šogad nometnes tēma ir vide, varēs apgūt kā ar ierobežotiem resursiem var izdarīt vairāk, kā patērēt mazāk, kā otrreiz izmanot dažādus materiālus un daudzas citas.

 

Laiks:

09.08.2015. – 13.08.2015.

Vieta:

„Tigava”, Padures pagasts, Kuldīgas rajons.

Dalības maksa:

60,00 eiro, ja no ģimenes ir viens dalībnieks

50,00 eiro, ja no ģimenes ir 2 un vairāk bērni

40,00 eiro, mazturīgajām ģimenēm

Sadzīve

Nometne būs āra – telšu nometne. Āra dušas, pārvadājamās tualetes.

Brokastis un vakariņas tiks gatavotas uz ugunskura.

Programma

Nometnē tiks izmantotas skautisma/gaidisma metodes, nometnes tēma  vide, vides ilgtspēja. Aktivitātes pārgājiens, ugunskura vakari, alpīnisma nodarbības un aktivitātes, sporta aktivitātes, radošās nodarbības, lentu (slackline) nodarbības, izdzīvošanas māku nodarbības, komunikācijās un saliedēšanās uzdevumi,u.c.

Nometnes programma šeit.

Nometnes mērķi ir:

  • Dot iespēju jauniešiem aktīvi pavadīt vasaras brīvlaiku, attīstot jaunas prasmes un iemaņas, iegūstot jaunus draugus un domubiedrus;
  • Iepazīstināt ar skautu un gaidu kustību kā iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku ikdienā, paralēli mācībām un ģimenei;
  • Izglītot par vides ilgtspēju
  • Attīstīt jauniešiem patstāvības, atbildības, piederības, izzināšanas prasmes;

 

Pirms nometnes sapulce: jūlija beigās. Precīzu datumu precizēsim līdz 1.jūlijam.

Ierašanās uz to ir ĻOTI vēlama.

 

Pieteikšanās:

Aizpildot elektronisko anketu: http://goo.gl/forms/hIWOlaO9aA

un pārskaitot dalības maksu līdz 15. Jūlijam (par aizkavēšanos ziņot organizatoriem)

Organizators:

Biedrība „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”.

Kontaktinformācija:

nometnes vadītājs: Mārtiņš Lauberts

nomentes koordinaotre: Agnija Jansone

Epasts – agnija@skauti.lv

 

Sīkāk informācija:

Nomentes „24. paralēle” informācijas lapa

Līgums ar vecākiem/aizbildņiem

Līgums ar brīprātīgajiem

Līdz ņemamo mantu saraksts

 

Nometne „24.paralēle” notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

LVAF